สหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การเรียนการสอนรายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 กค. 62

วิชาเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 1/2562 สัปดาห์ที่ 2 หัวข้อ: การค้นหาแหล่งงานและการสมัครงานสหกิจศึกษา โดย คุณพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล ผู้จัดการสำนักงานภาคใต้ บริษัท จัดหางานจ็อบบีเคเค ดอทคอม จำกัด

อับเดทเมื่อ : 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.31 น.

  •  
    ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
    โทร. 0 7426 0276 (1784, 1780) email. coop@skru.ac.th