สหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ติดตามการส่งใบสมัครงานสหกิจศึกษา

ที่   รหัส ชื่อ-สกุล สาขาวิชา วันที่บันทึก สถานะการส่ง/วันที่
1. โรงพยาบาลสงขลา  [666 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634413028 นายอดิเทพ  สุวรรณมณี การจัดการ 26 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
  2. 634413044 นายกิตติพงศ์  ไชยจิตต์ การจัดการ 26 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
  3. 634408079 นางสาวนันท์นภัส  หนูสงค์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 17 ก.ค. 66 ตอบรับ [9 ส.ค. 66]
  4. 634408088 นางสาวผกาสินี  แสงอรุณ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 17 ก.ค. 66 ตอบรับ [9 ส.ค. 66]
2. บริษัท หลีเฮง ซีฟู้ด จำกัด  [91 หมู่ที่ 2 ถนนจะนะ-สงขลา ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา]
  1. 634272001 นายภูธเนศ  จันทสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 26 ก.ย. 66 อาจารย์อนุญาต
3. บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า) สาขาหาดใหญ่  [456 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634413070 นางสาวพัชรมัย  ศิริอนันต์เจริญ การจัดการ 25 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
4. กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6  [94 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634414093 นางสาวฮาบีบ๊ะ  โส๊ะหมาด การจัดการท่องเที่ยว 25 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
5. เทศบาลเมืองเขารูปช้าง  [333 หมู่ที่ 10 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 6341101086 นายชวลิต  จันทมัตตุการ รัฐประศาสนศาสตร์ 25 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [27 ก.ย. 66]
6. บริษัท ภูริสิริ จำกัด  [103/19 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634806034 นางสาวจุฑารัตน์  ทำสวน การออกแบบ 24 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
7. บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด  [150/2 หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634413076 นายวรายุ  เตบสัน การจัดการ 24 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
  2. 634413081 นายศรัณย์ฤทธิ์  วรวรรณเศรษฐ์ การจัดการ 24 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
8. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่  [313 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่]
  1. 634414083 นางสาวสุภาวดี  ใฝ่บุญ การจัดการท่องเที่ยว 24 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
  2. 634414101 นางสาวเสาวลักษณ์  เจ๊ะหมวก การจัดการท่องเที่ยว 24 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
9. บริษัท อินเตอร์มีเดีย ดีไซน์ จำกัด  [21 ซอย 9 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634806020 นางสาววีธิรา  หิมวงศ์ การออกแบบ 24 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
  2. 634806030 นางสาวสุตาภัทร  วิหก การออกแบบ 24 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
10. บริษัท สำนักงานสอบบัญชี กมลบวร จำกัด  [766/8-9 ซอยลาดพร้าว 42/1 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร]
  1. 6341001084 นางสาวฮานีฟะห์  เจ๊ะตู การบัญชี 24 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
  2. 6341001088 นางสาวเจนจิรา  วงศเจริญ การบัญชี 21 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
11. ดิ เอีย ปาย รีสอร์ท  [254 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน]
  1. 634414132 นางสาวแวรุส  แวดอเลาะ การจัดการท่องเที่ยว 8 ก.ย. 66 อาจารย์อนุญาต
  2. 634414149 นางสาวซูไรดา  มามะ การจัดการท่องเที่ยว 24 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
  3. 634414152 นางสาวยามีล๊ะ  สาและ การจัดการท่องเที่ยว 18 ก.ย. 66 อาจารย์อนุญาต
12. ศูนย์เรียนรู้หม้อห้อมป้าเหงี่ยม จังหวัดแพร่  [291 หมู่ที่ 5 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่]
  1. 634806011 นางสาวนฤพร  รอดรวยรื่น การออกแบบ 23 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
  2. 634806027 นางสาวอัซวานี  ลีอาแด การออกแบบ 25 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
  3. 634806039 นางสาวนูร์กามาลี  อาแว การออกแบบ 23 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
13. เพนนินซูล่า เทเลอร์ กรุงเทพฯ  [518/3 ชั้น 2 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร]
  1. 634806013 นายวรัญญู  จันทร์คง การออกแบบ 22 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
14. บริษัท บูลยเกียรติ จำกัด (โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท)  [16 หมู่ที่ 7 ถนนนิคมลำตะคลอง ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา]
  1. 634301028 นางสาวอริสา  วุฒิกรณ์ ภาษาไทย 22 ก.ย. 66 ตอบรับ [24 ก.ย. 66]
  2. 634301033 นายเจษฎาภรณ์  ชอบแต่ง ภาษาไทย 22 ก.ย. 66 ตอบรับ [24 ก.ย. 66]
  3. 634301048 นางสาวพรพรรณ  ชูจิต ภาษาไทย 22 ก.ย. 66 ตอบรับ [24 ก.ย. 66]
15. สตูล ซี ทัวร์  [46 หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล]
  1. 634414082 นายสุบิน  แม่น้ำ การจัดการท่องเที่ยว 22 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [27 ก.ย. 66]
16. บริษัท​ มารีณี ทราเวล จำกัด  [402 หมู่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล]
  1. 634414110 นางสาวมัลลิกา  หัดขะเจ การจัดการท่องเที่ยว 22 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [27 ก.ย. 66]
17. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  [63/1 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กทม. 10310 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร]
  1. 634234006 นายภูธิป  กินจิบ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 21 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
18. บริษัท ไอที ซัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  [42/144 พระราม 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร]
  1. 634234008 นายรามมินทร์  โต๊ะนาย วิทยาการคอมพิวเตอร์ 21 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
  2. 634234017 นายธีระภาพ  หนูเทพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 21 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
19. บริษัท โกลบอล มารีน โฟรเซ่นฟู้ด จำกัด  [32/13 หมู่ที่ 2 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร]
  1. 634272006 นางสาวสุวรรณี  ตักวี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 21 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [23 ก.ย. 66]
  2. 634272008 นางสาวฟารีซะ  โดยหมะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 21 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [23 ก.ย. 66]
  3. 634272009 นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วชุมพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 21 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [23 ก.ย. 66]
20. โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่  [29 ถนนประชาธิปิตย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634408070 นางสาวฐิตาภา  อ็องลั่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 21 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [24 ก.ย. 66]
21. บริษัท สำนักงาน บีเอฟเอ จำกัด  [1 ซอยสุทธิพงศ์ 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร]
  1. 6341001074 นายสุพศิน  หะมะ การบัญชี 20 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
  2. 6341001099 นายอัสรี  มูดอ การบัญชี 20 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
22. ศูนย์ทดสอบวัสดุ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา   [32/1 ถนนราชดำเนิน (บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634910003 นางสาวปนัดดา  ยูโซะ เทคโนโลยีการผลิต 20 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [23 ก.ย. 66]
  2. 634910013 นางสาวสัณห์ฤทัย  ชูแก้ว เทคโนโลยีการผลิต 20 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [23 ก.ย. 66]
23. บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานพุนพิน  [206 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี]
  1. 634259001 นางสาวมารีน่า  หวังเหล็ม การจัดการสิ่งแวดล้อม 20 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [23 ก.ย. 66]
24. เดอะ วิว ราวาดา ภูเก็ต  [76/19 หมู่ที่ 4 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634408016 นางสาวภูวณี  บุณยประสาท การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [24 ก.ย. 66]
25. โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง  [61/39 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง]
  1. 634408048 นางสาวปนัดดา  ชะนะสงคราม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [24 ก.ย. 66]
  2. 634408049 นางสาวกนกภรณ์  คงบัว การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [24 ก.ย. 66]
26. โรงแรมเซนเซียน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา  [ 147 ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634413053 นางสาวชนิกา  ศรีษะสมุทร การจัดการ 20 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [24 ก.ย. 66]
  2. 634413087 นางสาวอรวรรณ  เรืองฤทธิ์ การจัดการ 21 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [24 ก.ย. 66]
27. บริษัท สยามคาลิเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  [206/10,206/11 หมู่ 1 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา]
  1. 634713002 นายชวนากร  ดำศรีสุข เทคโนโลยีอุตสาหการ 20 ก.ย. 66 ตอบรับ [21 ก.ย. 66]
  2. 634713018 นายทิชานนท์  จันทร์ปลอด เทคโนโลยีอุตสาหการ 20 ก.ย. 66 ตอบรับ [21 ก.ย. 66]
28. สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง  [278 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง]
  1. 634211012 นายฉัตรเกียรติ  ด้วงตุด ภูมิสารสนเทศ 19 ก.ย. 66 อาจารย์อนุญาต
29. บริษัท มิตซูทักษิณ สงขลา จำกัด  [234/5 หมู่ที่ 2 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634408095 นางสาวพิมพ์วลัญช์  จันทองศรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 19 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [23 ก.ย. 66]
30. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4  [ถนนแหลมสนอ่อน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634211004 นายธันวา  สุขสวัสดิ์ ภูมิสารสนเทศ 19 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [22 ก.ย. 66]
  2. 634211017 นายพัชร  เกื้อกูลทรัพย์ ภูมิสารสนเทศ 19 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [22 ก.ย. 66]
31. ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  [1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634302029 นางสาวณัฐวรรณ  คงทอง ภาษาอังกฤษ 19 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [22 ก.ย. 66]
32. สำนักงาน พีเอที การบัญชี  [ที่อยู่ 222 7 ถนนบายพาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส]
  1. 6341001026 นางสาวอาลิษา  บินหามะ การบัญชี 19 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [23 ก.ย. 66]
33. บริษัท คริสโก เคมีคอล จำกัด  [294 ถนนสุคนธวิท ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร]
  1. 634259010 นางสาวธิดาทิพย์  จันทมุณี การจัดการสิ่งแวดล้อม 19 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [22 ก.ย. 66]
34. บริษัท สยามซัพพลาย แอนด์ ไฮดรอลิค จำกัด  [257/9 หมู่ที่ 1 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา]
  1. 634910003 นางสาวปนัดดา  ยูโซะ เทคโนโลยีการผลิต 13 ก.ย. 66 ปฏิเสธ [20 ก.ย. 66]
  2. 634910013 นางสาวสัณห์ฤทัย  ชูแก้ว เทคโนโลยีการผลิต 13 ก.ย. 66 ปฏิเสธ [20 ก.ย. 66]
  3. 634713002 นายชวนากร  ดำศรีสุข เทคโนโลยีอุตสาหการ 19 ก.ย. 66 ปฏิเสธ [20 ก.ย. 66]
  4. 634713018 นายทิชานนท์  จันทร์ปลอด เทคโนโลยีอุตสาหการ 19 ก.ย. 66 ปฏิเสธ [20 ก.ย. 66]
35. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา  [64 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา]
  1. 634408155 นางสาวกัณนิกา  บุญแก้ว การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 19 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [23 ก.ย. 66]
36. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  [99 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร]
  1. 634302030 นางสาวนัสรีน  เจะดอเลาะ ภาษาอังกฤษ 18 ก.ย. 66 ตอบรับ [19 ก.ย. 66]
37. บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  [1197 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง (สายเอเชีย) ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634408140 นายอธิวัฒน์  จันทร์สว่าง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 18 ก.ย. 66 อาจารย์ไม่อนุญาต
  2. 634408157 นางสาวนิศารัตน์  ผลบุญ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 7 ก.ย. 66 ตอบรับ [19 ก.ย. 66]
38. บริษัท พีเอสซี กรุ๊ป (1988) จำกัด  [187 หมู่ที่ 6 ถนนสายเอเซีย ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา]
  1. 634413002 นางสาวนัฐกาญจน์  ศรีทองไหม การจัดการ 18 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [22 ก.ย. 66]
  2. 634413036 นางสาวอามีเราะฮ์  เท่งนา การจัดการ 18 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [22 ก.ย. 66]
39. โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี  [161/27 ซอย 8 ถนนแสงศรี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634413143 นางสาววิภาดา  ย้อยช่วง การจัดการ 18 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [22 ก.ย. 66]
  2. 634413169 นางสาวต่วนซีฟะห์นาเดีย  สาเฮะอุเซ็ง การจัดการ 18 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [22 ก.ย. 66]
40. สำนักงานสอบบัญชี คอสโม  [293/20 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร]
  1. 6341001138 นางสาวศรินดา  จิใจ การบัญชี 17 ก.ย. 66 ตอบรับ [19 ก.ย. 66]
  2. 6341001150 นางสาวภารณี  ศรีนวลปาน การบัญชี 17 ก.ย. 66 ตอบรับ [19 ก.ย. 66]
41. บริษัท ซูซูกิยะลา จำกัด  [926 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา]
  1. 634413034 นายนิซัลฟี  นิเฮง การจัดการ 15 ก.ย. 66 ตอบรับ [22 ก.ย. 66]
42. สำนักงานบัญชี เอส ที แอคเค้าติ้ง แอนด์ แทกซ์  [100/22 ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 6341001031 นางสาวยัสมี  มูสอ การบัญชี 15 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [22 ก.ย. 66]
43. สำนักงานบัญชีบุญลาภ การบัญชี  [43 ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 14 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 6341001105 นายซะอารี  ดาโอะ การบัญชี 15 ก.ย. 66 ตอบรับ [18 ก.ย. 66]
44. บริษัท ลียาฮาลาลฟู้ดส์ จำกัด  [68 หมู่ที่ 9 ถนนอนามัยตะลุโบะ ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี]
  1. 634413019 นางสาวอามาณี  จิตตอซอ การจัดการ 15 ก.ย. 66 ตอบรับ [19 ก.ย. 66]
45. บริษัท ปิติฟูดส์ จำกัด  [33/3 หมู่ที่ 5 ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา]
  1. 634413056 นางสาวฑิตยา  สัณห์พานิชกิจ การจัดการ 14 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [17 ก.ย. 66]
  2. 634413065 นางสาวนูรูอัลฟาร์  รอยะ การจัดการ 14 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [17 ก.ย. 66]
46. โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่  [3 ถนนเสน่หานุสรณ์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634413137 นางสาวกนกนิภา  สรรพโชค การจัดการ 22 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
  2. 634413144 นางสาวพุฒิภรณ์  หนูทอง การจัดการ 22 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
  3. 634414111 นางสาววรญา  บุญส่ง การจัดการท่องเที่ยว 18 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [14 ก.ย. 66]
  4. 634413053 นางสาวชนิกา  ศรีษะสมุทร การจัดการ 14 ก.ย. 66 ปฏิเสธ [20 ก.ย. 66]
47. บริษัท ซาวด์ภูเก็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)  [2/79 หมู่บ้านโมเดิร์นไลฟ์ ถนนศักดิเดช ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต]
  1. 6341304038 นายคามิน  เสนาวัลย์ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก 14 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
48. โรงแรมเดอะซิกเนเจอร์ แอร์พอร์ต หาดใหญ่  [2447 หมู่ที่ 6 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634408146 นางสาวรัชฎา  กำเหนิดทอง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 8 ส.ค. 66 ตอบรับ [21 ส.ค. 66]
  2. 634414111 นางสาววรญา  บุญส่ง การจัดการท่องเที่ยว 14 ก.ย. 66 ตอบรับ [24 ก.ย. 66]
49. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา  [145 หมู่10 ถนนกาญจนวนิช1 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634211007 นางสาวพันทิพา  หนูสวัสดิ์ ภูมิสารสนเทศ 14 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
50. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12  [402 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634211011 นายอกนิษฐ์  ประสมศรี ภูมิสารสนเทศ 1 ก.ย. 66 ตอบรับ [18 ก.ย. 66]
  2. 634211001 นางสาวสิรภัทร  ฤทธิจอม ภูมิสารสนเทศ 14 ก.ย. 66 ตอบรับ [18 ก.ย. 66]
51. โรงพยาบาลราษฎร์นรา  [352 ถนนระเเงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส]
  1. 634413032 นางสาวฮาฟาวาตี  แวยะโกะ การจัดการ 13 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [16 ก.ย. 66]
  2. 634413086 นางสาวสุวิชา  ตราชู การจัดการ 10 พ.ค. 66 ตอบรับ [3 ส.ค. 66]
52. บริษัท ที พี ออโต้เซลส์ จำกัด  [50 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล]
  1. 634410006 นางสาวคณิฏฐา  พรหมแก้ว การตลาด 13 ก.ย. 66 ตอบรับ [22 ก.ย. 66]
53. บริษัท กู๊ด ฮาร์ท กรุ๊ป จำกัด  [159/1 หมู่ที่ 3 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่]
  1. 634414153 นางสาวนูรฟาติน  มะดีเย๊าะ การจัดการท่องเที่ยว 13 ก.ย. 66 ตอบรับ [21 ก.ย. 66]
54. บริษัท ซีอีเกิ้ล ทัวร์ จำกัด  [45/5 ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่]
  1. 634339038 นางสาวนูรฟิรดาว  ยานยา ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 13 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [20 ก.ย. 66]
55. เทศบาลตำบลปะนาเระ  [หมู่ที่ 2 ถนนปะนาเระ-ปาลัส ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี]
  1. 634211021 นางสาวภัททิรา  ศักดิ์นุกูล ภูมิสารสนเทศ 13 ก.ย. 66 ตอบรับ [22 ก.ย. 66]
56. บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด  [555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 1 ยูนิต 2304-1 ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร]
  1. 634234010 นายหมัดอารีฟ  บีฮิง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9 ก.ย. 66 ตอบรับ [21 ก.ย. 66]
  2. 634234016 นายเพาซี  หวังหมัด วิทยาการคอมพิวเตอร์ 13 ก.ย. 66 ตอบรับ [21 ก.ย. 66]
  3. 634234027 นายอัฟฟาน  โซะเลาะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 ส.ค. 66 ตอบรับ [21 ก.ย. 66]
57. บริษัท อากิแบม ออยล์ จำกัด  [65 หมู่ 7 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634910001 นายธนวัฒน์  หนูนิ่ม เทคโนโลยีการผลิต 13 ก.ย. 66 ตอบรับ [14 ก.ย. 66]
  2. 634910008 นายอนัส  ยูโซะ เทคโนโลยีการผลิต 13 ก.ย. 66 ตอบรับ [14 ก.ย. 66]
  3. 634910012 นายเลิศชาย  อาระหัต เทคโนโลยีการผลิต 13 ก.ย. 66 ตอบรับ [14 ก.ย. 66]
  4. 634413076 นายวรายุ  เตบสัน การจัดการ 8 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [12 ก.ค. 66]
  5. 634413081 นายศรัณย์ฤทธิ์  วรวรรณเศรษฐ์ การจัดการ 8 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [12 ก.ค. 66]
58. บริษัท ไอบอทน้อย จำกัด (สำนักงานใหญ่)  [253 อาคาร 253 Asoke ชั้น 18 ถนนอโศกมนตรี (ซอยสุขุมวิท 21) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร]
  1. 634234030 นางสาวพรหมพร  จันจุฬา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12 ก.ย. 66 ตอบรับ [19 ก.ย. 66]
59. โรงแรมศิวา รอยัล  [1 ถนนพัฒนา ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง]
  1. 634413009 นางสาวปิยวรรณ  จันทร์ปล้อง การจัดการ 12 ก.ย. 66 ตอบรับ [19 ก.ย. 66]
60. บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด  [34/3 หมู่ที่ 7 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา]
  1. 634413002 นางสาวนัฐกาญจน์  ศรีทองไหม การจัดการ 12 ก.ย. 66 ปฏิเสธ [18 ก.ย. 66]
  2. 634413036 นางสาวอามีเราะฮ์  เท่งนา การจัดการ 12 ก.ย. 66 ปฏิเสธ [18 ก.ย. 66]
61. ดีวาลักซ์ รีสอร์ทแอนด์สปา  [88 หมู่ที่ 3 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ]
  1. 634414049 นางสาวชณิตา  หมันหีม การจัดการท่องเที่ยว 12 ก.ย. 66 ตอบรับ [22 ก.ย. 66]
62. คาเฟ่ เดอ ซี นครนอก  [65 ถนนนครนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634712009 นางสาวอารียา  นำตาวี การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 12 ก.ย. 66 ตอบรับ [19 ก.ย. 66]
  2. 634712010 นางสาวฮัสนะห์  เจ๊ะปอ การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 11 ก.ย. 66 ตอบรับ [19 ก.ย. 66]
63. บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จำกัด  [133 ม.8 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา]
  1. 634413048 นายจิระพงศ์  หนูรอด การจัดการ 9 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [15 ก.ย. 66]
  2. 634413143 นางสาววิภาดา  ย้อยช่วง การจัดการ 11 ก.ย. 66 ปฏิเสธ [18 ก.ย. 66]
64. โรงแรม ทวินปาล์มส์ มอนเอซัวร์   [129/86 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634339036 นายอับดุลเลาะ  กามิง ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 11 ก.ย. 66 ตอบรับ [19 ก.ย. 66]
65. บ้านใสในรีสอร์ต  [550 ซอยอ่าวนาง 11/1 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่]
  1. 634414050 นางสาวซัลมะห์  หะ การจัดการท่องเที่ยว 8 ก.ย. 66 ตอบรับ [18 ก.ย. 66]
  2. 634414075 นางสาววิชญาพร  นวลประแสง การจัดการท่องเที่ยว 8 ก.ย. 66 ตอบรับ [18 ก.ย. 66]
66. เมาท์เทนวิว คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอรองท์  [สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634712005 นางสาวณัฐธิดา  ทองคำ การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 8 ก.ย. 66 ตอบรับ [19 ก.ย. 66]
  2. 634712012 นางสาวสุไรณา  หนุดทอง การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 11 ก.ย. 66 ตอบรับ [19 ก.ย. 66]
67. บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล คอร์ปอเรชั่น จำกัด  [1049 ถนนร่วมธรรม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634413029 นางสาวชุติมา  คงกำไร การจัดการ 8 ก.ย. 66 ตอบรับ [11 ก.ย. 66]
  2. 634413062 นางสาวนูรดีนี  มะอูเซ็ง การจัดการ 8 ก.ย. 66 ตอบรับ [11 ก.ย. 66]
68. Phuket International Accounting Auditing and Business Consulting Firm  [51/112 ถนนพระบารมี ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต]
  1. 6341001046 นางสาวนัสรียา  แมหะ การบัญชี 8 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [23 ก.ย. 66]
  2. 6341001079 นายอัมมิน  อองยู การบัญชี 8 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [23 ก.ย. 66]
69. บริษัท พี พี สบาย มารีน จำกัด  [229/74 ถนนสุรินทร์ ซอย 3 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634414079 นางสาวสุรัสวดี  ยีริง การจัดการท่องเที่ยว 8 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [14 ก.ย. 66]
70. บริษัท โลแดช (ไทยแลนด์) จำกัด  [201/270 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 (มหานคร) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร]
  1. 634407067 นายอัรฟันดีย์  เเวมามุ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [27 ก.ย. 66]
71. โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง  [247/2 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง]
  1. 634413061 นางสาวนัฎฐ์นรี  เอ็มบุตร การจัดการ 7 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [15 ก.ย. 66]
72. บริษัท บลูซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  [77/102-103 ชั้น 25 สินสาทร ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร]
  1. 634234011 นายปอริวัตน์  การันสันติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 11 ก.ย. 66 ตอบรับ [19 ก.ย. 66]
  2. 634234024 นายฮาริส  สาดีน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7 ก.ย. 66 ตอบรับ [19 ก.ย. 66]
73. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)  [119 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634413059 นางสาวธัญพิชชา  อินทอง การจัดการ 7 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [15 ก.ย. 66]
  2. 634413067 นางสาวปลื้มจิตต์  วารีชล การจัดการ 7 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [15 ก.ย. 66]
  3. 634408020 นางสาวสุนิษา  สีคง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 18 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [9 ส.ค. 66]
  4. 634408026 นางสาวภิญญดาพัชญ์  ทองชัย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 18 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [9 ส.ค. 66]
74. ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ สปา  [43/2 ถนนราษฏร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634302014 นายนาอิม  อาบูบากา ภาษาอังกฤษ 6 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [14 ก.ย. 66]
75. อนันตบุรินทร์ รีสอร์ท  [166 หมู่ที่ 3 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่]
  1. 634413046 นางสาวกูอัยเซาะ  ต่วนสุหลง การจัดการ 6 ก.ย. 66 ตอบรับ [13 ก.ย. 66]
  2. 634413119 นางสาวซัรส์วาตี  มามุ การจัดการ 6 ก.ย. 66 ตอบรับ [13 ก.ย. 66]
76. บริษัท ไฮเทคฟาสเทนเนอร์แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  [182 หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา]
  1. 634408114 นายสุรศิษฏ์  ภูมิหึงษ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 6 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [13 ก.ย. 66]
  2. 634408099 นายรวิชญ์  บุญส่ง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 22 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [27 ก.ย. 66]
77. โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว  [114 ถนนสถลสถานพิทักษ์ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง]
  1. 6141304018 นายเดโช  โดะโอย ดุริยางคศิลป์ตะวันตก 6 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
78. โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา  [3 ถนนชลาทัศน์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634410018 นางสาวฐิติกาญจน์  การคิด การตลาด 31 พ.ค. 66 ตอบรับ [26 ก.ค. 66]
  2. 634413076 นายวรายุ  เตบสัน การจัดการ 5 ก.ย. 66 ปฏิเสธ [11 ก.ย. 66]
  3. 634413081 นายศรัณย์ฤทธิ์  วรวรรณเศรษฐ์ การจัดการ 5 ก.ย. 66 ปฏิเสธ [11 ก.ย. 66]
79. บริษัท ดิสโก้โปรดักส์ฟู้ดส์ จำกัด  [39 ซอย 2 ถนนทุ่งเสา 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634413117 นางสาวฮาบีบะห์  เจะสะนิ การจัดการ 22 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [27 ก.ย. 66]
  2. 634413123 นางสาวฟาตีฮะห์  ยูโซ๊ะ การจัดการ 5 ก.ย. 66 ตอบรับ [21 ก.ย. 66]
80. โรงเรียนสงขลาวิทยาคม  [ 165 หมู่ที่ 1 ถนนสงขลา - ระโนด ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา]
  1. 6341304002 นายวรเพชร  สุพิศุทธ์ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก 5 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
81. สำนักงานบัญชีและกฎหมาย ณ หาดใหญ่  [124/2 ถนนโชติวิทยะกุล 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 6341001059 นางสาวพลอยไพลิน  จิตต์โต๊ะหลำ การบัญชี 5 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [23 ก.ย. 66]
  2. 6341001085 นางสาวนูรอัสมา  เจ๊ะแน การบัญชี 5 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [23 ก.ย. 66]
82. Tourism Authority of Thailand (ปฏิบัติงาน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย)  [Suite 22.01, Level 22, Menara Citibank 165, Jalan Ampang, Kuala Lumpur, Malaysia 50450 ตำบล อำเภอ จังหวัด]
  1. 634302047 นางสาวซูรียานี  เชยมาน ภาษาอังกฤษ 5 ก.ย. 66 ตอบรับ [20 ก.ย. 66]
  2. 634302043 นางสาวอาวาตีฟ  มามะ ภาษาอังกฤษ 5 ก.ย. 66 ปฏิเสธ [8 ก.ย. 66]
83. บริษัท อีเอสพี กรุ๊ป (เอเชีย) จำกัด  [98/9 หมู่ 10 กาญจนวนิช 9 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634910015 นายรัตนพล  โกโชติมณีกุล เทคโนโลยีการผลิต 5 ก.ย. 66 ตอบรับ [19 ก.ย. 66]
  2. 634910016 นายรัชชาพงษ์  ขุนฤทธิ์แก้ว เทคโนโลยีการผลิต 4 ก.ย. 66 ตอบรับ [19 ก.ย. 66]
84. โรงแรมเรือรัษฎา  [188 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง]
  1. 634413131 นางสาวอมรรัตน์  ใจสมุทร การจัดการ 5 ก.ย. 66 ตอบรับ [7 ก.ย. 66]
  2. 634413146 นางสาวปิยะวรรณ  แก้วดี การจัดการ 5 ก.ย. 66 ตอบรับ [7 ก.ย. 66]
85. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  [กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร]
  1. 634408027 นายสุกฤต  คันศร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2 ก.ย. 66 อาจารย์อนุญาต
86. สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย)  [บ้านหนองหอยเก่า หมู่ที่ 7 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่]
  1. 634717017 นางสาวพัชริดา  พัฒนกิจ เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 2 ก.ย. 66 ตอบรับ [19 ก.ย. 66]
  2. 634717019 นายวัชรพงศ์  หนูผัน เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 2 ก.ย. 66 ตอบรับ [19 ก.ย. 66]
  3. 634717034 นางสาวซูฟีย์  สาหลี เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 4 ก.ย. 66 ตอบรับ [19 ก.ย. 66]
87. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ระโนด)  [79 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา]
  1. 634408048 นางสาวปนัดดา  ชะนะสงคราม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 ก.ย. 66 ปฏิเสธ [11 ก.ย. 66]
  2. 634408049 นางสาวกนกภรณ์  คงบัว การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 ก.ย. 66 ปฏิเสธ [11 ก.ย. 66]
88. สำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   [สำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคารนราธิวาส (อาคาร 2 ชั้น 1) 222 ถนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634408174 นางสาวอามาล  บาราเฮง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [6 ก.ย. 66]
89. โรงแรม เดอะรอยัล พาราไดซ์ แอนด์ สปา  [135/23,123/15-16 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634286005 นางสาวสุวนันท์  คงเรือง วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 26 ก.ค. 66 ตอบรับ [8 ก.ย. 66]
  2. 634286002 นางสาวสุนิษา  สุขสบาย วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 1 ก.ย. 66 ตอบรับ [8 ก.ย. 66]
  3. 634286006 นางสาวพีรดา  เศียรอุ่น วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 1 ก.ย. 66 ตอบรับ [8 ก.ย. 66]
90. โรงแรม พีพี ฮอลิเดย์ รีสอร์ท  [54 หมู่ที่ 8 หาดแหลมตง เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่]
  1. 634408041 นางสาวมาริสา  คงเกตุ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [6 ก.ย. 66]
91. คราม พัทยา  [88/17-18 หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี]
  1. 634408168 นางสาวอัรฟะห์  สาเม๊าะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 ก.ย. 66 ตอบรับ [8 ก.ย. 66]
  2. 634408170 นางสาวนุชศิยา  หมีนสุก การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 ก.ย. 66 ตอบรับ [8 ก.ย. 66]
92. บริษัท แอคเค้าท์ติ้ง 888 จำกัด   [ที่อยู่ 215 หมู่7 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง]
  1. 6341001029 นางสาวพาซีลา  กะจิ การบัญชี 1 ก.ย. 66 ตอบรับ [11 ก.ย. 66]
93. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)  [60 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634211014 นางสาวสิราวรรณ  อภัยพงค์ ภูมิสารสนเทศ 1 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [3 ก.ย. 66]
  2. 634211019 นางสาวสิริวิกรณ์  ยงค์ประเดิม ภูมิสารสนเทศ 28 ส.ค. 66 รอพิจารณา... [3 ก.ย. 66]
94. บลูทรี ภูเก็ต  [4/2 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634414099 นางสาวนูรอัยณา  สามาย การจัดการท่องเที่ยว 1 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [9 ก.ย. 66]
  2. 634414094 นางสาวนภคปภา  หาบหา การจัดการท่องเที่ยว 2 ส.ค. 66 ตอบรับ [2 ก.ย. 66]
  3. 634414107 นางสาวฮัซวานี  หมานหมิด การจัดการท่องเที่ยว 2 ส.ค. 66 ตอบรับ [2 ก.ย. 66]
95. สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร  [44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร]
  1. 634211010 นางสาวรุ่งรัตน์  ชุมภูประวิโร ภูมิสารสนเทศ 1 ก.ย. 66 ตอบรับ [13 ก.ย. 66]
96. ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  [อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกติ์สิรินธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 7 เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634211005 นางสาวณัฐพร  ก๋งจิบ ภูมิสารสนเทศ 1 ก.ย. 66 ตอบรับ [12 ก.ย. 66]
  2. 634211015 นางสาวอรสา  คงมณี ภูมิสารสนเทศ 1 ก.ย. 66 ตอบรับ [12 ก.ย. 66]
97. บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA)  [คลังสินค้า ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 57/66 หมู่ 1 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634302034 นางสาวมัสนา  เปาะโน ภาษาอังกฤษ 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [8 ส.ค. 66]
  2. 634339004 นางสาวซาจีน่าร์  อัลมาตร ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 20 ก.ค. 66 ตอบรับ [8 ส.ค. 66]
  3. 634339005 นางสาวอัลตัสวียะห์  ปะกอ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 30 ส.ค. 66 ตอบรับ [4 ก.ย. 66]
  4. 634339006 นางสาวซารอลฮูดา  มะมิง ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 31 ส.ค. 66 ตอบรับ [4 ก.ย. 66]
98. โรงเเรม โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท  [200 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่]
  1. 634339040 นางสาววราภรณ์  ทุ่ยอ้น ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 29 ส.ค. 66 ตอบรับ [19 ก.ย. 66]
99. การ์เดน ซีวิว รีสอร์ท  [207/1 หมู่ที่ 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี]
  1. 634408158 นางสาวอัฟนาน  มะดาโอะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 29 ส.ค. 66 ตอบรับ [8 ก.ย. 66]
  2. 634408166 นางสาวรุสคาริต้า  ผอมเขียว การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 29 ส.ค. 66 ตอบรับ [8 ก.ย. 66]
100. ศูนย์สร้างทางสงขลา  [60 หมู่ที่ 10 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634713047 นายอภิสิทธิ์  สายมณี เทคโนโลยีอุตสาหการ 28 ส.ค. 66 รอพิจารณา... [14 ก.ย. 66]
101. โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา  [481/1 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634408137 นางสาวมนทิราวัลย์  จันทร์เกตุ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 ก.ค. 66 ตอบรับ [2 ส.ค. 66]
  2. 634251003 นางสาวอามีนีน  เปาะมือแย คหกรรมศาสตร์ 15 ส.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
  3. 634251012 นางสาวจุฑามาศ  ชูโสด คหกรรมศาสตร์ 15 ส.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
  4. 634251017 นางสาวชนารดี  ธนกรวิจิตร คหกรรมศาสตร์ 15 ส.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
  5. 634408058 นางสาวกนกพร  มงคลนิมิตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 8 ส.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
  6. 634414044 นางสาวกมลวรรณ  อุมดมศรี การจัดการท่องเที่ยว 10 ส.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
  7. 634414078 นางสาวสิริกานดา  กาญจนะ การจัดการท่องเที่ยว 3 ส.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
  8. 634413021 นางสาวธนัชพร  หมาดหลู การจัดการ 17 ส.ค. 66 ตอบรับ [25 ส.ค. 66]
  9. 634413004 นางสาวปวิณา  พงศ์สิริการ การจัดการ 28 ส.ค. 66 ตอบรับ [8 ก.ย. 66]
102. บริษัท ฟาร์เมชภาคใต้ จำกัด  [99/9 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช]
  1. 634718008 นายศุภกฤต  เขียวขาว เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 25 ส.ค. 66 ตอบรับ [30 ส.ค. 66]
  2. 634718014 นายธีรพงศ์  จันทรังษี เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 28 ส.ค. 66 ตอบรับ [30 ส.ค. 66]
103. ซิกเซ้นส์ ยาวน้อย  [56 หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา]
  1. 634302035 นายมูหมัดฟิตรี  อาแว ภาษาอังกฤษ 28 ส.ค. 66 ตอบรับ [13 ก.ย. 66]
104. นิรวาณคาเฟ่  [ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634712008 นางสาวหัชชพร  หิรัญกูล การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 27 ส.ค. 66 ตอบรับ [11 ก.ย. 66]
  2. 634712013 นายพีรพัฒน์  สวัสดี การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 27 ส.ค. 66 ตอบรับ [11 ก.ย. 66]
105. ร้านบ้านแยมโรลกาแฟสด  [115/4 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช]
  1. 634712004 นางสาวจุฑามาศ  เพชรหนู การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 27 ส.ค. 66 ตอบรับ [19 ก.ย. 66]
  2. 634712007 นางสาวศิริลักษณ์  ดีมาก การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 27 ส.ค. 66 ตอบรับ [19 ก.ย. 66]
106. บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด  [17 ถนนเจริญลาภ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี]
  1. 634712002 นางสาวศศิกานต์  กาญจนเพ็ญ การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 27 ส.ค. 66 ตอบรับ [8 ก.ย. 66]
107. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะลันตา  [หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่]
  1. 634305065 นางสาวกัญญาณัฐ  แก่นเมือง การพัฒนาชุมชน 26 ส.ค. 66 ตอบรับ [7 ก.ย. 66]
108. บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เอส.เอ. อินเตอร์เนชันแนล ซัพพลาย จำกัด  [3 ถนนสยามซิตี้เซ็นเตอร์ 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634408013 นางสาวชนิสรา  เเสงสอน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 15 ส.ค. 66 ตอบรับ [22 ส.ค. 66]
  2. 634413056 นางสาวฑิตยา  สัณห์พานิชกิจ การจัดการ 25 ส.ค. 66 ปฏิเสธ [12 ก.ย. 66]
  3. 634413065 นางสาวนูรูอัลฟาร์  รอยะ การจัดการ 25 ส.ค. 66 ปฏิเสธ [12 ก.ย. 66]
109. บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่  [388 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634410008 นายอนุชา  นิและ การตลาด 1 มิ.ย. 66 ตอบรับ [3 ก.ค. 66]
  2. 634413136 นางสาวสุภาภรณ์  สุวรรณโณ การจัดการ 25 ส.ค. 66 ตอบรับ [13 ก.ย. 66]
  3. 634413147 นางสาวนงลักษณ์  สุวรรณโณ การจัดการ 4 ก.ย. 66 ตอบรับ [13 ก.ย. 66]
110. ชูการ์ มารีนา รีสอร์ท อาร์ต กะรน บีช  [542/1 ถนนปฏัก หาดกะรน ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต]
  1. 516282006 นางสาวจิราภรณ์  เกษรสิทธิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) 25 ส.ค. 66 ส่งใบสมัคร
  2. 634413113 นางสาวศลิษา  เดสโร การจัดการ 7 ส.ค. 66 ตอบรับ [19 ส.ค. 66]
  3. 634413128 นางสาวไศลา  หมัดล้ะ การจัดการ 7 ส.ค. 66 ตอบรับ [19 ส.ค. 66]
111. โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา  [231 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634251009 นายอับดุลฟาตาห์  เตะ คหกรรมศาสตร์ 18 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [22 ก.ย. 66]
  2. 634251018 นายอดีนาน  เวชชะกะ คหกรรมศาสตร์ 18 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [22 ก.ย. 66]
  3. 634339014 นางสาวเจนนิสา  พุทธาโร ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 18 ส.ค. 66 ตอบรับ [20 ก.ย. 66]
  4. 634339023 นางสาวเพชรรยา  พูลสวัสดิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 19 ส.ค. 66 ตอบรับ [20 ก.ย. 66]
  5. 634302005 นางสาวอูมีไอยดา  วาจิ ภาษาอังกฤษ 24 ส.ค. 66 ตอบรับ [20 ก.ย. 66]
  6. 634302031 นางสาวนูรไลลา  ดอรอแม ภาษาอังกฤษ 4 ก.ย. 66 ตอบรับ [20 ก.ย. 66]
  7. 634339046 นางสาวนัจยูวา  บาเหม ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 1 ก.ย. 66 ตอบรับ [20 ก.ย. 66]
  8. 634339043 นายซูรฮาน  สาแม ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 15 ส.ค. 66 ปฏิเสธ [20 ก.ย. 66]
112. เทศบาลตำบลปาดัง  [สำนักงานเทศบาลตำบลปาดัง เลขที่ 555 หมู่ที่ 5 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา]
  1. 634305088 นายชลวัตร  เบ็ญโส๊ะ การพัฒนาชุมชน 23 ส.ค. 66 ตอบรับ [13 ก.ย. 66]
  2. 634305092 นายสราวุฒิ  เบ็ญฤทธิ์ การพัฒนาชุมชน 24 ส.ค. 66 ตอบรับ [13 ก.ย. 66]
113. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (จังหวัดสระบุรี)  [160 หมู่ที่ 1 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี]
  1. 634718001 นายเจษฎาวุธ  ทองคำ เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 25 ส.ค. 66 รอพิจารณา... [30 ส.ค. 66]
  2. 634718002 นายชินดนัย  จันทรเสน เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 23 ส.ค. 66 รอพิจารณา... [30 ส.ค. 66]
114. บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด  [615 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี]
  1. 634718011 นายเจตษฎา  ยอดเทพ เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 23 ส.ค. 66 ตอบรับ [6 ก.ย. 66]
  2. 634718012 นางสาวณัฐพร  ประทานชวโน เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 25 ส.ค. 66 ตอบรับ [6 ก.ย. 66]
  3. 634718015 นางสาวนิศารัตน์  แสงทอง เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 23 ส.ค. 66 ตอบรับ [6 ก.ย. 66]
  4. 634718017 นายศรณรงค์  ยิ่งยง เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 23 ส.ค. 66 ตอบรับ [6 ก.ย. 66]
  5. 634718024 นางสาวอาภัสรา  เกตุศัทธา เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 23 ส.ค. 66 ตอบรับ [6 ก.ย. 66]
115. โรงแรมสยาม ออเรนทัล โฮเทล หาดใหญ่  [181 ถนนศรีภูวนารถ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634408142 นางสาวรัชนก  ศรีจินดา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 8 ส.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
  2. 634413025 นางสาวมูรณี  กาเจร์ การจัดการ 23 ส.ค. 66 ตอบรับ [13 ก.ย. 66]
  3. 634413040 นางสาวอัฟฟีน่า  มูละ การจัดการ 23 ส.ค. 66 ตอบรับ [13 ก.ย. 66]
116. โรงพยาบาลตรัง  [69 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง]
  1. 634251037 นางสาวสาวิณี  ยะระ คหกรรมศาสตร์ 22 ส.ค. 66 ตอบรับ [14 ก.ย. 66]
  2. 634251039 นางสาวซันนี  หวันอิ คหกรรมศาสตร์ 22 ส.ค. 66 ตอบรับ [14 ก.ย. 66]
  3. 634251044 นางสาวจัสมิน  โคกเคียน คหกรรมศาสตร์ 22 ส.ค. 66 ตอบรับ [14 ก.ย. 66]
  4. 634251051 นางสาวเมธาวดี  แก้วสร คหกรรมศาสตร์ 22 ส.ค. 66 ตอบรับ [14 ก.ย. 66]
117. สำนักงาน เกษมพัฒน์ การบัญชีและภาษีอากร  [65 ถนนโชติวิทยะกุล 3 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 6341001018 นางสาวสุมณฑา  บุญนวน การบัญชี 22 ส.ค. 66 อาจารย์อนุญาต
118. บริษัท ซีสตาร์อนัดามัน จำกัด  [5/12 หมู่ 7 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา]
  1. 634414126 นายมูฮำหมัดซานี  สาและ การจัดการท่องเที่ยว 22 ส.ค. 66 รอพิจารณา... [25 ส.ค. 66]
119. บริษัท ยูนิเวอร์แซลอมฤตแคเตอริ่ง จำกัด  [15/9 หมู่ที่ 2 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา]
  1. 634910015 นายรัตนพล  โกโชติมณีกุล เทคโนโลยีการผลิต 21 ส.ค. 66 ปฏิเสธ [4 ก.ย. 66]
  2. 634910016 นายรัชชาพงษ์  ขุนฤทธิ์แก้ว เทคโนโลยีการผลิต 18 ส.ค. 66 ปฏิเสธ [4 ก.ย. 66]
120. เซ็นทาราแกรนด์บีช รีสอร์ทและวิลล่า กระบี่  [396-396/1 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่]
  1. 634408014 นายพชระ  เเก้วอ่อน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 21 ส.ค. 66 ตอบรับ [11 ก.ย. 66]
  2. 634408044 นายอัฑฒ์  ไชยทองแก้ว การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 ก.ย. 66 ตอบรับ [11 ก.ย. 66]
121. กะตะ ซี บรีซ รีสอร์ท  [72 ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634414003 นางสาวสลิลทิพย์  เจิมขวัญ การจัดการท่องเที่ยว 19 ส.ค. 66 ตอบรับ [25 ส.ค. 66]
  2. 634414033 นางสาวรัชนก  มีครั่ง การจัดการท่องเที่ยว 19 ส.ค. 66 ตอบรับ [25 ส.ค. 66]
122. โรงแรม พูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย กะรนบีช รีสอร์ต  [333 ถนนปฏัก ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634408018 นางสาวเสาวลักษณ์  สมบูรณ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 19 ส.ค. 66 ตอบรับ [23 ส.ค. 66]
  2. 634408021 นางสาวศุภานัน  เอียดชะตา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 19 ส.ค. 66 ตอบรับ [23 ส.ค. 66]
123. ศรีลันตา รีสอร์ท แอนด์ สปา  [111 หมู่ที่ 6 หาดคลองนิน ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่]
  1. 634302013 นางสาวฌาชา  มะมิง ภาษาอังกฤษ 18 ส.ค. 66 ตอบรับ [28 ส.ค. 66]
  2. 634414102 นางสาวสุทธิดา  จงรักษ์ การจัดการท่องเที่ยว 25 ส.ค. 66 ตอบรับ [15 ก.ย. 66]
  3. 634414114 นางสาวอามีนา  เหล็กหมาด การจัดการท่องเที่ยว 25 ส.ค. 66 ตอบรับ [15 ก.ย. 66]
124. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  [50 ถนนสุรินทร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง]
  1. 634211002 นางสาวกฤติยาณี  เเสงเเก้ว ภูมิสารสนเทศ 18 ส.ค. 66 ตอบรับ [11 ก.ย. 66]
  2. 634211018 นายอาฟีซัน  มะดีเยาะ ภูมิสารสนเทศ 24 ส.ค. 66 ตอบรับ [11 ก.ย. 66]
125. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก  [426 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634211013 นางสาวลักขณา  ไชยสงคราม ภูมิสารสนเทศ 17 ส.ค. 66 ตอบรับ [6 ก.ย. 66]
  2. 634211022 นางสาวมนทาฮา  เจ๊ะโด ภูมิสารสนเทศ 17 ส.ค. 66 ตอบรับ [6 ก.ย. 66]
126. อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส (Tkpark Narathiwat)  [สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส]
  1. 634414121 นางสาวรอฟีซัน  แตะ การจัดการท่องเที่ยว 17 ส.ค. 66 ตอบรับ [24 ก.ย. 66]
127. บริษัท ทาคาโซ่ เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด  [88 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา]
  1. 634413069 นางสาวพราวนภา  เหล็นเรือง การจัดการ 17 ส.ค. 66 ตอบรับ [23 ส.ค. 66]
  2. 634413083 นางสาวโศจิรัตน์  เพชรจรูญ การจัดการ 17 ส.ค. 66 ตอบรับ [23 ส.ค. 66]
128. บริษัท เซาเทิร์น เว็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  [13 หมู่ที่ 2 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634235036 นางสาวสุทธิษาพรรณ  ปาเกสาแม เทคโนโลยีสารสนเทศ 17 ส.ค. 66 ตอบรับ [11 ก.ย. 66]
129. บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขานครศรีธรรมราช)  [162 หมู่ 18 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช]
  1. 634413124 นางสาวมณฑาทิพย์  ภิรมย์รักษ์ การจัดการ 16 ส.ค. 66 ตอบรับ [6 ก.ย. 66]
130. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  [สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิต 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร]
  1. 634414151 นางสาวฮุสนียะฮ์  อีแต การจัดการท่องเที่ยว 31 ก.ค. 66 ตอบรับ [6 ก.ย. 66]
  2. 634302048 นางสาวซัลวา  หวันประรัตน์ ภาษาอังกฤษ 16 ส.ค. 66 ตอบรับ [6 ก.ย. 66]
  3. 634414056 นางสาวนุรฮายาตี  สาคอ การจัดการท่องเที่ยว 16 ส.ค. 66 ตอบรับ [6 ก.ย. 66]
131. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง  [252/5 ถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง]
  1. 634408051 นางสาวชนนิกานต์  ชูเกลี้ยง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 16 ส.ค. 66 ตอบรับ [18 ก.ย. 66]
132. อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท  [33/33 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์]
  1. 634414084 นางสาวสุรารักษ์  รินรส การจัดการท่องเที่ยว 16 ส.ค. 66 ตอบรับ [14 ก.ย. 66]
  2. 634414116 นางสาวศศิธร  หะหมาน การจัดการท่องเที่ยว 16 ส.ค. 66 ตอบรับ [14 ก.ย. 66]
133. โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพ  [4 รามคำแหง ซอย 5 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร]
  1. 634339008 นายปิยะลักษณ์  อาดำ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 22 ก.ค. 66 ตอบรับ [4 ส.ค. 66]
  2. 634413010 นางสาวบีบีอัสมีณา  อารับชาห์ การจัดการ 5 ส.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
  3. 634413007 นางสาวนูรุลฮูดา  เตยแก้ว การจัดการ 15 ส.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
  4. 634413021 นางสาวธนัชพร  หมาดหลู การจัดการ 3 ส.ค. 66 ปฏิเสธ [17 ส.ค. 66]
134. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง  [252/6 ถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง]
  1. 634408050 นางสาวปราถนา  เซ่งใช้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 15 ส.ค. 66 ตอบรับ [31 ส.ค. 66]
  2. 634408087 นางสาวปิ่นมนัส  แดงเหลือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 15 ส.ค. 66 ตอบรับ [31 ส.ค. 66]
135. ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช  [ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช]
  1. 6341101065 นางสาวสุชาดา  สุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ 15 ส.ค. 66 ตอบรับ [6 ก.ย. 66]
  2. 6341101066 นางสาวสุชานันท์  ศรีแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ 15 ส.ค. 66 ตอบรับ [6 ก.ย. 66]
136. โรงแรมบันยันทรีภูเก็ต  [33 , 33/27 หมู่ 4 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634251009 นายอับดุลฟาตาห์  เตะ คหกรรมศาสตร์ 15 ส.ค. 66 ปฏิเสธ [13 ก.ย. 66]
  2. 634251018 นายอดีนาน  เวชชะกะ คหกรรมศาสตร์ 15 ส.ค. 66 ปฏิเสธ [13 ก.ย. 66]
137. โรงแรม คาลิมา เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า  [3/88 หมู่ที่ 2 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา]
  1. 634251025 นางสาวเบญจมาภรณ์  ไพศาลศิลป์ คหกรรมศาสตร์ 15 ส.ค. 66 ตอบรับ [15 ก.ย. 66]
  2. 634251026 นางสาวมณีมัญชุ์  ชายพรม คหกรรมศาสตร์ 15 ส.ค. 66 ตอบรับ [15 ก.ย. 66]
  3. 634251045 นางสาวรุสณา  เจ๊ะนิ คหกรรมศาสตร์ 15 ส.ค. 66 ตอบรับ [15 ก.ย. 66]
138. โรงแรมชูการ์ ปาล์ม แกรนด์ ฮิลล์ไซด์ (Sugar Palm Grand Hillside Hotel)  [1 ถนนโคกโตนด ซอย 3 หาดกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634408020 นางสาวสุนิษา  สีคง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 15 ส.ค. 66 ตอบรับ [25 ส.ค. 66]
  2. 634408026 นางสาวภิญญดาพัชญ์  ทองชัย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 15 ส.ค. 66 ตอบรับ [25 ส.ค. 66]
139. ไร่เลย์ วิลเลจ รีสอร์ท  [544 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่]
  1. 634408132 นางสาวสุไก่ยา  หลำชู การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 15 ส.ค. 66 ปฏิเสธ [8 ก.ย. 66]
140. บริษัท พี.ซี. ปาล์ม (2550) จำกัด  [91/1 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี]
  1. 634408047 นายธรรมรัตน์  พร้อมมูล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 15 ส.ค. 66 ตอบรับ [4 ก.ย. 66]
  2. 634408081 นายปวริศ  คงทองสังข์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 15 ส.ค. 66 ตอบรับ [4 ก.ย. 66]
141. บริษัท ทัทวิน จำกัด  [574/1 หมู่ที่ 5 ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา]
  1. 634408109 นางสาวสตรีรัตน์  พรหมมณีย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 15 ส.ค. 66 ตอบรับ [30 ส.ค. 66]
  2. 634408126 นางสาวนัฐกมล  ช่วยชุมชาติ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 15 ส.ค. 66 ตอบรับ [30 ส.ค. 66]
142. โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา  [190 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634408149 นางสาวนภัสวรรณ  สงวนเขียว การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 15 ส.ค. 66 ตอบรับ [28 ส.ค. 66]
143. โรงแรมอมารี ภูเก็ต  [2 ถนนหมื่นเงิน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634339003 นางสาวพนิตสุภา  แซ่ตัน ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 14 ส.ค. 66 ตอบรับ [7 ก.ย. 66]
  2. 634339007 นายธนภัทร  ชูสิทธิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 14 ส.ค. 66 ตอบรับ [7 ก.ย. 66]
144. โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่  [327 ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634414074 นางสาวรินรดี  ภูมกะโร การจัดการท่องเที่ยว 12 ส.ค. 66 ตอบรับ [4 ก.ย. 66]
145. โรงแรมไร่เลย์ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา  [147/1 หมู่ 5 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่]
  1. 634408036 นางสาวณัฐธิดา  ขวัญทอง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 15 ส.ค. 66 ตอบรับ [22 ส.ค. 66]
  2. 634302013 นางสาวฌาชา  มะมิง ภาษาอังกฤษ 1 ส.ค. 66 ปฏิเสธ [13 ส.ค. 66]
  3. 634413046 นางสาวกูอัยเซาะ  ต่วนสุหลง การจัดการ 12 ส.ค. 66 ปฏิเสธ [6 ก.ย. 66]
  4. 634413119 นางสาวซัรส์วาตี  มามุ การจัดการ 12 ส.ค. 66 ปฏิเสธ [6 ก.ย. 66]
146. แกรนด์ เมอร์เคียว ภูเก็ต ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า  [1 ซอยราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634414144 นางสาวซ่อฟาวาตีย์  โต๊ะรามัญ การจัดการท่องเที่ยว 26 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
  2. 634414095 นางสาวกมลลักษณ์  ยกทวน การจัดการท่องเที่ยว 5 ส.ค. 66 ตอบรับ [24 ส.ค. 66]
  3. 634414103 นางสาวสุภาวดี  ศรีกรด การจัดการท่องเที่ยว 12 ส.ค. 66 ตอบรับ [24 ส.ค. 66]
147. บริษัท มัจฉานุ มารีน (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาสงขลา  [139/11 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา]
  1. 634413105 นางสาวปฐมาวดี  มณีไสย การจัดการ 11 ส.ค. 66 ตอบรับ [21 ส.ค. 66]
  2. 634413129 นางสาวสลิลดา  เหสุข การจัดการ 11 ส.ค. 66 ตอบรับ [21 ส.ค. 66]
148. บริษัท ปั้ง ปั้ง ทัวร์ จำกัด  [9/134 ถนนหลวงพ่อแช่ม ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634414006 นางสาวเมธาวี  ไกรนรา การจัดการท่องเที่ยว 11 ส.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
  2. 634414032 นางสาวกานต์ธีรา  สุขแก้ว การจัดการท่องเที่ยว 11 ส.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
149. บริษัท พานาเรีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)  [99/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634414105 นางสาวอริสา  ทิพย์ศรี การจัดการท่องเที่ยว 11 ส.ค. 66 ตอบรับ [30 ส.ค. 66]
150. สำนักงานสอบบัญชี เอส วาย ออดิท  [3339/8 ซอยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร]
  1. 6341001034 นางสาวอรทัย  บุญไชยสุริยา การบัญชี 11 ส.ค. 66 ตอบรับ [7 ก.ย. 66]
151. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุโหลนทราเวล  [36/75 หมู่ที่ 1 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634414040 นางสาวนูรูฮานิส  อาแวซา การจัดการท่องเที่ยว 10 ส.ค. 66 ตอบรับ [19 ก.ย. 66]
152. บริษัท หิรัณย์รักษ์การบัญชีและกฎหมาย จำกัด  [78/14 ถนนนาเกลือ ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี]
  1. 6341001031 นางสาวยัสมี  มูสอ การบัญชี 10 ส.ค. 66 ปฏิเสธ [13 ก.ย. 66]
153. มาลิษา วิลลา สวีท  [40/36 ถนนกะตะ หาดกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634302001 นางสาวชณิตา  แสงประภาเจริญ ภาษาอังกฤษ 10 ส.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
  2. 634302009 นางสาวนูรกัสมีณี  มะโอะ ภาษาอังกฤษ 10 ส.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
154. บริษัท เอ็นไอทีเอ การบัญชีและกฏหมาย จำกัด  [เลขที่ 64/112 ซอยมิตรไมตรี 12/1 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร]
  1. 6341001102 นางสาวการีมา  เส็นบัตร การบัญชี 10 ส.ค. 66 ตอบรับ [8 ก.ย. 66]
155. สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช  [ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช]
  1. 634254014 นางสาวกัญภัทร  ใหม่แก้ว คณิตศาสตร์ 10 ส.ค. 66 ตอบรับ [26 ก.ย. 66]
  2. 634254049 นางสาวสุพรรณวษา  สินจนะสูตร คณิตศาสตร์ 10 ส.ค. 66 ตอบรับ [26 ก.ย. 66]
156. โรงแรมซันวิง กมลาบีช  [96/66 หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634413093 นางสาวอธิษฐาน  หนูล้อม การจัดการ 9 ส.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
  2. 634414038 นางสาวนิสรีน  นันทบุตร การจัดการท่องเที่ยว 4 ส.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
  3. 634414023 นางสาวนูรีฮัน  อาเเว การจัดการท่องเที่ยว 15 ส.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
157. โอ๊ควู้ด โฮเทล เจอร์นี่ย์ ฮับ ภูเก็ต  [240/8 ถนนผังเมืองสาย ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634414002 นางสาวไหมสุหรี  ปะหนัน การจัดการท่องเที่ยว 9 ส.ค. 66 ตอบรับ [22 ส.ค. 66]
158. บริษัท ซีอาร์ นครศรีธรรมราช (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโรบินสันโอเชี่ยน 2  [ 9/9 หมู่ที่ 7 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช]
  1. 634408103 นายศรายุทธ์  คงถาวร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 9 ส.ค. 66 ตอบรับ [21 ส.ค. 66]
  2. 634408109 นางสาวสตรีรัตน์  พรหมมณีย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [11 ส.ค. 66]
159. โรงแรม เขาหลัก แอมเมอรัล บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา  [7/10 หมู่ 2 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา]
  1. 634414058 นางสาวนัสริน  สาแล่หมัน การจัดการท่องเที่ยว 9 ส.ค. 66 ตอบรับ [23 ส.ค. 66]
  2. 634414061 นางสาวประภัสสร  แก้วสุวรรณ การจัดการท่องเที่ยว 9 ส.ค. 66 ตอบรับ [23 ส.ค. 66]
160. สำนักงานบัญชีหาดใหญ่  [ซอย 6 ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 6341001129 นางสาวพรรวษา  คุ่มเคี่ยม การบัญชี 9 ส.ค. 66 ตอบรับ [24 ส.ค. 66]
  2. 6341001142 นางสาวรุชดา  ดำท่าคลอง การบัญชี 9 ส.ค. 66 ตอบรับ [24 ส.ค. 66]
161. โรงแรมกระบี่ ทิพา รีสอร์ท   [121/1 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่]
  1. 634414106 นางสาวอินทิรา  แก้วสองเมือง การจัดการท่องเที่ยว 9 ส.ค. 66 ตอบรับ [19 ส.ค. 66]
162. บริษัท เอวีพี (ประเทศไทย) จำกัด  [172/6 หมู่ที่ 4 ถนนสงขลา-จะนะ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634408117 นางสาวอภิญญา  คงเพชร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 19 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [22 ก.ย. 66]
  2. 634413121 นางสาวทิพากร  กัณหากรณ์ การจัดการ 6 มิ.ย. 66 ตอบรับ [17 มิ.ย. 66]
  3. 634413130 นางสาวโสภิดา  ทองมาก การจัดการ 6 มิ.ย. 66 ตอบรับ [17 มิ.ย. 66]
  4. 634713037 นายคชานน  แสงหอย เทคโนโลยีอุตสาหการ 9 ส.ค. 66 ตอบรับ [22 ก.ย. 66]
  5. 634713034 นายนฤดล  บุญพิชัย เทคโนโลยีอุตสาหการ 20 ส.ค. 66 ตอบรับ [22 ส.ค. 66]
  6. 634910007 นางสาวศิลารัตน์  ยังแก้ว เทคโนโลยีการผลิต 20 ส.ค. 66 ตอบรับ [22 ส.ค. 66]
  7. 634910017 นางสาวธันญาวดี  พรหมมีฤทธิ์ เทคโนโลยีการผลิต 20 ส.ค. 66 ตอบรับ [22 ส.ค. 66]
163. ไร่เลย์ ปริ้นเซส รีสอร์ท แอนด์ สปา  [145/1 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่]
  1. 634339025 นางสาวใยนะ  ทุยเลาะ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 20 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
  2. 634414118 นางสาววรรณา  พลากร การจัดการท่องเที่ยว 9 ส.ค. 66 ตอบรับ [22 ส.ค. 66]
164. ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์   [ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา]
  1. 634414093 นางสาวฮาบีบ๊ะ  โส๊ะหมาด การจัดการท่องเที่ยว 8 ส.ค. 66 ปฏิเสธ [6 ก.ย. 66]
165. สำนักงาน PSP Accounting  [5 ซอยโสบุญอนุสรณ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 6341001107 นางสาวซีตีฮูมัยเร๊าะ  หะยีอาแว การบัญชี 8 ส.ค. 66 ตอบรับ [16 ก.ย. 66]
  2. 6341001126 นางสาวซูรีนา  อูมา การบัญชี 8 ส.ค. 66 ตอบรับ [16 ก.ย. 66]
166. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด  [369/27 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี]
  1. 634259020 นายศักดิ์ชาย  จันทร์มนต์ การจัดการสิ่งแวดล้อม 8 ส.ค. 66 ตอบรับ [6 ก.ย. 66]
167. บริษัท พารากอน อินสเป็คชั่น เซอร์วิส จำกัด  [741/85 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634713013 นายกรวิชญ์  นุ่มหยู่ เทคโนโลยีอุตสาหการ 8 ส.ค. 66 ตอบรับ [21 ส.ค. 66]
  2. 634713017 นายณัฐพงค์  เจริญศรี เทคโนโลยีอุตสาหการ 8 ส.ค. 66 ตอบรับ [21 ส.ค. 66]
168. บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด  [229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร]
  1. 634259002 นายรณชัย  จันทร์ทิพย์ การจัดการสิ่งแวดล้อม 8 ส.ค. 66 ตอบรับ [1 ก.ย. 66]
  2. 634259005 นางสาวจุฑามณี  จันทร์แดง การจัดการสิ่งแวดล้อม 8 ส.ค. 66 ตอบรับ [1 ก.ย. 66]
169. บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด  [99/9 หมู่ที่ 4 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา]
  1. 634408096 นางสาวพิมพ์วิมล  มากเตรียม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [1 ก.ย. 66]
  2. 634272004 นางสาวพิยดา  บินสอาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6 ส.ค. 66 ตอบรับ [22 ก.ย. 66]
  3. 634272007 นางสาวซุลตานีย์  หมัดเบ็ญสา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 ส.ค. 66 ตอบรับ [22 ก.ย. 66]
  4. 634408078 นางสาวนัฎฐิยาภรณ์  มรรคคงคา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 8 ส.ค. 66 ตอบรับ [1 ก.ย. 66]
170. เทศบาลตำบลนาขยาด  [61 หมู่ที่ 10 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง]
  1. 634305064 นายกาย พูลเพิ่ม  สุริยคำ การพัฒนาชุมชน 8 ส.ค. 66 ตอบรับ [1 ก.ย. 66]
171. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  [717/10-12 ถนนเพชรเกษม ซอย 6 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634408135 นางสาวกัญญาพัชร  แก้วเพชร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 8 ส.ค. 66 ตอบรับ [30 ส.ค. 66]
172. บริษัท ทรอปิคอล แคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  [1/1 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634408048 นางสาวปนัดดา  ชะนะสงคราม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [30 ส.ค. 66]
  2. 634408049 นางสาวกนกภรณ์  คงบัว การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 8 ส.ค. 66 ปฏิเสธ [30 ส.ค. 66]
173. บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานหาดใหญ่  [87/1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634408140 นายอธิวัฒน์  จันทร์สว่าง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 8 ส.ค. 66 ปฏิเสธ [18 ก.ย. 66]
  2. 634408153 นายธนกร  พิทักษ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 8 ส.ค. 66 ปฏิเสธ [18 ก.ย. 66]
174. กระบี่ ลา พลาญ่า รีสอร์ท  [143 หมู่ที่ 3 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่]
  1. 634408100 นางสาวรัตนาภรณ์  ดำฝ้าย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 8 ส.ค. 66 ตอบรับ [28 ส.ค. 66]
  2. 634408104 นางสาวศรินยา  ขวัญมี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 8 ส.ค. 66 ตอบรับ [28 ส.ค. 66]
175. บริษัท แซ็ป เฮฟวี่ดิวตี้ เซอร์วิส จำกัด  [131, 132 หมู่ที่ 4 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา]
  1. 634408092 นางสาวพัชราภา  มณี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 8 ส.ค. 66 ตอบรับ [11 ส.ค. 66]
  2. 634408121 นางสาวเจนจิรา  กาเด็น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 8 ส.ค. 66 ตอบรับ [11 ส.ค. 66]
176. บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด   [27/4 หมู่ 7 ถนนเก้าเส้ง-จะนะ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634413058 นายณัฐวุฒิ  สินธุวงศ์ การจัดการ 2 มิ.ย. 66 ปฏิเสธ [12 ก.ค. 66]
  2. 634413100 นางสาวชนัสถ์นันท์  ไชยศรี การจัดการ 2 มิ.ย. 66 ปฏิเสธ [12 ก.ค. 66]
  3. 634910003 นางสาวปนัดดา  ยูโซะ เทคโนโลยีการผลิต 28 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [5 ก.ย. 66]
  4. 634910013 นางสาวสัณห์ฤทัย  ชูแก้ว เทคโนโลยีการผลิต 26 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [5 ก.ย. 66]
  5. 634272006 นางสาวสุวรรณี  ตักวี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7 ส.ค. 66 ปฏิเสธ [21 ก.ย. 66]
  6. 634272008 นางสาวฟารีซะ  โดยหมะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7 ส.ค. 66 ปฏิเสธ [21 ก.ย. 66]
  7. 634272009 นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วชุมพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7 ส.ค. 66 ปฏิเสธ [21 ก.ย. 66]
177. บริษัท เซ้าเทอร์น เซฟตี้ จำกัด  [66/4 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634259009 นายอรัญ  เจะสา การจัดการสิ่งแวดล้อม 7 ส.ค. 66 ตอบรับ [4 ก.ย. 66]
  2. 634259015 นางสาวนูรซีลา  สาแมง การจัดการสิ่งแวดล้อม 7 ส.ค. 66 ตอบรับ [4 ก.ย. 66]
178. โรงแรมปาหนัน กระบี่ รีสอร์ท  [945 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่]
  1. 634408105 นางสาวศศินิภา  สมสวย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 7 ส.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
  2. 634408130 นางสาวรุ้งทอง  ดำนิ่ม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 7 ส.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
179. บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จํากัด  [8 หมู่ที่ 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร]
  1. 634259010 นางสาวธิดาทิพย์  จันทมุณี การจัดการสิ่งแวดล้อม 7 ส.ค. 66 ปฏิเสธ [19 ก.ย. 66]
180. สถานีตำรวจภูธรตุยง  [222 หมู่ที่ 1 ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี]
  1. 6341101118 นางสาวฟิตรียะห์  หะยีสาเมาะ รัฐประศาสนศาสตร์ 7 ส.ค. 66 ตอบรับ [21 ส.ค. 66]
181. สำนักงานบัญชี สมควรการบัญชี  [179 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต]
  1. 6341001046 นางสาวนัสรียา  แมหะ การบัญชี 7 ส.ค. 66 ปฏิเสธ [7 ก.ย. 66]
  2. 6341001079 นายอัมมิน  อองยู การบัญชี 7 ส.ค. 66 ปฏิเสธ [7 ก.ย. 66]
182. สำนักงานบัญชี แอคเคาท์ เอ พลัส  [เลขที่ 16 ถนน โชติวิทยะกุล 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 6341001009 นางสาวปนัฏดา  อนันต์วัฒนาศักดิ์ การบัญชี 7 ส.ค. 66 ตอบรับ [23 ส.ค. 66]
  2. 6341001023 นางสาวศิรินาถ  เหล่าทอง การบัญชี 7 ส.ค. 66 ตอบรับ [23 ส.ค. 66]
183. สำนักงานบัญชี แอลดับบลิว โปร แอ๊คเคาน์ติ้ง  [หมู่บ้านกรีนิช 988/70 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร]
  1. 6341001040 นางสาวญดา  พูลสวน การบัญชี 7 ส.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
  2. 6341001042 นางสาวทิพย์ตะวัน  สุริโย การบัญชี 7 ส.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
184. บริษัท เอสซี ออฟซอร์ เซอร์วิส จำกัด  [169/15 หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา]
  1. 634413008 นางสาวจุฑาภรณ์  คงมี การจัดการ 7 ส.ค. 66 ตอบรับ [4 ก.ย. 66]
  2. 634413013 นางสาวรวิวรรณ  โสะขาว การจัดการ 7 ส.ค. 66 ตอบรับ [4 ก.ย. 66]
185. ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์  [ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา]
  1. 634414113 นางสาวอัสรีนา  อาแวกะจิ การจัดการท่องเที่ยว 6 ส.ค. 66 ปฏิเสธ [31 ส.ค. 66]
186. ดินสอ รีสอร์ทแอนด์วิลล่า ภูเก็ต  [117 ถนน นาใน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634339024 นายมูฮำหมัดอิรฟาน  เจ๊ะเล๊าะห์ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 5 ส.ค. 66 ตอบรับ [11 ส.ค. 66]
  2. 634339045 นายอับดุลตอเละ  ติงระยะ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 5 ส.ค. 66 ตอบรับ [11 ส.ค. 66]
187. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณรัศมิ์การบัญชี  [197/25 ซอย 7 ถนนหนองยวน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง]
  1. 6341001132 นางสาวธนัชพร  หมาดหมิ่น การบัญชี 5 ส.ค. 66 ตอบรับ [23 ส.ค. 66]
  2. 6341001140 นางสาวชลธิชา  เลี่ยนยงค์ การบัญชี 5 ส.ค. 66 ตอบรับ [23 ส.ค. 66]
188. แอคเซส รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า  [459 ถนนปฎัก ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634413111 นางสาววรัญญา  ชำนาญเพาะ การจัดการ 5 ส.ค. 66 ตอบรับ [4 ก.ย. 66]
  2. 634413120 นางสาวซารีน่า  ใบบาว การจัดการ 15 ส.ค. 66 ตอบรับ [4 ก.ย. 66]
189. บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด (ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต)  [222 หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634302036 นางสาวรอฮาณี  โต๊ะอิ ภาษาอังกฤษ 5 ส.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
  2. 634414062 นางสาวปิ่นปินัทธ์  ชุมทอง การจัดการท่องเที่ยว 3 ส.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
  3. 634414090 นายอัมรี  กือจิ การจัดการท่องเที่ยว 18 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [21 ส.ค. 66]
190. บริษัท สำนักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็น ซินดิเคท จำกัด  [3312/19 ซอยลาดพร้าว101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร]
  1. 6341001103 นางสาวค่อดียะฮ์  เด่นดารา การบัญชี 5 ส.ค. 66 ตอบรับ [26 ก.ย. 66]
  2. 6341001125 นางสาวนุชจรินทร์  นายาว การบัญชี 4 ส.ค. 66 ตอบรับ [26 ก.ย. 66]
191. บริษัท นิวมิตซูหาดใหญ่ จำกัด   [222 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634408052 นางสาวอัสมา  หมันเส็น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ส.ค. 66 ตอบรับ [15 ส.ค. 66]
192. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา  [298 หมู่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล]
  1. 634414029 นางสาวกัลยา  ศรีเพชร การจัดการท่องเที่ยว 4 ส.ค. 66 ตอบรับ [19 ก.ย. 66]
193. บริษัท ซีอาร์ หาดใหญ่ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโรบินสันหาดใหญ่  [9 ถนนธรรมนูญวิถี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634408017 นางสาวน้ำฝน  นกแก้ว การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ส.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
  2. 634408019 นางสาวณัฏฐินาถ  จันทร์ดำ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ส.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
194. อ่าวนาง ภูพิมาน รีสอร์ต แอนด์ สปา  [86/8 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่]
  1. 634414098 นางสาวนาเดีย  แวหะมะ การจัดการท่องเที่ยว 4 ส.ค. 66 ตอบรับ [21 ส.ค. 66]
  2. 634414108 นางสาวฮาซานาต  โตะนอรอ การจัดการท่องเที่ยว 4 ส.ค. 66 ตอบรับ [21 ส.ค. 66]
195. สำนักงานบัญชี เอเอสเฮ้าส์  [97/6 หมู่ที่ 1 ถนนประถมศึกษา ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 6341001092 นางสาวณิชา  ทองปาน การบัญชี 4 ส.ค. 66 ตอบรับ [11 ก.ย. 66]
  2. 6341001097 นางสาวศุภิสรา  ตรีอภิชาติ การบัญชี 4 ส.ค. 66 ตอบรับ [11 ก.ย. 66]
196. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานบัญชี พี เอส ซี  [33/5 ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 6341001005 นางสาวณัฐณิชา  ปัญจวงศ์ การบัญชี 4 ส.ค. 66 ตอบรับ [4 ก.ย. 66]
  2. 6341001006 นายอิทธิพัทธ์  พรมเขตร์ การบัญชี 4 ส.ค. 66 ตอบรับ [4 ก.ย. 66]
197. บริษัท สวารอฟสกี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  [200 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (เขตปลอดอากร) ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]
  1. 634259003 นางสาวธัญญลักษณ์  สร้อยทอง การจัดการสิ่งแวดล้อม 29 ก.ค. 66 ตอบรับ [1 ก.ย. 66]
  2. 634259017 นางสาวปนิดา  วิจารณ์ การจัดการสิ่งแวดล้อม 4 ส.ค. 66 ตอบรับ [1 ก.ย. 66]
198. บริษัท ออคตากอน อินเทอร์แอคทีฟ จำกัด  [919/541 ห้อง B อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 49 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร]
  1. 634235026 นายธีรากร  เลิศภักดีวงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ส.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
199. บริษัท สำนักงานบัญชีสุรินทร์และเพื่อน จำกัด  [204 ถนนนางงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 6341001128 นางสาวนฤมล  อักโขสุวรรณ การบัญชี 29 ก.ค. 66 รอพิจารณา... [9 ส.ค. 66]
  2. 6341001147 นางสาวทิพวรรณ  สุบรรน้อย การบัญชี 3 ส.ค. 66 รอพิจารณา... [9 ส.ค. 66]
200. สำนักงาน เจ-ไบรท์ การบัญชี  [8/45 โครงการดอกแก้ว 5 ถนนชมทุ่ง ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 6341001077 นางสาวอังศณา  ทำเผือก การบัญชี 3 ส.ค. 66 ตอบรับ [8 ก.ย. 66]
  2. 6341001091 นางสาวซานิยาฮ์  หลำหม๊ะ การบัญชี 3 ส.ค. 66 ตอบรับ [8 ก.ย. 66]
201. บริษัท เอ.เอส.เอส. บัญชีและธุรกิจ จำกัด  [124/431 หมู่ที่ 5 ถนนรัษฎา ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต]
  1. 6341001050 นางสาวบิสมี  แวสือแม การบัญชี 3 ส.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
  2. 6341001104 นางสาวจัสมีน  ดอนิ การบัญชี 3 ส.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
202. บริษัท เดอะ เบส แอ๊คเค้าท์ จำกัด  [1161 หมู่ที่ 2 ถนนบางแฟบพัฒนา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 6341001101 นางสาวฮุสนา  ยูโซ๊ะ การบัญชี 29 ก.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
  2. 6341001108 นางสาวนลัทพร  พูลสวัสดิ์ การบัญชี 3 ส.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
  3. 6341001114 นางสาวพัชรินทร์  เล็กกอ การบัญชี 3 ส.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
  4. 6341001127 นางสาวอามาลีนา  สามะแอ การบัญชี 29 ก.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
203. สำนักงานบัญชี ส.บุตรเจริญ และทนายความ  [243-244 ถนนศุภสารรังสรรค์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 6341001017 นางสาวซีตีอัยซะห์  แปแนะ การบัญชี 3 ส.ค. 66 ตอบรับ [11 ก.ย. 66]
  2. 6341001037 นางสาวจารุมน  ไกรรักษ์ การบัญชี 3 ส.ค. 66 ตอบรับ [11 ก.ย. 66]
204. ด่านศุลกากรกระบี่  [2 ถนนเจ้าฟ้า ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่]
  1. 634414012 นางสาวปิยวรรณ  เกียงเอีย การจัดการท่องเที่ยว 3 ส.ค. 66 ตอบรับ [30 ส.ค. 66]
  2. 634414100 นางสาววิชญาดา  มาลา การจัดการท่องเที่ยว 3 ส.ค. 66 ตอบรับ [30 ส.ค. 66]
205. สำนักงานนพรัตน์ การบัญชี  [131/199 หมู่ที่ 8 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 6341001134 นางสาวอาทิตยา  คงบุญ การบัญชี 3 ส.ค. 66 ตอบรับ [7 ก.ย. 66]
  2. 6341001137 นางสาวฮำดียะห์  แยนะ การบัญชี 3 ส.ค. 66 ตอบรับ [7 ก.ย. 66]
206. เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ  [216 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง]
  1. 634305109 นายธนบดี  เพ็ชรขัน การพัฒนาชุมชน 2 ส.ค. 66 ตอบรับ [1 ก.ย. 66]
  2. 634305115 นายศรายุธ  ฝานิ การพัฒนาชุมชน 2 ส.ค. 66 ตอบรับ [1 ก.ย. 66]
207. บริษัท วีเจภูเก็ตการบัญชี จำกัด  [125/464 หมู่ที่ 5 ถนนทุ่งคา-สะปำ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต]
  1. 6341001106 นางสาวซารีนี  หะ การบัญชี 2 ส.ค. 66 ตอบรับ [25 ส.ค. 66]
  2. 6341001109 นางสาวนัจวาร์  จารง การบัญชี 3 ส.ค. 66 ตอบรับ [25 ส.ค. 66]
208. สำนักงานบัญชี เอ ที เอส   [59/106 ซอย 17/2 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 6341001067 นางสาววานีต้า  ซอบีรีน การบัญชี 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [12 ก.ย. 66]
  2. 6341001124 นางสาววชิราภรณ์  ฉิมสี การบัญชี 1 ส.ค. 66 ตอบรับ [12 ก.ย. 66]
  3. 6341001135 นางสาวชพิชฌา  ระโสยบุตร การบัญชี 28 ก.ค. 66 ตอบรับ [12 ก.ย. 66]
209. บริษัท เปรมกิจการบัญชีและภาษี จำกัด  [237/6 หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต]
  1. 6341001105 นายซะอารี  ดาโอะ การบัญชี 1 ส.ค. 66 ปฏิเสธ [15 ก.ย. 66]
210. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  [173 หมู่ที่ 4 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634301039 นางสาววิไลลักษณ์  กุมารน้อย ภาษาไทย 1 ส.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
211. โรงแรม อวานี พลัส ไม้ขาว ภูเก็ต  [887 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634302002 นางสาวพชร  เวชสุวรรณ์ ภาษาอังกฤษ 1 ส.ค. 66 ตอบรับ [23 ส.ค. 66]
212. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  [198 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช]
  1. 634408089 นางสาวพรรภษา  ทองคง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 31 ก.ค. 66 รอพิจารณา... [5 ส.ค. 66]
  2. 634408127 นางสาวนิศารัตน์  สังข์ศิลป์เลิศ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 31 ก.ค. 66 รอพิจารณา... [5 ส.ค. 66]
213. บริษัท ออยล์ฟิลด์ เซอร์วิสเซสแอนด์ ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด  [235/57 หมู่ที่ 2 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634910002 นางสาวเบญญาภา  บริสุทธิ์ เทคโนโลยีการผลิต 30 ก.ค. 66 ตอบรับ [15 ส.ค. 66]
  2. 634910006 นางสาวลลิตา  ชูหนู เทคโนโลยีการผลิต 30 ก.ค. 66 ตอบรับ [15 ส.ค. 66]
  3. 634713001 นายปิยะพล  เทพจันทร์ เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 ก.ย. 66 ตอบรับ [22 ก.ย. 66]
  4. 634713039 นายจิรเมธ  ชูเย็น เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 ก.ย. 66 ตอบรับ [22 ก.ย. 66]
214. บริษัท ปาณิตา การบัญชี จำกัด  [109 หมู่บ้านปุณณสิริ 2 ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 6341001113 นางสาวปภาวดี  สังข์แก้ว การบัญชี 30 ก.ค. 66 ตอบรับ [13 ก.ย. 66]
  2. 6341001136 นางสาวณัฏฐกานต์  กาญจนวงศ์ การบัญชี 30 ก.ค. 66 ตอบรับ [13 ก.ย. 66]
215. บริษัท เซ้าท์พอยท์ ซอฟต์แวร์และการบัญชี จำกัด  [ 347 ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 6341001118 นางสาวอัสมี  ดำกระบี่ การบัญชี 29 ก.ค. 66 ตอบรับ [25 ส.ค. 66]
  2. 6341001123 นางสาวอาซีซะ  มะมิง การบัญชี 29 ก.ค. 66 ตอบรับ [25 ส.ค. 66]
216. บริษัท ชญาดาการบัญชี จำกัด   [ที่อยู่ 33/10 หมู่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา]
  1. 6341001028 นายอาฟีรี  วาหับ การบัญชี 30 ก.ค. 66 รอพิจารณา... [9 ส.ค. 66]
  2. 6341001054 นางสาวปิยพร  หะยีอับดลเหลาะ การบัญชี 29 ก.ค. 66 รอพิจารณา... [9 ส.ค. 66]
  3. 6341001062 นางสาวณิชารีย์  สงรอด การบัญชี 30 ก.ค. 66 รอพิจารณา... [9 ส.ค. 66]
217. สำนักงานบัญชี แอล.เอส.เอ  [2223/41 ซอยรามคำแหง 51/2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร]
  1. 6341001047 นางสาวนาซูฮา  เจ๊ะอุเซ็ง การบัญชี 29 ก.ค. 66 ตอบรับ [11 ส.ค. 66]
218. บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด (ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่)  [133 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่]
  1. 634414104 นางสาวอริสรา  จงจิตร การจัดการท่องเที่ยว 29 ก.ค. 66 ตอบรับ [22 ส.ค. 66]
219. บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด  [11-11/1 ซอยลาดพร้าว 34 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร]
  1. 634259006 นางสาวอลันตา  หมีนหวัง การจัดการสิ่งแวดล้อม 29 ก.ค. 66 ตอบรับ [4 ก.ย. 66]
  2. 634259013 นางสาวนราทิพย์  คงขาว การจัดการสิ่งแวดล้อม 29 ก.ค. 66 ตอบรับ [4 ก.ย. 66]
220. โรงแรมพิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา  [99 หมู่ 5 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่]
  1. 634302011 นางสาวชไมพร  ตั่นจัด ภาษาอังกฤษ 29 ก.ค. 66 ตอบรับ [5 ส.ค. 66]
  2. 634302040 นางสาวกัญญาณัฐ  สุวรรณมุณี ภาษาอังกฤษ 30 ก.ค. 66 ตอบรับ [5 ส.ค. 66]
  3. 634302051 นางสาวธิดา  ไชยประสิทธิ์ ภาษาอังกฤษ 30 ก.ค. 66 ตอบรับ [5 ส.ค. 66]
  4. 634339011 นายฮากีมี  สุรินทร์ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 29 ก.ค. 66 ตอบรับ [5 ส.ค. 66]
221. ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย  [99 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี]
  1. 634339027 นางสาวโรสดียาน่า  อิแอ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 29 ก.ค. 66 รอพิจารณา... [9 ส.ค. 66]
222. บริษัท แอคเค้าท์ติ้ง ริช จำกัด  [77/4 ถนนรักษ์จันทน์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง]
  1. 6341001003 นางสาววทันยา  จันทัด การบัญชี 29 ก.ค. 66 ตอบรับ [15 ส.ค. 66]
223. บริษัท คิงส์ฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด  [24, 26 ซอย 1 ถนนราษฎร์อุทิศ 1 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634259004 นางสาวลลิตา  คงเอียด การจัดการสิ่งแวดล้อม 28 ก.ค. 66 ตอบรับ [22 ก.ย. 66]
  2. 634259011 นางสาวกีสมีรา  มูซอ การจัดการสิ่งแวดล้อม 31 ก.ค. 66 ตอบรับ [22 ก.ย. 66]
  3. 634413002 นางสาวนัฐกาญจน์  ศรีทองไหม การจัดการ 10 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [18 ก.ค. 66]
  4. 634413036 นางสาวอามีเราะฮ์  เท่งนา การจัดการ 7 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [18 ก.ค. 66]
  5. 634408102 นางสาววริศรา  อ่อนด้วง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 21 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [25 ส.ค. 66]
  6. 634408117 นางสาวอภิญญา  คงเพชร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [25 ส.ค. 66]
  7. 634272001 นายภูธเนศ  จันทสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 ส.ค. 66 ปฏิเสธ [12 ก.ย. 66]
  8. 634272003 นายณัฐชัย  มีแสง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 ส.ค. 66 ปฏิเสธ [12 ก.ย. 66]
224. บริษัท สงขลาไบโอเพาเวอร์ จำกัด  [33/9 หมู่ 7 ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา]
  1. 634413103 นางสาวนภัสสร  แสงขำ การจัดการ 17 ก.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
  2. 634413109 นางสาวมาริสา  เพ็งทอง การจัดการ 17 ก.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
  3. 634259014 นางสาวนิตยา  บัวนาค การจัดการสิ่งแวดล้อม 28 ก.ค. 66 ตอบรับ [22 ส.ค. 66]
225. บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)  [88/9 หมู่ที่ 4 ถนนกว้างไพศาล ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง]
  1. 634413131 นางสาวอมรรัตน์  ใจสมุทร การจัดการ 28 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [10 ส.ค. 66]
  2. 634413146 นางสาวปิยะวรรณ  แก้วดี การจัดการ 28 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [10 ส.ค. 66]
226. โรงแรมเดอะแซนด์เขาหลัก บาย กะตะธานี  [10/18 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา]
  1. 634414042 นางสาวรัยฮาน  สาแล๊ะ การจัดการท่องเที่ยว 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
  2. 634414072 นางสาวรวิสรา  สมัครพงษ์ การจัดการท่องเที่ยว 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
  3. 634414076 นางสาวศิราวรรณ  ยะทะ การจัดการท่องเที่ยว 28 ก.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
227. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช  [79 หมู่ที่ 1 ถนนนครศรีฯ - ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช]
  1. 634408011 นางสาวสุวดี  สุวรรณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 24 ก.ค. 66 ตอบรับ [29 ส.ค. 66]
  2. 634408012 นางสาวณัฐจรี  สุวรรณวงศ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 28 ก.ค. 66 ตอบรับ [29 ส.ค. 66]
228. บริษัท พาเนล พลัส จำกัด  [417/14 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634259001 นางสาวมารีน่า  หวังเหล็ม การจัดการสิ่งแวดล้อม 28 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [19 ก.ย. 66]
229. บริษัท เอ็นเอสที การบัญชี จำกัด  [66,68 ซอยรามคำแหง 60 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร]
  1. 6341001035 นางสาวกูไซมะห์  ดือเระ การบัญชี 27 ก.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
230. บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด  [101/22 หมู่ที่ 2 ซอยมณียา ซอย 3 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี]
  1. 634259008 นางสาวสุภัทธิรา  คชปักษี การจัดการสิ่งแวดล้อม 27 ก.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
  2. 634259012 นางสาวขัตติญาณี  นุ่นขาว การจัดการสิ่งแวดล้อม 29 ก.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
231. สำนักงานพนิตนันท์การบัญชี  [92/164 ซอย 53 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 6341001002 นางสาวนฤมล  แซ่อุ่ย การบัญชี 27 ก.ค. 66 ตอบรับ [22 ส.ค. 66]
  2. 6341001008 นางสาวพัชรพร  ปราบปัญจะ การบัญชี 3 ส.ค. 66 ตอบรับ [22 ส.ค. 66]
  3. 6341001020 นางสาวปนัดดา  หิรัญชากร การบัญชี 27 ก.ค. 66 ตอบรับ [22 ส.ค. 66]
  4. 6341001069 นางสาวศศิธร  ศิราพรรณ การบัญชี 24 ก.ค. 66 ตอบรับ [22 ส.ค. 66]
232. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช  [289 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช]
  1. 634408008 นางสาววิไลพร  อินทร์ดำ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 27 ก.ค. 66 ตอบรับ [21 ส.ค. 66]
  2. 634408010 นางสาวญาตาวี  จู่วาที การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 27 ก.ค. 66 ตอบรับ [21 ส.ค. 66]
233. สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง  [อาคารสำนักงานพื้นที่พัทลุง เลขที่ 19 ถนนทางเสด็จ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง]
  1. 634301005 นายณัฏฐกานต์  วงศ์สิงห์ ภาษาไทย 27 ก.ค. 66 ตอบรับ [23 ส.ค. 66]
  2. 634301008 นางสาวธิดารัตน์  กีรติมากุล ภาษาไทย 26 ก.ค. 66 ตอบรับ [23 ส.ค. 66]
  3. 634301026 นายอนวัช  แซ่ตั๊ง ภาษาไทย 28 ก.ค. 66 ตอบรับ [23 ส.ค. 66]
234. บริษัท กระบี่บีช รีทรีท จำกัด (โรงแรมอัญญาวีทับแขกบีชรีสอร์ท)  [146 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่]
  1. 634301042 นายอาริฟ  บุตรหลัง ภาษาไทย 26 ก.ค. 66 ตอบรับ [15 ส.ค. 66]
235. โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  [123 หมู่ที่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช]
  1. 634910004 นายปฏิพัทธ์  สุจริตธุระการ เทคโนโลยีการผลิต 26 ก.ค. 66 ตอบรับ [20 ก.ย. 66]
  2. 634910009 นายกีรติ  ภู่เซ่ง เทคโนโลยีการผลิต 26 ก.ค. 66 ตอบรับ [20 ก.ย. 66]
236. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา  [163 หมู่ที่ 10 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 6341101070 นางสาวหนึ่งธิดา  จีนฮก รัฐประศาสนศาสตร์ 26 ก.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
  2. 6341101109 นางสาวปนัสญา  พีระพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 26 ก.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
  3. 6341101147 นางสาวอัญรัตน์  ดวงอรุณ รัฐประศาสนศาสตร์ 26 ก.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
237. โรงเรียนแจ้งวิทยา  [4 รามวิถี ซอยรามวิถี 4 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 6341304010 นายวรพจน์  คงไสยะ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก 26 ก.ค. 66 ส่งใบสมัคร
  2. 6341304012 นายวุฒิชัย  จุลดำเนิน ดุริยางคศิลป์ตะวันตก 26 ก.ค. 66 ส่งใบสมัคร
  3. 6341304039 นายไพซอล  สะนิ ดุริยางคศิลป์ตะวันตก 30 ก.ค. 66 ส่งใบสมัคร
238. บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา จำกัด  [33 กาญจนวณิชย์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา]
  1. 634408124 นางสาวณัฐกานต์  กองหนุน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 26 ก.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
239. โรงแรมทุยบลูเขาหลัก รีสอร์ท  [26/15 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา]
  1. 634251019 นายกฤตพล  รองสวัสดิ์ คหกรรมศาสตร์ 26 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ก.ย. 66]
  2. 634251021 นายธนพล  หนูนิ่ม คหกรรมศาสตร์ 26 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ก.ย. 66]
  3. 634251032 นายอัครเดช  จูสุก คหกรรมศาสตร์ 26 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ก.ย. 66]
  4. 634251041 นางสาวนภัสษร  สุขเขียว คหกรรมศาสตร์ 26 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ก.ย. 66]
  5. 634251043 นางสาวอภิชญา  สีหะรอด คหกรรมศาสตร์ 26 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ก.ย. 66]
  6. 634251049 นางสาวพิชามญชุ์  หิรัญวงศ์ คหกรรมศาสตร์ 26 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ก.ย. 66]
240. รัตนการบัญชี  [2/104 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต]
  1. 6341001007 นางสาวศวรรยา  ราเหม การบัญชี 26 ก.ค. 66 ตอบรับ [11 ส.ค. 66]
241. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  [119 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่]
  1. 634301057 นางสาวนัจญมี  ขุนแทน ภาษาไทย 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [20 ส.ค. 66]
  2. 634301037 นางสาวนูรีซัน  อามะ ภาษาไทย 26 ก.ค. 66 ตอบรับ [20 ส.ค. 66]
242. โรงแรมทวินปาล์มส์ ภูเก็ต  [106/46 หมู่ที่ 3 ถนนหาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634414065 นางสาวพิไลวรรณ  สายน้อย การจัดการท่องเที่ยว 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
243. สำนักงานรุ่งโรจน์การบัญชี  [ 53 ซอย 7 ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 6341001052 นางสาวปนัดดา  จันทร์สุวรรณ์ การบัญชี 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
  2. 6341001068 นางสาววาสิตา  หนูโหยบ การบัญชี 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
244. สำนักงาน เอส.เอ.วี.การบัญชี  [313 ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล]
  1. 6341001051 นางสาวบีสมินลาห์  ยาพระจันทร์ การบัญชี 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [19 ส.ค. 66]
245. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ การบัญชี  [1566 หมู่ที่ 3 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 6341001010 นางสาวธันย์ชนก  เพ็งจันทร์ การบัญชี 4 ส.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
  2. 6341001024 นางสาวนาเดีย  ทิพย์หมัด การบัญชี 4 ส.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
  3. 6341001083 นางสาวฮาซีนีน  โต๊ะระมัน การบัญชี 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
  4. 6341001098 นางสาวอัสมา  ดำกระบี่ การบัญชี 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
246. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนอภิภัทร การบัญชีและธุรกิจ  [2/4 ซอยกาญจนวนิช 12 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 6341001058 นางสาวพรนภา  เอียดสุดรักษ์ การบัญชี 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [28 ส.ค. 66]
  2. 6341001072 นางสาวสาลินี  มณีโชติ การบัญชี 23 ก.ค. 66 ตอบรับ [28 ส.ค. 66]
247. บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานชลบุรี  [700/22 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี]
  1. 634910010 นายฐนิตอัทธ์  เจริญสาริกิจ เทคโนโลยีการผลิต 25 ก.ค. 66 รอพิจารณา... [4 ส.ค. 66]
248. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส เค การบัญชีสงขลา  [118/2 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 6341001116 นางสาวสโรชา  เรืองณรงค์ การบัญชี 28 ก.ค. 66 ตอบรับ [22 ส.ค. 66]
  2. 6341001145 นางสาวมารีน่า  องสารา การบัญชี 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [22 ส.ค. 66]
249. บริษัท เคเค การบัญชี จำกัด  [55 ถนนเจริญพงศ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส]
  1. 6341001093 นางสาวนูรโซเฟีย  กอเสม การบัญชี 25 ก.ค. 66 รอพิจารณา... [9 ส.ค. 66]
250. สำนักงาน เจ.พี. การบัญชี  [54/1 ถนนโชคสมาน 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 6341001122 นางสาวอารียา  ทิ้งจะนะ การบัญชี 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [8 ก.ย. 66]
  2. 6341001148 นางสาวชุติมณฑน์  จันทรักษ์ การบัญชี 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [8 ก.ย. 66]
251. สำนักงานบัญชี Receive Accounting  [26/225 หมู่บ้านเอกวิน ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร]
  1. 6341001066 นางสาววัฒภรณ์  จันแก้ว การบัญชี 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
  2. 6341001073 นางสาวสุดารัตน์  จันทร์ทอง การบัญชี 23 ก.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
  3. 6341001075 นางสาวสูไวมี  และเจริญ การบัญชี 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
252. บริษัท เอสวีเอส แอคเค้าท์ติ้ง จำกัด  [85 ซอย 4 ถนนคลองเรียน 2 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 6341001053 นางสาวปัทมา  เพ็ชรเอียด การบัญชี 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ก.ย. 66]
  2. 6341001096 นางสาวรัตนาภรณ์  ศรีสุข การบัญชี 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ก.ย. 66]
253. บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด  [88 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา]
  1. 634408009 นางสาวหทัยรัตน์  สระทองไล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 26 ก.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
  2. 634413064 นางสาวนูรินฮาซีกิน  อาแซ การจัดการ 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
  3. 634413072 นายยะห์ยา  หามะ การจัดการ 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
254. สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา  [ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634254056 นางสาวอาอีซะฮ์  บูโย๊ะ คณิตศาสตร์ 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [13 ก.ย. 66]
  2. 634254062 นางสาวอัยนาน  รอมา คณิตศาสตร์ 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [13 ก.ย. 66]
255. โรงแรมบลูโซเทล กระบี่  [778 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่]
  1. 634414005 นางสาวทิพยวรรณ  ไกรเทพ การจัดการท่องเที่ยว 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
  2. 634414026 นางสาววิมลทิพย์  สิงเกิด การจัดการท่องเที่ยว 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
256. บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (Honda BigWing Hatyai)  [49/1 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634408080 นางสาวบุลพร  กูลแก้ว การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [11 ส.ค. 66]
  2. 634408085 นางสาวปัญญดา  แก้วสุวรรณ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [11 ส.ค. 66]
257. เทศบาลตำบลชะอวด  [ถนนรถไฟสาย 3 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช]
  1. 634301009 นางสาวเธียรธีรา  จันทร์ขุน ภาษาไทย 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [8 ส.ค. 66]
258. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา  [114 บ้านโฮ๊ะ-วังพา ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634305003 นายชินวัตร  ทองขำดี การพัฒนาชุมชน 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [22 ส.ค. 66]
  2. 634305034 นายสรจักร  หนูนวล การพัฒนาชุมชน 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [22 ส.ค. 66]
259. เทศบาลตำบลนาตาล่วง  [35 หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง]
  1. 634305117 นายศุภกิจ  พลอินทร์ การพัฒนาชุมชน 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [4 ก.ย. 66]
260. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  [161/1 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634254052 นางสาวเสาวณีย์  บุญชู คณิตศาสตร์ 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [30 ส.ค. 66]
  2. 634254058 นางสาวอิสรา  ส่งข่าว คณิตศาสตร์ 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [30 ส.ค. 66]
  3. 634235047 นางสาวจิรัฐติกาล  บัวดำ เทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [6 ก.ย. 66]
  4. 634235049 นางสาวซารีดา  ราโมง เทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [6 ก.ย. 66]
261. บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต)   [222 หมู่ที่ 6 It 205 ชั้น 2 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634302027 นางสาวซูซีลา  บือราเฮง ภาษาอังกฤษ 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [10 ส.ค. 66]
  2. 634414070 นางสาวมุศิรา  ภัยชำนาญ การจัดการท่องเที่ยว 17 ส.ค. 66 ตอบรับ [24 ส.ค. 66]
  3. 634414090 นายอัมรี  กือจิ การจัดการท่องเที่ยว 22 ส.ค. 66 ตอบรับ [24 ส.ค. 66]
262. สำนักงานพลวัฒน์ การบัญชี  [7 ถนนเพชรเกษม ซอย 36/3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 6341001011 นางสาวนูรอาตีกะห์  มะลี การบัญชี 27 ก.ค. 66 ตอบรับ [11 ก.ย. 66]
  2. 6341001015 นางสาวรอฮายู  ยูโซ๊ะ การบัญชี 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [11 ก.ย. 66]
263. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล  [หมู่ที่ 6 ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล]
  1. 634408165 นางสาวมารีน่า  หะสวรรค์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [28 ส.ค. 66]
264. สำนักงานทักษิณการบัญชีและธุรกิจ (จังหวัดกระบี่)  [96/5 ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่]
  1. 6341001032 นางสาวอารียา  จิตเย็น การบัญชี 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [9 ส.ค. 66]
  2. 6341001033 นางสาวภัสรินญา  ศรีสวรรค์ การบัญชี 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [9 ส.ค. 66]
265. ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา   [ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา]
  1. 634305084 นางสาวสุภาพร  หนูรัตน์ การพัฒนาชุมชน 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
266. เทศบาลเมืองคลองแห  [60 หมู่ที่ 7 ถนนคลองแห-คูเต่า ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634235021 นายนาบีล  บินหมัด เทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ก.ค. 66 อาจารย์ไม่อนุญาต
  2. 634414123 นางสาวนูริซัน  บินหมัดอาด การจัดการท่องเที่ยว 11 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [14 ก.ย. 66]
  3. 634301006 นางสาวณัฐริกา  หมัดอาด้ำ ภาษาไทย 12 ก.ค. 66 ตอบรับ [29 ก.ค. 66]
  4. 634301010 นางสาวนิภาภรณ์  เดชสุข ภาษาไทย 11 ก.ค. 66 ตอบรับ [29 ก.ค. 66]
  5. 634301027 นางสาวอาภาสิริ  ขุนนุ้ย ภาษาไทย 12 ก.ค. 66 ตอบรับ [29 ก.ค. 66]
  6. 634301043 นางสาวปานทิพย์  นกเกษม ภาษาไทย 14 ก.ค. 66 ตอบรับ [29 ก.ค. 66]
  7. 634305085 นายเอกสิทธิ์  สะลีหมีน การพัฒนาชุมชน 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [4 ก.ย. 66]
267. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทวี  [หมู่ที่ 1 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา]
  1. 634305066 นางสาวกานติมา  ขวัญทองยิ้ม การพัฒนาชุมชน 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
  2. 634305070 นางสาวทัศนวรรณ  สังกะสี การพัฒนาชุมชน 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
268. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา  [ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634301013 นางสาวปานดาว  ไชยของพรม ภาษาไทย 12 ก.ค. 66 ตอบรับ [24 ก.ค. 66]
  2. 634301034 นางสาวณิชารีย์  สีสวนแก้ว ภาษาไทย 12 ก.ค. 66 ตอบรับ [24 ก.ค. 66]
  3. 634305054 นายเอกพันธ์  ภักดีเทพ การพัฒนาชุมชน 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [8 ก.ย. 66]
269. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา  [78 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา]
  1. 634305028 นางสาวซารีนา  เซ็งสะลง การพัฒนาชุมชน 24 ก.ค. 66 ตอบรับ [15 ส.ค. 66]
  2. 634305037 นางสาวหุลวาตี  อุมา การพัฒนาชุมชน 24 ก.ค. 66 ตอบรับ [15 ส.ค. 66]
270. เซ็นทารา วิลลา ภูเก็ต  [701 ถนนปฏัก ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634286001 นางสาววรรณวิษา  หนูทอง วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 25 ก.ค. 66 รอพิจารณา... [13 ส.ค. 66]
  2. 634286003 นางสาวพิยดา  พรหมดี วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 25 ก.ค. 66 รอพิจารณา... [13 ส.ค. 66]
  3. 634286004 นางสาวรุสนานี  แวหนิ วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 24 ก.ค. 66 รอพิจารณา... [13 ส.ค. 66]
271. บริษัท เสนอศักดิ์การบัญชี จำกัด  [654/51 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 6341001001 นางสาววิยดา  จันเมือง การบัญชี 24 ก.ค. 66 ตอบรับ [31 ส.ค. 66]
  2. 6341001014 นางสาวนิรมล  รอดรักษา การบัญชี 24 ก.ค. 66 ตอบรับ [31 ส.ค. 66]
272. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิงหนคร  [ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร ถนนสงขลา-ระโนด หมู่ที่ 5 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา]
  1. 634305016 นายวงศธร  อินทรัตน์ การพัฒนาชุมชน 24 ก.ค. 66 ตอบรับ [15 ก.ย. 66]
  2. 634305017 นางสาวสิริวิมล  เลี่ยมสุวรรณ การพัฒนาชุมชน 24 ก.ค. 66 ตอบรับ [15 ก.ย. 66]
273. บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด  [113/1 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี]
  1. 634408006 นางสาวฉันทิสา  คำขุนนุ้ย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 24 ก.ค. 66 ตอบรับ [24 ส.ค. 66]
274. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ  [406 ถนน ธรรมนูญวิถี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634254026 นางสาวณัฐวรา  วุ่นบุญชู คณิตศาสตร์ 24 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ส.ค. 66]
  2. 634254043 นางสาววิมลสิริ  ยกแก้ว คณิตศาสตร์ 24 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ส.ค. 66]
275. โรงแรมอาม่า รีสอร์ท แอนด์ สปา  [33 ซอยราษฎร์อุทิศ 200 ปี 1 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634302049 นายซูเบร  เจ๊ะมะ ภาษาอังกฤษ 17 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [20 ก.ย. 66]
  2. 634302026 นางสาวชากีร่า  หะยีดิง ภาษาอังกฤษ 24 ก.ค. 66 ตอบรับ [2 ส.ค. 66]
276. โรงแรมชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท  [175 ถนนโคกโตนด ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634408022 นางสาวภัทรมน  ผกามาศ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 23 ก.ค. 66 ตอบรับ [24 ส.ค. 66]
277. บริษัท เอ็นพี การบัญชีและกฎหมาย จำกัด  [45/7 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 6341001076 นางสาวโสรญา  สนาน้อย การบัญชี 23 ก.ค. 66 ตอบรับ [10 ส.ค. 66]
  2. 6341001089 นางสาวชลชนก  จันทนา การบัญชี 23 ก.ค. 66 ตอบรับ [10 ส.ค. 66]
278. บริษัท เกรท เดย์ ออแกไนเซอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  [11 ซอย 1 เพชรมาลัย ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634601016 นางสาวโซไรดา  อัดดะนัน เศรษฐศาสตร์ 23 ก.ค. 66 รอพิจารณา... [27 ก.ค. 66]
  2. 634601004 นางสาวฮาสวาณีย์  มามะ เศรษฐศาสตร์ 10 ส.ค. 66 รอพิจารณา... [19 ส.ค. 66]
  3. 634601008 นางสาวซารีนา  โดยหมะ เศรษฐศาสตร์ 7 ส.ค. 66 รอพิจารณา... [19 ส.ค. 66]
279. สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  [ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634407063 นายอชิตะ  กานต์ประชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 23 ก.ค. 66 ตอบรับ [5 ส.ค. 66]
280. สำนักงานบ้านบัญชี  [สำนักงานบริการ 249/5 ถนนหน้าสงเคราะห์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี]
  1. 6341001070 นายศุภวิชญ์  แสงดี การบัญชี 23 ก.ค. 66 ตอบรับ [12 ก.ย. 66]
281. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสงขลา  [173 หมู่ที่ 4 ถนน สงขลา-นาทวี ซอย 11 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634301032 นางสาวเกวลิน  อินทเสโน ภาษาไทย 22 ก.ค. 66 ตอบรับ [21 ส.ค. 66]
  2. 634301045 นางสาวมารีน่า  จิตหลัง ภาษาไทย 22 ก.ค. 66 ตอบรับ [21 ส.ค. 66]
  3. 634301047 นางสาวสิทธรัตน์  อ่อนรู้ที่ ภาษาไทย 23 ก.ค. 66 ตอบรับ [21 ส.ค. 66]
282. สำนักงานสอบบัญชียงยุทธ์และประทิพย์  [10/24 หมู่ที่ 3 ถนนเก้าเส้ง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 6341001060 นางสาวมนัสนันท์  ช่วยเกื้อ การบัญชี 22 ก.ค. 66 ตอบรับ [1 ก.ย. 66]
  2. 6341001071 นางสาวศุภิสรา  ฟองมณี การบัญชี 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [1 ก.ย. 66]
283. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่  [334 ถนนโชติวิทยะกุล3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634408063 นางสาวจันทิมา  อรุณกุล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 22 ก.ค. 66 ตอบรับ [8 ส.ค. 66]
  2. 634408069 นางสาวซีต้า  เหมสนิท การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [8 ส.ค. 66]
284. ชนาลัยโรมันติก้ารีสอร์ท  [62 ถนนกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634408120 นายกิตติศักดิ์  จิ้วตั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 22 ก.ค. 66 ตอบรับ [1 ก.ย. 66]
285. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา  [37 อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา]
  1. 634254009 นางสาวฟีรดาว์  อีแต คณิตศาสตร์ 22 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ก.ย. 66]
  2. 634254030 นางสาวนาเดีย  อะบูวะ คณิตศาสตร์ 22 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ก.ย. 66]
286. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทพา  [ที่ว่าการอำเภอเทพา ถนนเกษตรขันธ์ ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา]
  1. 6341101030 นางสาวอานัธดา  สือนิ รัฐประศาสนศาสตร์ 22 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ส.ค. 66]
  2. 6341101124 นางสาวอมิตา  สือนิ รัฐประศาสนศาสตร์ 22 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ส.ค. 66]
287. ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  [อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช]
  1. 634302022 นางสาวอรนุช  กล่ำมาตย์ ภาษาอังกฤษ 22 ก.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
288. สำนักงานรังสิมันต์การบัญชี  [357 หมู่ 1 ซอยศาลาวารี ถนนยนตรการกำธร ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล]
  1. 6341001084 นางสาวฮานีฟะห์  เจ๊ะตู การบัญชี 22 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [21 ก.ย. 66]
  2. 6341001088 นางสาวเจนจิรา  วงศเจริญ การบัญชี 22 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [21 ก.ย. 66]
289. บริษัท 11 วงจร เทรดดิ้ง แอนด์ โคลด์ สตอเรจ จำกัด  [34 ซอย 3 ถนนสงขลาพลาซ่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634413090 นายอาดือนัน  ดือราโอะ การจัดการ 6 มิ.ย. 66 ตอบรับ [26 ก.ค. 66]
  2. 634413107 นางสาวภัทริน  ลิ่มเฮ่า การจัดการ 6 มิ.ย. 66 ตอบรับ [26 ก.ค. 66]
  3. 634408139 นางสาวสุไก่หย๊ะ  โสภารัตน์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
  4. 634910008 นายอนัส  ยูโซะ เทคโนโลยีการผลิต 21 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [5 ก.ย. 66]
  5. 634910012 นายเลิศชาย  อาระหัต เทคโนโลยีการผลิต 25 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [5 ก.ย. 66]
290. เทศบาลตำบลสำนักขาม  [หมู่ที่ 7 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา]
  1. 634305107 นายนันธพงค์  จุลเจริญ การพัฒนาชุมชน 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [21 ส.ค. 66]
  2. 634305116 นายธนพัฒน์  ขุนฤทธิ์ การพัฒนาชุมชน 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [21 ส.ค. 66]
291. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  [เลขที่101 ถนนชัยชุมพล ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช]
  1. 634301035 นางสาวนิศากรณ์  เกิดบัวทอง ภาษาไทย 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [4 ส.ค. 66]
292. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9  [434 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634301015 นางสาวพรรณษา  หวันเต๊ะ ภาษาไทย 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [6 ก.ย. 66]
  2. 634301019 นางสาววรนิษฐา  เสดหลัง ภาษาไทย 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [6 ก.ย. 66]
293. สำนักงานพิชัยยุทธการบัญชี  [94 ถนนรัฐคำนึง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา]
  1. 6341001048 นางสาวนาเวีย  จะปะกิยา การบัญชี 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [15 ส.ค. 66]
294. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  [174 หมู่ที่4 ถ. สงขลา-นาทวีตําบลเขารูปช้าง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634301007 นายทัศนัย  แก้วประดิษฐ์ ภาษาไทย 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [8 ส.ค. 66]
  2. 634301012 นางสาวบัวธิดา  ครุวรรณพัฒน์ ภาษาไทย 22 ก.ค. 66 ตอบรับ [8 ส.ค. 66]
  3. 634301031 นางสาวภัททิยาพร  บัณฑิต ภาษาไทย 22 ก.ค. 66 ตอบรับ [8 ส.ค. 66]
295. บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด (ท่าอากาศยานหาดใหญ่)  [99 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา]
  1. 634339002 นางสาวนารียา  โต๊ะดุสน ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [4 ส.ค. 66]
  2. 634339015 นางสาวซีตีนูรีซาร์  ดอแย ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [4 ส.ค. 66]
  3. 634339018 นางสาวนูรีซา  หมันหีม ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [4 ส.ค. 66]
  4. 634339028 นางสาวลลิดา  ละเอียด ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [4 ส.ค. 66]
  5. 634339047 นางสาวนูรุสมา  สมานสุหลง ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [4 ส.ค. 66]
  6. 634339010 นายกิตติทัต  นวลแก้ว ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 15 ส.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
  7. 634339013 นายกฤดิพงศ์  แสงชาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 15 ส.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
296. เทศบาลตำบลบ้านไร่  [88/5 หมู่ที่ 8 ถนนบ้านไร่-ทุ่งขมิ้น ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634305077 นางสาวพัชรี  ฆังคมณี การพัฒนาชุมชน 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [10 ส.ค. 66]
297. เทศบาลตำบลเทพา  [221 ถนนประธานสุขา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา]
  1. 6341101031 นางสาววรัญญา  ตูแวหมะ รัฐประศาสนศาสตร์ 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [9 ส.ค. 66]
298. บริษัท ครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด  [138 หมู่ 1 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634408097 นางสาวภัสสร  รอดสวัสดิ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [11 ส.ค. 66]
299. ท่าอากาศยานภูเก็ต  [222 หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634302032 นางสาวนูรอัยณีย์  ยามา ภาษาอังกฤษ 17 ก.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
  2. 634339022 นางสาวปานชนก  พุทธศรี ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
  3. 634339041 นางสาวนรินทร์รัตน์  ชูมาก ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
300. บริษัท เอ็มเอ็ม แคทเทอริ่ง จำกัด  [173 หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634408108 นายศุภสัณฑ์  ลาภวงศ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [11 ส.ค. 66]
  2. 634408116 นายหฤษฎ์  บุญสุข การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [11 ส.ค. 66]
301. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  [179 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634305014 นางสาวศิรดา  ธรรมสระ การพัฒนาชุมชน 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [9 ส.ค. 66]
  2. 634305032 นางสาวสุดารัตน์  สุวรรณโมสิ การพัฒนาชุมชน 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [9 ส.ค. 66]
  3. 634305046 นางสาวอรอุมา  ทองสุข การพัฒนาชุมชน 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [9 ส.ค. 66]
  4. 634305056 นางสาวพิมลพรรณ  แสงแก้ว การพัฒนาชุมชน 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [9 ส.ค. 66]
302. เทศบาลตำบลน้ำน้อย  [999 หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร: แฟกช: Email : ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634305002 นายกิติศักดิ์  หนูจันทร์ การพัฒนาชุมชน 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [4 ส.ค. 66]
  2. 634305011 นางสาวกุสุมา  แดงกุล การพัฒนาชุมชน 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [4 ส.ค. 66]
  3. 634305018 นายสรวิชญ์  วงค์สุวรรณ การพัฒนาชุมชน 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [4 ส.ค. 66]
  4. 634305025 นายนพชัย  ประเสริฐ การพัฒนาชุมชน 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [4 ส.ค. 66]
303. ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม  [หมู่ 2 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่]
  1. 634305065 นางสาวกัญญาณัฐ  แก่นเมือง การพัฒนาชุมชน 21 ก.ค. 66 เปลี่ยนแปลง [26 ส.ค. 66]
304. เทศบาลตำบลกะปาง  [340 หมู่ที่ 10 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช]
  1. 6341101145 นางสาวไอรดา  แก้วสวัสดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [30 ส.ค. 66]
305. บริษัท แอคโคซีค จำกัด  [24/35 ซอย 22 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร]
  1. 6341001061 นายมัสรัน  อูเซ็ง การบัญชี 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
  2. 6341001078 นายอัฟฟูวัน  หะ การบัญชี 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
  3. 6341001074 นายสุพศิน  หะมะ การบัญชี 31 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [21 ส.ค. 66]
  4. 6341001099 นายอัสรี  มูดอ การบัญชี 21 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [21 ส.ค. 66]
306. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  [255 หมู่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง]
  1. 634408042 นางสาวอลิษา  นวลขวัญ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 ก.ค. 66 ตอบรับ [15 ส.ค. 66]
  2. 634408057 นางสาวกชพรรณ  สีนวลเอียด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [15 ส.ค. 66]
307. สำนักงานทนายความและการบัญชี ไทยวิวัฒน์  [11 ซอย 39 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร]
  1. 6341001080 นางสาวอัสมะ  ดอเลาะ การบัญชี 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
  2. 6341001087 นางสาวคอรีเย๊าะ  ผุดารง การบัญชี 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
308. โรงพยาบาลพัทลุง  [421 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง]
  1. 634408031 นายปิยะพงษ์  ไหมอ่อน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [23 ส.ค. 66]
  2. 634408138 นายวรินทร  ปาละกุล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 ก.ค. 66 ตอบรับ [23 ส.ค. 66]
309. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา  [40 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634301021 นางสาววรัชยา  แสงศรี ภาษาไทย 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [27 ก.ค. 66]
310. เทศบาลตำบลท่าพระยา  [140 หมู่ 1 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา]
  1. 634305058 นางสาวสาลินี  วรพินธ์ การพัฒนาชุมชน 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [11 ก.ย. 66]
311. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา  [3 ถนน วงเวียน 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา]
  1. 634254028 นางสาวตัสนีม  บาเหมบูงา คณิตศาสตร์ 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [8 ส.ค. 66]
312. บริษัท เขาแดงคอนตรัคชั่น จำกัด  [249/3 ม.5 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา]
  1. 634408094 นางสาวพัณณิตา  ทองสุวรรณ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 18 ก.ค. 66 ตอบรับ [5 ส.ค. 66]
  2. 634408128 นางสาวแพรวา  ทัพย์เจริญวงศ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 18 ก.ค. 66 ตอบรับ [5 ส.ค. 66]
  3. 634413091 นางสาวอาจีมี  อาหลี การจัดการ 21 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [5 ส.ค. 66]
  4. 634413116 นางสาวอินตันฉายาณี  ดาเเม การจัดการ 21 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [5 ส.ค. 66]
313. สำนักงานสัสดีจังหวัดสงขลา  [ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 6341101085 นายชลชาติ  มณีรัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์ 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [9 ส.ค. 66]
  2. 6341101087 นางสาวโซฟีนา  หะยีสาและ รัฐประศาสนศาสตร์ 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [9 ส.ค. 66]
  3. 6341101103 นางสาวนภสร  รักนิ่ม รัฐประศาสนศาสตร์ 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [9 ส.ค. 66]
314. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  [431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634254046 นางสาวศรวิชาดา  โปชู คณิตศาสตร์ 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [6 ก.ย. 66]
315. บริษัท พันวาการบัญชี จำกัด  [1560 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร]
  1. 6341001044 นางสาวธนัชพร  จันทร์ศรี การบัญชี 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [21 ส.ค. 66]
  2. 6341001045 นางสาวธนัชพร  พลชนะ การบัญชี 20 ก.ค. 66 ตอบรับ [21 ส.ค. 66]
  3. 6341001056 นางสาวปีปียานา  สาเมาะ การบัญชี 22 ก.ค. 66 ตอบรับ [21 ส.ค. 66]
  4. 6341001063 นางสาวมาซีลา  วาเตะ การบัญชี 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [21 ส.ค. 66]
316. เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ  [เลขที่ 116 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง]
  1. 6341101113 นางสาวปิยะธิดา  พันธุ์ลำยอง รัฐประศาสนศาสตร์ 20 ก.ค. 66 ตอบรับ [10 ส.ค. 66]
317. บริษัท เคพีพีซี แอ๊คเค้าท์ติ้ง จำกัด  [371/33 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 6341001065 นางสาวรุสนานี  มะตาเยะ การบัญชี 20 ก.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
  2. 6341001100 นางสาวฮาลาฮ  สะแลแม การบัญชี 29 ก.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
318. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีธร การบัญชี  [164/177 หมู่บ้าน ว.แลนด์เฮ้าส์ ถนนกาญจนวนิช ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 6341001019 นางสาวธารีรัตน์  ราชสุวรรณ์ การบัญชี 20 ก.ค. 66 ตอบรับ [9 ส.ค. 66]
  2. 6341001039 นางสาวชไมพร  ภูมิประไพ การบัญชี 20 ก.ค. 66 ตอบรับ [9 ส.ค. 66]
319. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา  [ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634305079 นางสาวรัตนาภรณ์  พรายชุม การพัฒนาชุมชน 16 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ส.ค. 66]
  2. 634305091 นางสาวศิริพร  ไชยศรี การพัฒนาชุมชน 16 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ส.ค. 66]
  3. 634305099 นางสาวรัยฮะห์  สิดิ การพัฒนาชุมชน 20 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ส.ค. 66]
320. ท่าอากาศยานตรัง  [170 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง]
  1. 634408125 นายดิตถกร  ฉ่ำชะนะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 ก.ค. 66 ตอบรับ [9 ส.ค. 66]
  2. 634414128 นางสาวมัทนพร  สองเมือง การจัดการท่องเที่ยว 28 ก.ค. 66 ตอบรับ [11 ก.ย. 66]
  3. 634339039 นางสาวหทัยภัทร  สีชุม ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 15 ส.ค. 66 ตอบรับ [11 ก.ย. 66]
321. โรงพยาบาลหาดใหญ่  [182 ถนนรัถการ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634408090 นางสาวพลอยสิณี  คงคาสวัสดิ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 ก.ค. 66 ตอบรับ [21 ส.ค. 66]
  2. 634251008 นางสาวสุดารัตน์  สุขใส คหกรรมศาสตร์ 27 ก.ค. 66 ตอบรับ [30 ส.ค. 66]
  3. 634251013 นายอนุชิต  หมื่นภักดี คหกรรมศาสตร์ 26 ก.ค. 66 ตอบรับ [30 ส.ค. 66]
322. บริษัท อินเตอร์ คอนเทนเนอร์ เดโป จำกัด  [3/39 หมู่ที่ 6 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา]
  1. 634408115 นางสาวสุวิมล  วงศ์วรณ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ส.ค. 66]
323. เทศบาลนครหาดใหญ่  [445 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634305100 นายอนุชิต  ช่วยพัฒน์ การพัฒนาชุมชน 20 ก.ค. 66 ตอบรับ [29 ส.ค. 66]
  2. 634305092 นายสราวุฒิ  เบ็ญฤทธิ์ การพัฒนาชุมชน 18 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [22 ส.ค. 66]
324. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดนราธิวาส  [141 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส]
  1. 6341101043 นายยุทธนาวี  ปานชาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ 20 ก.ค. 66 ตอบรับ [4 ส.ค. 66]
325. บริษัท วีพีพี ตรวจสอบบัญชี จำกัด  [128/180 หมู่ 5 หมู่บ้านท้อปเเลนด์รัษฎา ซอย 6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต]
  1. 6341001021 นางสาวกัณฐิกา  สงเกตุ การบัญชี 3 ส.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
  2. 6341001064 นางสาวเมษนี  เล่งอี้ การบัญชี 20 ก.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
326. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา  [10/4 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634305073 นางสาวนีซ้าร์  โต๊ะหมัด การพัฒนาชุมชน 20 ก.ค. 66 ตอบรับ [8 ส.ค. 66]
  2. 6341101070 นางสาวหนึ่งธิดา  จีนฮก รัฐประศาสนศาสตร์ 16 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [21 ก.ค. 66]
  3. 6341101109 นางสาวปนัสญา  พีระพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 16 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [21 ก.ค. 66]
  4. 6341101147 นางสาวอัญรัตน์  ดวงอรุณ รัฐประศาสนศาสตร์ 16 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [21 ก.ค. 66]
327. โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ แอนด์ รีสอร์ท  [99 ซอยเลื่อนอนุสรณ์ ถนนราษฎร์อุทิศ (เขต 8) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634408075 นางสาวณิชกานต์  ช่วยเกลี้ยง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 ก.ค. 66 ตอบรับ [29 ก.ค. 66]
  2. 634408082 นางสาวปฏิมากร  ศรีเกตุ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 ก.ค. 66 ตอบรับ [29 ก.ค. 66]
328. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา  [10/1 ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634301024 นางสาวสุชาดา  คงดำ ภาษาไทย 16 ก.ค. 66 ตอบรับ [29 ก.ค. 66]
  2. 634305060 นายยุสรัน  สาแม การพัฒนาชุมชน 20 ก.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
  3. 634305067 นางสาวกุลยา  รุ่งสวัสดิ์ การพัฒนาชุมชน 20 ก.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
  4. 634305090 นางสาววรรณกานต์  มาศศรี การพัฒนาชุมชน 20 ก.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
  5. 634305110 นางสาวสุนิตา  โต๊ะประดู่ การพัฒนาชุมชน 20 ก.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
  6. 634305114 นายริดูวัน  นิกาเร็ง การพัฒนาชุมชน 20 ก.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
329. บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด สำนักงานใหญ่ (ส่วนกลาง จ.ตรัง)   [105 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง]
  1. 634413012 นางสาวชลธิชา  วังหิน การจัดการ 20 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ก.ย. 66]
330. บริษัท พัทลุง กรีนเพาเวอร์ จำกัด  [ถนนสายเอเชีย ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง]
  1. 634413009 นางสาวปิยวรรณ  จันทร์ปล้อง การจัดการ 20 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [12 ก.ย. 66]
331. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน  [หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา]
  1. 634305095 นายกฤษดา  รุ่งกลิ่น การพัฒนาชุมชน 20 ก.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
332. โรงแรม เดอะทวิน โลตัส  [6 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช]
  1. 634408093 นางสาวพัชริดา  จันทราชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ส.ค. 66]
333. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจะนะ  [ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา]
  1. 634305102 นางสาวอาอีฉ๊ะ  โต๊ะอิ การพัฒนาชุมชน 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [8 ส.ค. 66]
  2. 634305119 นางสาวอารียา  อ่อนหนู การพัฒนาชุมชน 20 ก.ค. 66 ตอบรับ [8 ส.ค. 66]
334. ที่ว่าการอำเภอละงู  [หมู่ 17 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล]
  1. 6341101060 นายวีรภาพ  ตะมีบุญ รัฐประศาสนศาสตร์ 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [11 ส.ค. 66]
  2. 6341101094 นางสาวดวงฤดี  ขุนฤทธิ์เอียด รัฐประศาสนศาสตร์ 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [11 ส.ค. 66]
335. ซีซีส์ อีโค่ ทัวร์  [36 ถนนปฎัก ซอย 14 บ้านกะรน ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634414004 นางสาวศศิพัชร์  สุวรรณรัตน์ การจัดการท่องเที่ยว 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [20 ส.ค. 66]
  2. 634414031 นางสาวดายานา  หมาดสตูล การจัดการท่องเที่ยว 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [20 ส.ค. 66]
336. เทวาศรม เขาหลัก บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า  [79 หมู่ที่ 3 เขาหลัก ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา]
  1. 634235009 นายพีระพล  ช่วยนรินทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
337. เทศบาลตำบลพะวง  [เลขที่ 99/99 ถนนระโนด-สงขลา หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634305063 นางสาวชนันต์นิษฐ์  พูลเอียด การพัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [11 ส.ค. 66]
  2. 634305069 นายชนพล  สุขสวัสดิ์ การพัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [11 ส.ค. 66]
  3. 634305076 นายพณิชย์  ภูมิมา การพัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [11 ส.ค. 66]
338. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  [60 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา]
  1. 6341101036 นายอับดุลคอลิค  ต่วนตือเงาะ รัฐประศาสนศาสตร์ 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [10 ส.ค. 66]
  2. 6341101039 นายอิบรอเฮ็ม  กาเซ็ง รัฐประศาสนศาสตร์ 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [10 ส.ค. 66]
  3. 6341101044 นายวาซิล  บาเกาะ รัฐประศาสนศาสตร์ 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [10 ส.ค. 66]
339. เทศบาลนครสงขลา  [ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634305023 นายอินทะนน  อินทมะโน การพัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [22 ส.ค. 66]
  2. 634305036 นายอับดุลฮาดี  ลาทากามิง การพัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [22 ส.ค. 66]
  3. 634305040 นางสาวโนรมาลา  ดือราแม การพัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [22 ส.ค. 66]
  4. 634305045 นางสาวไหมชรัตน์  ยะมันยะ การพัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [22 ส.ค. 66]
340. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา  [ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา]
  1. 634305015 นางสาวอามีนู  อาลีสาเมาะ การพัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [11 ส.ค. 66]
  2. 634305101 นางสาวอารียา  นิกาหลี การพัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [11 ส.ค. 66]
341. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  [900 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634305075 นางสาวเบญญพร  เกตุด้วง การพัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [8 ส.ค. 66]
  2. 634305081 นายสิรวิชญ์  อนุบุตร การพัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [8 ส.ค. 66]
  3. 634305093 นางสาวสุณิสา  นะวะกะ การพัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [8 ส.ค. 66]
  4. 634305103 นางสาวพิมพ์พิชชา  บุญมาลี การพัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [8 ส.ค. 66]
342. เทศบาลตำบลชุมแสง  [444 หมู่ที่ 2 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง]
  1. 634305026 นางสาวฟารีน่า  ณ สตาร์ การพัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [8 ส.ค. 66]
  2. 634305027 นางสาวขนิษฐา  สืบมา การพัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [8 ส.ค. 66]
343. ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา  [1/1/1 ถนนแหล่งพระราม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 6341101083 นางสาวจณิตา  สุบินรัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์ 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [30 ส.ค. 66]
  2. 6341101134 นางสาวพรประภา  ปานอ่อน รัฐประศาสนศาสตร์ 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [30 ส.ค. 66]
  3. 634301044 นางสาวพิมพิกา  อุยสุย ภาษาไทย 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [30 ส.ค. 66]
344. ท่าอากาศยานหาดใหญ่  [99 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา]
  1. 634413017 นางสาวฟาตีเมาะห์  รูปายี การจัดการ 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
  2. 634413106 นางสาวฟาตีฮะห์  เจะอาแว การจัดการ 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
  3. 634414007 นางสาวชมพูนุช  ทับทิมเมือง การจัดการท่องเที่ยว 3 ส.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
345. ที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ  [หมู่ที่ 9 ถนนบ้านนา - หาดสำราญ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง]
  1. 634305078 นางสาวเมธาวี  แซ่เตี้ยว การพัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [1 ก.ย. 66]
  2. 634305089 นายพงศ์ภัค  เม่งเอียด การพัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [1 ก.ย. 66]
346. บริษัท สมบัติถาวร จำกัด (สนามกอล์ฟ สยาม คันทรี คลับ พัทยา แพลนเทชั่น)  [50/6 หมู่ 9 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี]
  1. 634408004 นางสาวนันทิยา  จันทมาศ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [27 ก.ค. 66]
  2. 634408033 นายวีรยุทธ  กริ้วกลาย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [4 ส.ค. 66]
347. บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  [1620/4 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร]
  1. 634713013 นายกรวิชญ์  นุ่มหยู่ เทคโนโลยีอุตสาหการ 19 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [8 ส.ค. 66]
  2. 634713017 นายณัฐพงค์  เจริญศรี เทคโนโลยีอุตสาหการ 19 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [8 ส.ค. 66]
348. Expro Overseas Inc.  [530 หมู่ 3 ถนนควนหิน - ทุ่งหวัง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634713034 นายนฤดล  บุญพิชัย เทคโนโลยีอุตสาหการ 19 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [7 ส.ค. 66]
  2. 634713037 นายคชานน  แสงหอย เทคโนโลยีอุตสาหการ 19 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [7 ส.ค. 66]
349. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา  [167 หมู่ที่ 4 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634713005 นางสาววรางคณา  ทองสง เทคโนโลยีอุตสาหการ 18 ก.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
  2. 634713048 นางสาวญาวตี  อะจิ เทคโนโลยีอุตสาหการ 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
  3. 634408013 นางสาวชนิสรา  เเสงสอน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [4 ส.ค. 66]
350. บริษัท พี เอ อี (ประเทศไทย) จำกัด  [164/6 หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา]
  1. 634713004 นายธนกฤต  ทองอุบล เทคโนโลยีอุตสาหการ 19 ก.ค. 66 รอพิจารณา... [27 ก.ค. 66]
  2. 634713006 นายธนพัต  เอียดหม้ง เทคโนโลยีอุตสาหการ 19 ก.ค. 66 รอพิจารณา... [27 ก.ค. 66]
351. บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)  [258 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่]
  1. 634408060 นางสาวกัญญาณัฐ  พรายอินทร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 19 ก.ย. 66 ตอบรับ [25 ก.ย. 66]
  2. 634713002 นายชวนากร  ดำศรีสุข เทคโนโลยีอุตสาหการ 19 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [12 ก.ย. 66]
  3. 634713018 นายทิชานนท์  จันทร์ปลอด เทคโนโลยีอุตสาหการ 18 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [12 ก.ย. 66]
352. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ  [หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634305008 นางสาวธิดาพร  ศรีกฤษ การพัฒนาชุมชน 18 ก.ค. 66 ตอบรับ [31 ส.ค. 66]
  2. 634305019 นางสาวกวิสรา  คำแก้ว การพัฒนาชุมชน 18 ก.ค. 66 ตอบรับ [31 ส.ค. 66]
353. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา  [173 หมู่ที่ 4 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634301022 นางสาวศศิกานต์  เพ็งสกุล ภาษาไทย 11 ก.ค. 66 ตอบรับ [25 ก.ค. 66]
  2. 634301009 นางสาวเธียรธีรา  จันทร์ขุน ภาษาไทย 9 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [25 ก.ค. 66]
  3. 634301028 นางสาวอริสา  วุฒิกรณ์ ภาษาไทย 18 ก.ค. 66 เปลี่ยนแปลง [11 ก.ย. 66]
  4. 634301033 นายเจษฎาภรณ์  ชอบแต่ง ภาษาไทย 22 ก.ค. 66 เปลี่ยนแปลง [11 ก.ย. 66]
  5. 634301048 นางสาวพรพรรณ  ชูจิต ภาษาไทย 18 ก.ค. 66 เปลี่ยนแปลง [11 ก.ย. 66]
354. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  [74 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634254003 นางสาวฟิตรี  สะมะแอ คณิตศาสตร์ 18 ก.ค. 66 ตอบรับ [22 ส.ค. 66]
  2. 634254051 นางสาวสุภัสสร  ผลิผล คณิตศาสตร์ 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [22 ส.ค. 66]
355. บริษัท แซนซี จำกัด (โรงแรมแซนซี รีสอร์ท กระบี่)  [129 หมู่ 5 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่]
  1. 634339019 นางสาวนูรีณีย์  มีล่าม ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ส.ค. 66]
  2. 634339032 นางสาวอารยา  หมันหนุน ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ส.ค. 66]
  3. 634339033 นางสาวไลลา  วาลี ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ส.ค. 66]
  4. 634302021 นางสาวสูมัยยา  สีวัน ภาษาอังกฤษ 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ส.ค. 66]
  5. 634302041 นางสาวนาซีเราะฮ์  สามะ ภาษาอังกฤษ 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ส.ค. 66]
  6. 634408100 นางสาวรัตนาภรณ์  ดำฝ้าย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 18 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [26 ก.ค. 66]
  7. 634408104 นางสาวศรินยา  ขวัญมี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 18 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [26 ก.ค. 66]
356. บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด  [1706/26 Safebox Office Bangkok ถนนบรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร]
  1. 634408034 นายสุริยา  ขันทอง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 18 ก.ค. 66 ตอบรับ [10 ส.ค. 66]
357. โรงแรมพราวภูเก็ต  [135 หมู่ที่ 1 ซอยในยาง 2 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634302045 นางสาวนูวัยดา  มิตมาลา ภาษาอังกฤษ 18 ก.ค. 66 ตอบรับ [4 ส.ค. 66]
358. องค์การบริหารส่วนตำบลแค  [หมู่ 5 ถนนจะนะ-นาทวี ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา]
  1. 634301018 นางสาวมูนา  หัสเอียด ภาษาไทย 18 ก.ค. 66 ตอบรับ [11 ส.ค. 66]
359. บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด  [37 หมู่ที่ 2 ถนนระโนด-สงขลา ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา]
  1. 634601007 นางสาวมัณฑิตา  หนูสงค์ เศรษฐศาสตร์ 2 ก.ย. 66 อาจารย์อนุญาต
  2. 634413102 นางสาวธันยพร  แสงเกื้อหนุน การจัดการ 18 ก.ค. 66 ตอบรับ [19 ส.ค. 66]
  3. 634413112 นางสาววิกานดา  ศรีแก้ว การจัดการ 18 ก.ค. 66 ตอบรับ [19 ส.ค. 66]
  4. 634408003 นางสาวกุลธิดา  บะบี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [19 ส.ค. 66]
  5. 634408024 นางสาวพินุษา  เเก้วเเมว การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 ก.ค. 66 ตอบรับ [19 ส.ค. 66]
360. บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  [164/8 หมู่ 1 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา]
  1. 634713020 นางสาวพรรณพษา  เสมามิ่ง เทคโนโลยีอุตสาหการ 18 ก.ค. 66 ตอบรับ [15 ส.ค. 66]
  2. 634713024 นางสาวมาริษา  มุสิกจินดา เทคโนโลยีอุตสาหการ 18 ก.ค. 66 ตอบรับ [15 ส.ค. 66]
361. โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท  [14 ถนนกะตะน้อย ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634408091 นายพลพิพัฒน์  หมาดบิเละ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 18 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ส.ค. 66]
362. เทศบาลตำบลเกาะเเต้ว  [229 หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634305013 นายธีระวัฒน์  พรมสุด การพัฒนาชุมชน 18 ก.ค. 66 ตอบรับ [30 ส.ค. 66]
  2. 634305029 นายณัฐวุฒิ  หวันยีเตะ การพัฒนาชุมชน 18 ก.ค. 66 ตอบรับ [30 ส.ค. 66]
  3. 634305033 นางสาวพรรณิภา  บัวทอง การพัฒนาชุมชน 18 ก.ค. 66 ตอบรับ [30 ส.ค. 66]
  4. 634305059 นางสาวกมลวรรณ  ชูเเก้ว การพัฒนาชุมชน 18 ก.ค. 66 ตอบรับ [30 ส.ค. 66]
  5. 634305071 นายทัศศวรรษ  ระมะโน การพัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [30 ส.ค. 66]
363. โรงเรียนวิเชียรชม  [10 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634254036 นางสาวภัทรพร  ซังซาสิทธิ์ คณิตศาสตร์ 18 ก.ค. 66 ตอบรับ [24 ส.ค. 66]
  2. 634254057 นางสาวอินทิรา  บุญทอง คณิตศาสตร์ 18 ก.ค. 66 ตอบรับ [24 ส.ค. 66]
364. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง  [16 ถนนไชยบุรี ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง]
  1. 634408145 นางสาวพรรพัสสา  อำพะวัน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 18 ก.ค. 66 ตอบรับ [8 ก.ย. 66]
  2. 634408040 นางสาวจนัสวรรณ  สุขเกษฒ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 8 ส.ค. 66 ตอบรับ [8 ก.ย. 66]
365. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี  [14 ซ.5 ถนน ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี]
  1. 634408005 นางสาวจุฑามาศ  ด้วงนิล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 18 ก.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
  2. 634408136 นางสาวนูรมี  บือราเฮง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 18 ก.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
366. ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา  [ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 6341101054 นางสาวภาสินี  แสงจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 18 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ส.ค. 66]
  2. 6341101090 นางสาวณัฐทิดา  ชฏารัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์ 18 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ส.ค. 66]
367. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  [39 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง]
  1. 6341101093 นายณัฐมงคล  ขุนแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ 18 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ก.ย. 66]
368. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุน  [หมู่ที่ 1 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา]
  1. 634305038 นางสาวนริศรา  เหมรัตน์ การพัฒนาชุมชน 17 ก.ค. 66 ตอบรับ [25 ก.ย. 66]
369. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา  [ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา]
  1. 6341101014 นางสาวคนึงนิจ  แสงทอง รัฐประศาสนศาสตร์ 17 ก.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
370. บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอยีสติคส์ จำกัด  [15/9 หมู่ที่ 2 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา]
  1. 634410019 นางสาวณัฐกานต์  สุวรรณคัจฉะ การตลาด 30 พ.ค. 66 ตอบรับ [24 ก.ค. 66]
  2. 634413091 นางสาวอาจีมี  อาหลี การจัดการ 8 ส.ค. 66 ตอบรับ [25 ส.ค. 66]
  3. 634413116 นางสาวอินตันฉายาณี  ดาเเม การจัดการ 8 ส.ค. 66 ตอบรับ [25 ส.ค. 66]
  4. 634713001 นายปิยะพล  เทพจันทร์ เทคโนโลยีอุตสาหการ 17 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [6 ก.ย. 66]
  5. 634713039 นายจิรเมธ  ชูเย็น เทคโนโลยีอุตสาหการ 18 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [6 ก.ย. 66]
371. บริษัท ซีอีเอส. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด  [237/4 หมู่ที่ 1 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา]
  1. 634408133 นางสาวสุนิสา  คำรอด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 18 ก.ค. 66 ตอบรับ [19 ก.ย. 66]
  2. 634713021 นางสาวพณิดา  ศรีสวัสดิ์ เทคโนโลยีอุตสาหการ 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [8 ส.ค. 66]
  3. 634408155 นางสาวกัณนิกา  บุญแก้ว การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 17 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [8 ส.ค. 66]
372. โรงพยาบาลปัตตานี  [2 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี]
  1. 634408159 นางสาวสิรภัทร  บัวสิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 17 ก.ค. 66 ตอบรับ [6 ก.ย. 66]
  2. 634408160 นางสาวอาทิตยา  ดำดี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 17 ก.ค. 66 ตอบรับ [6 ก.ย. 66]
373. เทศบาลเมืองสตูล  [เลขที่ 9 ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล]
  1. 634301030 นางสาวแอลจีรา  วัฒนะ ภาษาไทย 17 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ส.ค. 66]
374. บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาหาดใหญ่)  [1119 หมู่ที่ 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634408072 นายณัฐพล  ไชยณรงค์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 17 ก.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
  2. 634408065 นางสาวจิรัชยา  ทองพรหม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 15 ส.ค. 66 ตอบรับ [31 ส.ค. 66]
375. บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (อ.สิงหนคร จ.สงขลา)  [ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา]
  1. 634211006 นายนรารักษ์  ชำนาญธุระกิจ ภูมิสารสนเทศ 21 ก.ย. 66 อาจารย์ไม่อนุญาต
  2. 634211016 นายอันวาร์  บือราเฮง ภูมิสารสนเทศ 21 ก.ย. 66 อาจารย์ไม่อนุญาต
  3. 634408092 นางสาวพัชราภา  มณี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [5 ส.ค. 66]
  4. 634408121 นางสาวเจนจิรา  กาเด็น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [5 ส.ค. 66]
  5. 634910015 นายรัตนพล  โกโชติมณีกุล เทคโนโลยีการผลิต 21 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [7 ส.ค. 66]
  6. 634413105 นางสาวปฐมาวดี  มณีไสย การจัดการ 17 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [7 ส.ค. 66]
  7. 634413129 นางสาวสลิลดา  เหสุข การจัดการ 17 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [7 ส.ค. 66]
  8. 634910016 นายรัชชาพงษ์  ขุนฤทธิ์แก้ว เทคโนโลยีการผลิต 25 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [7 ส.ค. 66]
376. บริษัท เอ็มจีลักซูรี่ หาดใหญ่ จำกัด (สนญ. ลพบุรีราเมศวร์)  [88 หมู่ที่ 7 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา]
  1. 634408077 นางสาวนวพร  แก้วสมทอง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 17 ก.ค. 66 ตอบรับ [28 ส.ค. 66]
  2. 634408083 นางสาวปณิดา  จรมณี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 17 ก.ค. 66 ตอบรับ [28 ส.ค. 66]
377. สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา  [1/19 ถนนแหลมทราย ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 6341101056 นางสาวรุ้งทิพย์  เกตุเหม รัฐประศาสนศาสตร์ 17 ก.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
  2. 6341101057 นางสาวรุ่งทิพย์  สุวรรณรัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์ 17 ก.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
  3. 6341101082 นางสาวจิรันดา  เบ็ญก่อเด็ม รัฐประศาสนศาสตร์ 17 ก.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
378. บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด  [224 หมู่ที่ 6 ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล]
  1. 634408068 นายซีดาน  ดีนายัง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 17 ก.ค. 66 ตอบรับ [1 ส.ค. 66]
  2. 634408167 นางสาวดารีนา  ฮะหมัด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [1 ส.ค. 66]
379. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์   [424/18 ถนนกาญจนวณิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634408045 นางสาวสุภมาส  ขวัญนา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 17 ก.ค. 66 ตอบรับ [10 ส.ค. 66]
  2. 634408086 นางสาวปิยฉัตร  ทัศโร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 17 ก.ค. 66 ตอบรับ [10 ส.ค. 66]
380. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสงขลา  [2 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634305074 นางสาวนาลิตา  อิหมำเหม การพัฒนาชุมชน 17 ก.ค. 66 ตอบรับ [22 ส.ค. 66]
  2. 634305087 นางสาวชลธิชา  รามวงศ์ การพัฒนาชุมชน 17 ก.ค. 66 ตอบรับ [22 ส.ค. 66]
  3. 634305094 นางสาวกมลวรรณ  เพ็งเกต การพัฒนาชุมชน 19 ก.ค. 66 ตอบรับ [22 ส.ค. 66]
381. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา  [430/78 ถนนสงขลา-ท่าสะอ้อน ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634408001 นางสาวชุติมณฑน์  คงแก้ว การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 18 ก.ค. 66 ตอบรับ [11 ส.ค. 66]
  2. 634408043 นางสาวมุกติตา  ตันติรักษ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 17 ก.ค. 66 ตอบรับ [11 ส.ค. 66]
382. ที่ว่าการอำเภอควนขนุน  [หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง]
  1. 6341101073 นางสาวอลิษา  บัวแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ 17 ก.ค. 66 ตอบรับ [23 ส.ค. 66]
383. ที่ว่าการอำเภอกันตัง  [ถนนตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง]
  1. 6341101059 นางสาววาสิตา  ชนะกาญ รัฐประศาสนศาสตร์ 17 ก.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
  2. 6341101061 นางสาวศตพร  พูลภิรมย์ รัฐประศาสนศาสตร์ 17 ก.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
384. เทศบาลเมืองคอหงส์  [999 ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 6341101055 นางสาวรุ่งนภา  ปิติ รัฐประศาสนศาสตร์ 17 ก.ค. 66 ตอบรับ [23 ส.ค. 66]
  2. 6341101069 นางสาวสาวิณี  รัตนกาญจน์ รัฐประศาสนศาสตร์ 17 ก.ค. 66 ตอบรับ [23 ส.ค. 66]
385. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา  [ถนนราชดำนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634305096 นางสาวกัณฐิกา  จันทร์ผ่อง การพัฒนาชุมชน 17 ก.ค. 66 ตอบรับ [22 ส.ค. 66]
  2. 634305098 นายพงศ์ศิริ  ชำนิธุระการ การพัฒนาชุมชน 17 ก.ค. 66 ตอบรับ [22 ส.ค. 66]
  3. 634305106 นางสาวบงกช  เสมอภาค การพัฒนาชุมชน 18 ก.ค. 66 ตอบรับ [22 ส.ค. 66]
386. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช  [ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช]
  1. 634301050 นางสาวฮานานีย์  หวันเต๊ะ ภาษาไทย 17 ก.ค. 66 อาจารย์ไม่อนุญาต
387. เทศบาลเมืองท่าข้าม   [168 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี]
  1. 6341101025 นางสาวเสาวลักษณ์  แซ่หลี รัฐประศาสนศาสตร์ 16 ก.ค. 66 ตอบรับ [10 ส.ค. 66]
388. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองธง  [476 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง]
  1. 634305001 นางสาวจุฬาลักษณ์  แก้วบุญสง การพัฒนาชุมชน 16 ก.ค. 66 ตอบรับ [9 ส.ค. 66]
389. บริษัท ลาวาณา พีซ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  [92/1 หมู่ที่ 2 ถนนทวีราษฎร์ภักดี ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี]
  1. 634414156 นางสาวกัญญาพัชร  แดงดิษฐเครี การจัดการท่องเที่ยว 9 ส.ค. 66 รอพิจารณา... [19 ส.ค. 66]
  2. 634414067 นางสาวภัคจิรา  ประสิทธิ์สร การจัดการท่องเที่ยว 16 ก.ค. 66 ตอบรับ [31 ก.ค. 66]
390. สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา  [14 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา]
  1. 6341101046 นางสาวฟาตีฮะห์  เด็งสาแม รัฐประศาสนศาสตร์ 15 ก.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
391. ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย  [หมู่ที่ 2 ถนนสะบ้าย้อย-ลำไพล ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา]
  1. 6341101051 นางสาวฟิตตรี  เจ๊ะเต๊ะ รัฐประศาสนศาสตร์ 15 ก.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
392. บริษัท ยูนิไวส์ ออฟชอร์ จำกัด  [28 ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634413058 นายณัฐวุฒิ  สินธุวงศ์ การจัดการ 15 ก.ค. 66 ตอบรับ [2 ก.ย. 66]
  2. 634413100 นางสาวชนัสถ์นันท์  ไชยศรี การจัดการ 15 ก.ค. 66 ตอบรับ [2 ก.ย. 66]
  3. 634408095 นางสาวพิมพ์วลัญช์  จันทองศรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [21 ส.ค. 66]
393. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต  [482 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต]
  1. 634301036 นางสาวนูรอาวาตีฟ  กูวิง ภาษาไทย 12 ก.ค. 66 ตอบรับ [21 ก.ค. 66]
  2. 634301053 นางสาวพิมพ์มาดา  ปล้องทอง ภาษาไทย 15 ก.ค. 66 ตอบรับ [21 ก.ค. 66]
  3. 634302024 นางสาวอัจจิมา  ศรีจันทร์ ภาษาอังกฤษ 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [5 ส.ค. 66]
  4. 634302025 นางสาวนัฐชญา  รองเมือง ภาษาอังกฤษ 21 ก.ค. 66 ตอบรับ [5 ส.ค. 66]
  5. 634339009 นางสาวชนัญชิดา  สวัสดี ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [5 ส.ค. 66]
  6. 634339016 นางสาวดารีญา  หวันอิ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [5 ส.ค. 66]
  7. 634339035 นางสาวศศิมา  ศรีทอง ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 25 ก.ค. 66 ตอบรับ [5 ส.ค. 66]
394. องค์การบริหารส่วนตำบลควนขัน   [หมู่ที่ 3 ถนนสตูล - เจ๊ะบิลัง ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล]
  1. 6341101151 นางสาวซัลมา  แล่ทองคำ รัฐประศาสนศาสตร์ 14 ก.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
395. ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่  [33 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่]
  1. 634339012 นางสาววิชญา  กุลมาตย์ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 14 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ส.ค. 66]
  2. 634302046 นางสาวซัลวา  พันธ์เหล๊าะ ภาษาอังกฤษ 27 ก.ค. 66 ตอบรับ [9 ส.ค. 66]
396. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตรัง  [ที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง]
  1. 634305050 นางสาววริษฐา  ขวัญสง่า การพัฒนาชุมชน 14 ก.ค. 66 ตอบรับ [10 ส.ค. 66]
  2. 634305053 นางสาวลดามาส  จากธี การพัฒนาชุมชน 14 ก.ค. 66 ตอบรับ [10 ส.ค. 66]
397. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)  [ถนนริมทางรถไฟ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634254035 นางสาวภัคจิรา  เส้งเซ่ง คณิตศาสตร์ 14 ก.ค. 66 ตอบรับ [21 ก.ค. 66]
  2. 634254037 นางสาวภัทราพร  เส้งเซ่ง คณิตศาสตร์ 14 ก.ค. 66 ตอบรับ [21 ก.ค. 66]
398. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  [93 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา]
  1. 634254007 นางสาวฟาอีซะห์  เจ๊ะซู คณิตศาสตร์ 14 ก.ค. 66 ตอบรับ [11 ส.ค. 66]
  2. 634254044 นางสาวแวนาบีละห์  อูซิน คณิตศาสตร์ 14 ก.ค. 66 ตอบรับ [11 ส.ค. 66]
399. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  [ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 2 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช]
  1. 634339048 นางสาวปาลิดา  หนูหมัด ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 14 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ส.ค. 66]
400. สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี  [ศูนย์ราชการจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี]
  1. 634254008 นางสาวมารีนา  แวบากา คณิตศาสตร์ 14 ก.ค. 66 ตอบรับ [15 ก.ย. 66]
  2. 634254055 นางสาวอารีนา  สะเตาะ คณิตศาสตร์ 16 ก.ค. 66 ตอบรับ [15 ก.ย. 66]
401. แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 กรมทางหลวง  [4 ถนนปละท่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 6341101071 นายอดินันท์  เหมชะรา รัฐประศาสนศาสตร์ 14 ก.ค. 66 ตอบรับ [24 ส.ค. 66]
402. ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง  [9 หมู่ที่ 11 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง]
  1. 634237003 นางสาวอริสา  อรรถชัยยะ ชีววิทยา 13 ก.ค. 66 ตอบรับ [24 ส.ค. 66]
  2. 634237032 นางสาวฆูลัยฟะห์  แวยูโซ๊ะ ชีววิทยา 13 ก.ค. 66 ตอบรับ [24 ส.ค. 66]
403. ที่ว่าการอำเภอท่าแพ  [หมู่ที่ 2 ถนนฉลุง-ละงู ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล]
  1. 6341101028 นางสาวมาริษา  ดำท่าคลอง รัฐประศาสนศาสตร์ 13 ก.ค. 66 ตอบรับ [19 ก.ค. 66]
404. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง  [หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634305021 นายภูริณัฐ  ศรีนาค การพัฒนาชุมชน 16 ก.ค. 66 ตอบรับ [29 ส.ค. 66]
  2. 634305024 นายปรเมศวร์  เพชรรักษ์ การพัฒนาชุมชน 16 ก.ค. 66 ตอบรับ [29 ส.ค. 66]
  3. 634305039 นางสาวนาฎระพี  ฉิมศิริ การพัฒนาชุมชน 13 ก.ค. 66 ตอบรับ [29 ส.ค. 66]
405. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11  [354 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 6341101035 นายพิพัฒน์  สุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ 13 ก.ค. 66 ตอบรับ [8 ส.ค. 66]
406. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง  [ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 1 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง]
  1. 6341101018 นางสาวปนัฐตา  เจนชูบัว รัฐประศาสนศาสตร์ 13 ก.ค. 66 ตอบรับ [25 ก.ค. 66]
  2. 6341101148 นางสาวขวัญสิริ  นิ่มวุ่น รัฐประศาสนศาสตร์ 20 ก.ค. 66 ตอบรับ [5 ส.ค. 66]
407. บริษัท แสงเจริญคอนกรีตมิกซ์ (2002) จำกัด  [1455 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634713003 นางสาวพิมพ์นารา  ชายแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหการ 13 ก.ค. 66 ตอบรับ [21 ก.ค. 66]
  2. 634713010 นายตนุภัทร  วรรณโก เทคโนโลยีอุตสาหการ 14 ก.ค. 66 ตอบรับ [21 ก.ค. 66]
408. บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด สาขาปัตตานี  [132/8 หมู่ 8 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี]
  1. 634413019 นางสาวอามาณี  จิตตอซอ การจัดการ 13 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [15 ก.ย. 66]
409. บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาสงขลา)  [ถนนลพบุรีราเมศวร์ ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634410003 นางสาวชนม์นิภา  รักสม การตลาด 28 พ.ค. 66 ตอบรับ [15 มิ.ย. 66]
  2. 634413118 นางสาวชนิตา  ไชยด้วง การจัดการ 13 ก.ค. 66 ตอบรับ [10 ส.ค. 66]
  3. 634413122 นางสาวบุษยา  จโนภาจน์ การจัดการ 13 ก.ค. 66 ตอบรับ [10 ส.ค. 66]
410. ที่ว่าการอำเภอระโนด  [666 หมู่ที่ 4 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา]
  1. 634301046 นางสาวยุภาภรณ์  ยุระพันธุ์ ภาษาไทย 13 ก.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
  2. 634301052 นางสาวศุภารัตน์  ใจห้าว ภาษาไทย 13 ก.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
411. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์กระจายสินค้า CP ALL หาดใหญ่)  [315 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา]
  1. 634413164 นางสาวฐิติมา  อุปการณ์ การจัดการ 3 ก.ย. 66 อาจารย์อนุญาต
  2. 634301002 นางสาวกีรติ  ทองอุบล ภาษาไทย 12 ก.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
  3. 634301016 นางสาวพันทิวา  วงศ์ใหญ่ ภาษาไทย 12 ก.ค. 66 ตอบรับ [16 ส.ค. 66]
412. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช  [69 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช]
  1. 634305012 นางสาวนูรีซัน  เพ็งเลาะ การพัฒนาชุมชน 12 ก.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
  2. 634305030 นางสาวสุวนันท์  อาโกบไบ การพัฒนาชุมชน 12 ก.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
  3. 634305031 นางสาวซาริด้า  สังยาหน่าย การพัฒนาชุมชน 12 ก.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
  4. 634305052 นางสาวฟาดีละ  หมัดสุวรรณ์ การพัฒนาชุมชน 12 ก.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
413. ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่  [ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634305005 นางสาวจุฑารัตน์  อภัยรัตน์ การพัฒนาชุมชน 12 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ส.ค. 66]
  2. 634305006 นางสาวปณิดา  ช่วยเนื่อง การพัฒนาชุมชน 12 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ส.ค. 66]
  3. 634305020 นางสาวกนกอร  สุวรรณชาตรี การพัฒนาชุมชน 12 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ส.ค. 66]
414. เทศบาลนครตรัง   [103 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง]
  1. 634305049 นางสาวสุธาสินี  สังข์ทอง การพัฒนาชุมชน 11 ก.ค. 66 ตอบรับ [4 ส.ค. 66]
  2. 634305051 นางสาวศิริกัลยา  ทวนดำ การพัฒนาชุมชน 11 ก.ค. 66 ตอบรับ [4 ส.ค. 66]
  3. 634305112 นายจิรายุส  บุญมา การพัฒนาชุมชน 17 ก.ค. 66 ตอบรับ [4 ส.ค. 66]
415. เทศบาลตำบลเขาเจียก  [78 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง]
  1. 634305004 นางสาวธิดารัตน์  เรืองรักษ์ การพัฒนาชุมชน 11 ก.ค. 66 ตอบรับ [15 ก.ย. 66]
416. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  [เลขที่ 14 หมู่ 1 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง]
  1. 634301003 นางสาวกุสุมา  เกลี้ยงสง ภาษาไทย 11 ก.ค. 66 ตอบรับ [24 ก.ค. 66]
417. บริษัท ธนภพ6 จำกัด  [120 ซอยเอกมัย 12-14 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร]
  1. 634234012 นายทรงพล  ชุมทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 11 ก.ค. 66 รอพิจารณา... [27 ก.ค. 66]
418. สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี  [หมู่ที่ 11 ถนนราษฎร์พัฒนา ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี]
  1. 6341101048 นางสาวพรรณวดี  จิหมาด รัฐประศาสนศาสตร์ 11 ก.ค. 66 ตอบรับ [24 ก.ค. 66]
419. ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา  [ศาลากลางจังหวัดสงขลา ชั้น 4 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 6341101021 นางสาวนิภาธร  ขวัญไชย รัฐประศาสนศาสตร์ 12 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ส.ค. 66]
  2. 6341101032 นางสาวดารารัตน์  หนูคง รัฐประศาสนศาสตร์ 14 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ส.ค. 66]
  3. 634305079 นางสาวรัตนาภรณ์  พรายชุม การพัฒนาชุมชน 11 ก.ค. 66 เปลี่ยนแปลง [16 ก.ค. 66]
  4. 634305091 นางสาวศิริพร  ไชยศรี การพัฒนาชุมชน 11 ก.ค. 66 เปลี่ยนแปลง [16 ก.ค. 66]
  5. 634305099 นางสาวรัยฮะห์  สิดิ การพัฒนาชุมชน 11 ก.ค. 66 เปลี่ยนแปลง [16 ก.ค. 66]
  6. 634305119 นางสาวอารียา  อ่อนหนู การพัฒนาชุมชน 11 ก.ค. 66 เปลี่ยนแปลง [16 ก.ค. 66]
420. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  [1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร]
  1. 6341101034 นายชนกันต์  ทองมาก รัฐประศาสนศาสตร์ 8 ก.ค. 66 ตอบรับ [11 ส.ค. 66]
  2. 6341101106 นางสาวบุรัสกร  ขาวทอง รัฐประศาสนศาสตร์ 11 ก.ค. 66 ตอบรับ [11 ส.ค. 66]
  3. 6341101156 นางสาวนูรีฮัน  เต๊ะ รัฐประศาสนศาสตร์ 13 ก.ค. 66 ตอบรับ [11 ส.ค. 66]
421. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง   [158 หมู่ที่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634237011 นางสาวณัฏฐพร  ศรีแสง ชีววิทยา 11 ก.ค. 66 ตอบรับ [31 ส.ค. 66]
  2. 634237022 นางสาวอารียา  เจ๊ะพงค์ ชีววิทยา 11 ก.ค. 66 ตอบรับ [31 ส.ค. 66]
422. ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ  [หมู่ที่ 1 ถนนยนตรการกำธร ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา]
  1. 6341101026 นางสาวนิสา  จินดาวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ 10 ก.ค. 66 ตอบรับ [9 ส.ค. 66]
  2. 634301029 นางสาวอารยา  วุ่นซิ้ว ภาษาไทย 26 ก.ค. 66 ตอบรับ [24 ส.ค. 66]
423. บริษัท มิลเลี่ยน ครีเอชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)  [21 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 4 แขวง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร]
  1. 624234011 นายรดิศ  ลำสุณีกาญ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 ก.ค. 66 ตอบรับ [25 ก.ค. 66]
424. เทศบาลตำบลปากพะยูน  [348 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง]
  1. 634301025 นางสาวสุพรรษา  แก้วประทุม ภาษาไทย 9 ก.ค. 66 ตอบรับ [26 ก.ค. 66]
425. เทศบาลตำบลจะนะ  [เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนนหาดใหญ่ - ปัตตานี ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา]
  1. 6341101058 นายลุคมาน  หะมะ รัฐประศาสนศาสตร์ 14 ก.ค. 66 ตอบรับ [22 ก.ค. 66]
  2. 6341101131 นายศุภณัฐ  หมัดเจริญ รัฐประศาสนศาสตร์ 9 ก.ค. 66 ตอบรับ [22 ก.ค. 66]
426. เทศบาลตำบลสมหวัง  [ 320 หมู่ที่ 4 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง]
  1. 634305041 นายกันตวิชญ์  ชูทอง การพัฒนาชุมชน 8 ก.ค. 66 ตอบรับ [3 ส.ค. 66]
  2. 634305047 นายธนภัทร  สงเล็ก การพัฒนาชุมชน 8 ก.ค. 66 ตอบรับ [3 ส.ค. 66]
  3. 634305048 นางสาวพิมพ์มณี  จารุสิริวัฒน์ การพัฒนาชุมชน 8 ก.ค. 66 ตอบรับ [3 ส.ค. 66]
427. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1   [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634301001 นายสราวุธ  ด้วงแป้น ภาษาไทย 8 ก.ค. 66 ตอบรับ [26 ก.ค. 66]
  2. 634301011 นางสาวนาฎลดา  หนูกาฬ ภาษาไทย 7 ก.ค. 66 ตอบรับ [26 ก.ค. 66]
  3. 634301014 นางสาวฝนทิพย์  ศรีเกตุ ภาษาไทย 8 ก.ค. 66 ตอบรับ [26 ก.ค. 66]
  4. 634301020 นางสาววนาวัล  ซุ้นลี่ ภาษาไทย 11 ก.ค. 66 ตอบรับ [26 ก.ค. 66]
  5. 634301023 นางสาวสาธิตา  สุขรัตน์ ภาษาไทย 8 ก.ค. 66 ตอบรับ [26 ก.ค. 66]
  6. 634301051 นางสาวสุธินี  คงประสม ภาษาไทย 8 ก.ค. 66 ตอบรับ [26 ก.ค. 66]
428. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตรัง  [270 ถนนตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง]
  1. 634414089 นายอุเทน  ตันหนี่ การจัดการท่องเที่ยว 6 ก.ค. 66 ตอบรับ [19 ก.ค. 66]
429. บริษัท ดีเจนเอนจิเนียริ่ง จำกัด  [513/9 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634413032 นางสาวฮาฟาวาตี  แวยะโกะ การจัดการ 6 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [4 ก.ย. 66]
  2. 634413033 นางสาวซูราญา  นิเฮ็ง การจัดการ 6 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [4 ก.ย. 66]
430. บริษัท เอ.เอ.เอส.มอเตอร์ จำกัด  [160/34 หมู่ 5 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส]
  1. 634410016 นางสาวฟาตีฮะ  สะนิ การตลาด 5 ก.ค. 66 ตอบรับ [16 ก.ค. 66]
431. บริษัท เอ.พี.เค เฟอร์นิชิ่ง พาราวู้ด จำกัด  [508 หมู่ที่ 4 ถนนสนามบิน-บ้านกลาง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634413069 นางสาวพราวนภา  เหล็นเรือง การจัดการ 5 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [17 ส.ค. 66]
  2. 634413083 นางสาวโศจิรัตน์  เพชรจรูญ การจัดการ 5 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [17 ส.ค. 66]
432. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.โอ. วัสดุก่อสร้าง 1997  [147/4 หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส]
  1. 634410015 นายดัยยาน  มะเยาะ การตลาด 5 ก.ค. 66 ตอบรับ [17 ส.ค. 66]
433. ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  [อาคารปรีคลินิก (M3) ชั้น 3 ห้อง 315 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย]
  1. 634255002 นางสาวฟาดีละห์  มิตามานะ เคมี 3 ก.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
  2. 634255005 นางสาวฮาฟีดา  มะ เคมี 3 ก.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
434. บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  [333 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634408025 นางสาวปาลิตา  ติณเวส การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ส.ค. 66]
  2. 634408039 นางสาวธิดารัตน์  ชุมจันทร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 ก.ค. 66 ตอบรับ [7 ส.ค. 66]
  3. 634413064 นางสาวนูรินฮาซีกิน  อาแซ การจัดการ 26 มิ.ย. 66 ปฏิเสธ [22 ก.ค. 66]
  4. 634413072 นายยะห์ยา  หามะ การจัดการ 26 มิ.ย. 66 ปฏิเสธ [22 ก.ค. 66]
  5. 634601005 นางสาวธัญยพร  แก้วเนียม เศรษฐศาสตร์ 27 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [10 ก.ย. 66]
  6. 634601011 นางสาวศิรัญญา  หลาหวัน เศรษฐศาสตร์ 27 ก.ค. 66 ปฏิเสธ [10 ก.ย. 66]
435. บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา  [220 ถ นครใน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634410049 นางสาวโสรดา  บงกฏ การตลาด 23 มิ.ย. 66 ตอบรับ [14 ก.ค. 66]
436. บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (สาขาระโนด 2)  [235 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา]
  1. 634410014 นางสาวปัทมา  ขวัญพัทลุง การตลาด 23 มิ.ย. 66 ตอบรับ [8 ก.ย. 66]
437. บริษัท ยันมาร์ เอส.พี.จำกัด  [204 หมู่ที่ 14 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา]
  1. 634410011 นายภาณุวัตร  สวัสดี การตลาด 23 มิ.ย. 66 ปฏิเสธ [6 ก.ค. 66]
438. บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (สาขานาทวี)  [172-172/1 หมู่ที่ 6 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา]
  1. 634410032 นางสาวกุลจิรา  แหละหลี การตลาด 22 มิ.ย. 66 ตอบรับ [24 ก.ค. 66]
439. บริษัท ฮาลาล ยูไนเต็ด จำกัด  [186 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634410050 นายฟูดัยล์  มะดอรอแม การตลาด 22 มิ.ย. 66 ตอบรับ [5 ก.ค. 66]
440. บริษัท เอ็มจี พัทลุง จำกัด  [60 หมู่ที่7 ตำบลแพรกหา อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 3. ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง]
  1. 634408002 นายพีรพัฒน์  นุ่นยัง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 22 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [27 ก.ย. 66]
  2. 634410052 นางสาวปณิตา  ด้วงรัตน์ การตลาด 21 มิ.ย. 66 ตอบรับ [15 ส.ค. 66]
441. บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (สาขาสงขลา)  [97/57-58 หมู่ที่ 10 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634410038 นางสาวจิรภิญญา  กายฤทธิ์ การตลาด 21 มิ.ย. 66 ตอบรับ [14 ก.ค. 66]
442. บริษัท พี.วี.เค. มอเตอร์ จำกัด  [22/8 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล]
  1. 634410006 นางสาวคณิฏฐา  พรหมแก้ว การตลาด 21 มิ.ย. 66 ปฏิเสธ [28 ส.ค. 66]
443. บริษัท ค็อกพิท คาร์โปรเทคเตอร์ จำกัด  [95/90 หมู่ทึี่ 10 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634410033 นายชญาสิทธิ์  แทรกสุข การตลาด 20 มิ.ย. 66 ตอบรับ [28 มิ.ย. 66]
444. บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)  [201 หมู่ 1 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา]
  1. 634413001 นางสาวอรวิสา  ชื่นช่วย การจัดการ 17 มิ.ย. 66 ตอบรับ [19 ก.ค. 66]
  2. 634413039 นางสาวอามาลิน  ดอเล๊าะ การจัดการ 5 ก.ค. 66 ตอบรับ [19 ก.ค. 66]
445. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานหาดใหญ่  [99 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา]
  1. 634410029 นายอุปเสน  รัตนมุณี การตลาด 14 มิ.ย. 66 ตอบรับ [1 ก.ค. 66]
  2. 634414099 นางสาวนูรอัยณา  สามาย การจัดการท่องเที่ยว 16 ส.ค. 66 ปฏิเสธ [27 ส.ค. 66]
446. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค็อกพิท สงขลาการาจ  [457 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634410039 นายซูฟียัน  เจะอูเซ็ง การตลาด 13 มิ.ย. 66 ตอบรับ [17 ก.ค. 66]
447. บริษัท จี เอ็ม เจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  [170/4 ถนนนครนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634410005 นางสาวอุทัยวรรณ  เงดหมาน การตลาด 12 มิ.ย. 66 ตอบรับ [20 มิ.ย. 66]
448. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านควน สตูล  [354 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล]
  1. 6583404008 นางสาวพิยดา  ฮะอุรา การท่องเที่ยว 12 มิ.ย. 66 ตอบรับ [4 ก.ย. 66]
449. บริษัท เอ.ที.มอเตอร์เซลล์จำกัด  [1 ซอย 15 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634410010 นายอิสมะแอล  ลอเด็ง การตลาด 8 มิ.ย. 66 ตอบรับ [28 มิ.ย. 66]
450. การยางแห่งประเทศไทย สาขาเมืองตรัง  [18/1-2 ถนนรักษ์จันทน์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง]
  1. 634410007 นางสาวรัตนา  พรมดาน การตลาด 7 มิ.ย. 66 ตอบรับ [6 ก.ค. 66]
451. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง  [76 ถนนรักษ์จันทน์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง]
  1. 634410017 นางสาวจิดาภา  พ่วงบุตร การตลาด 7 มิ.ย. 66 ตอบรับ [21 ส.ค. 66]
452. บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ (พัทลุง) จำกัด  [199 หมู่ที่ 8 ถนนสายเอเชีย ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง]
  1. 634413009 นางสาวปิยวรรณ  จันทร์ปล้อง การจัดการ 6 มิ.ย. 66 ปฏิเสธ [18 ก.ค. 66]
453. บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด  [222 หมู่ 5 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง]
  1. 634413012 นางสาวชลธิชา  วังหิน การจัดการ 6 มิ.ย. 66 ปฏิเสธ [18 ก.ค. 66]
454. บริษัท นราธิวาส ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด  [37/17-19 หมู่ 2 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส]
  1. 634410068 นางสาวจันทินี  บินหลง การตลาด 2 มิ.ย. 66 ตอบรับ [12 ก.ค. 66]
455. การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองสงขลา  [570 หมู่ที่ 3 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634410022 นางสาวปิยะฉัตร  อ่อนจุล การตลาด 1 มิ.ย. 66 ตอบรับ [20 มิ.ย. 66]
  2. 634410024 นางสาวรัชฎาภรณ์  แววภักดี การตลาด 2 มิ.ย. 66 ตอบรับ [20 มิ.ย. 66]
456. บริษัท ดินขาว คอนสตรัคชั่น อีควิปเม้น จำกัด  [11 หมู่ที่10 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส]
  1. 634410034 นางสาวต่วนไอซาน  ต่วนปูเต๊ะ การตลาด 31 พ.ค. 66 ตอบรับ [16 ก.ค. 66]
457. บริษัท ซี.เอฟ.ออโต้คาร์ จำกัด สาขานราธิวาส  [104/4 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส]
  1. 634410031 นางสาวฮัยดา  สามะ การตลาด 31 พ.ค. 66 ตอบรับ [23 มิ.ย. 66]
458. ร้านสุรชัย วัสดุก่อสร้างสทิงพระ  [35/2 หมู่ 3 ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา]
  1. 634410002 นายเกียรติก้อง  ม่วงสุด การตลาด 30 พ.ค. 66 ตอบรับ [12 มิ.ย. 66]
459. สวนสัตว์สงขลา  [189 ถ.สงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634601005 นางสาวธัญยพร  แก้วเนียม เศรษฐศาสตร์ 25 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
  2. 634601011 นางสาวศิรัญญา  หลาหวัน เศรษฐศาสตร์ 25 ก.ย. 66 ส่งใบสมัคร
  3. 634410026 นางสาวมัชฌิมา  ใจดำ การตลาด 28 พ.ค. 66 ตอบรับ [8 มิ.ย. 66]
  4. 634237018 นางสาวรัชฎาพร  บัวสมบัว ชีววิทยา 8 ก.ค. 66 ตอบรับ [12 ก.ย. 66]
460. บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด  [417/115 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634413098 นางสาวกานต์ชนก  ศรีแสนสุข การจัดการ 23 พ.ค. 66 ตอบรับ [18 ก.ค. 66]
461. บริษัท จีอาร์รุ่งตะวัน จำกัด  [459/11 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่]
  1. 6583404005 นายอิฟฟาน  ดินนุ้ย การท่องเที่ยว 22 พ.ค. 66 ตอบรับ [9 มิ.ย. 66]
  2. 6583404011 นายกฤศณกร  ขจรกาญจนกุล การท่องเที่ยว 22 พ.ค. 66 ตอบรับ [9 มิ.ย. 66]
462. บริษัท อันดา กระบี่ ซีทัวร์ จำกัด  [697 หมู่ที่ 1 ถนนนาไทย ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่]
  1. 6583404002 นางสาวสุนันญา  หาหลัง การท่องเที่ยว 22 พ.ค. 66 ตอบรับ [9 มิ.ย. 66]
  2. 6583404004 นางสาวอารียา  โสธามาส การท่องเที่ยว 22 พ.ค. 66 ตอบรับ [9 มิ.ย. 66]
  3. 634339049 นางสาวอามาณี  หะมิดง ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 14 ก.ย. 66 ตอบรับ [24 ก.ย. 66]
463. บริษัท อี ฮับ ฮวด จำกัด  [152 หมู่3 ถนนคลองแงะ-นาทวี ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา]
  1. 634413079 นางสาวไวเพ็ง  ไล การจัดการ 19 พ.ค. 66 ตอบรับ [11 ส.ค. 66]
464. บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สาขาพัทลุง  [396/12 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง]
  1. 634413004 นางสาวปวิณา  พงศ์สิริการ การจัดการ 11 มิ.ย. 66 ปฏิเสธ [4 ส.ค. 66]
  2. 634413008 นางสาวจุฑาภรณ์  คงมี การจัดการ 18 พ.ค. 66 ปฏิเสธ [4 ส.ค. 66]
465. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานน้ำน้อย  [70, 73 หมู่ที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634252013 นางสาวกามีล๊ะ  ยีตาเห จุลชีววิทยาประยุกต์ 16 พ.ค. 66 ตอบรับ [25 พ.ค. 66]
466. สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  [15 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634252007 นางสาวซาวณีย์  ยามูยีมะ จุลชีววิทยาประยุกต์ 15 พ.ค. 66 ตอบรับ [13 ก.ค. 66]
467. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   [15 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634252002 นางสาวลัดดาวัลย์  มณีเจริญ จุลชีววิทยาประยุกต์ 15 พ.ค. 66 ตอบรับ [8 มิ.ย. 66]
  2. 634252004 นางสาวธิดาวดี  เผือกเพชร์ จุลชีววิทยาประยุกต์ 15 พ.ค. 66 ตอบรับ [8 มิ.ย. 66]
  3. 634252005 นางสาวนลินี  บุญชูดำ จุลชีววิทยาประยุกต์ 20 พ.ค. 66 ตอบรับ [8 มิ.ย. 66]
  4. 634252011 นางสาวพรวนัช  สินดำ จุลชีววิทยาประยุกต์ 15 พ.ค. 66 ตอบรับ [8 มิ.ย. 66]
  5. 634252015 นางสาวสไบทิพย์  ดำพอรู้ จุลชีววิทยาประยุกต์ 20 พ.ค. 66 ตอบรับ [8 มิ.ย. 66]
468. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9  [4 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634252009 นางสาวนุสรา  หลงสม๊ะ จุลชีววิทยาประยุกต์ 14 พ.ค. 66 ตอบรับ [2 มิ.ย. 66]
  2. 634252014 นางสาวศิริรัตน์  ดำสอน จุลชีววิทยาประยุกต์ 14 พ.ค. 66 ตอบรับ [2 มิ.ย. 66]
469. บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด  [39/15 หมู่ 10 ซอย 29 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634413045 นางสาวกุลวานีย์  อังคารวัลย์ การจัดการ 9 พ.ค. 66 ตอบรับ [26 มิ.ย. 66]
  2. 634413052 นางสาวชยาภรณ์  เส้งวั่น การจัดการ 9 พ.ค. 66 ตอบรับ [26 มิ.ย. 66]
470. บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด   [3/2 หมู่ 7 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634408156 นายชาญณรงค์  สุวรรณกาญจน์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 8 ส.ค. 66 รอพิจารณา... [19 ส.ค. 66]
  2. 634413014 นางสาวพิชญาภา  เพิ่มพูล การจัดการ 9 พ.ค. 66 ตอบรับ [3 ก.ค. 66]
  3. 634413020 นางสาวกรรณิกา  ช่วยเกิด การจัดการ 9 พ.ค. 66 ตอบรับ [3 ก.ค. 66]
471. บริษัท ศรีตรังโลจิสติกส์ จำกัด (หาดใหญ่)  [136 ถนนนวลแก้วอุทิศ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634408106 นายศิวกร  คล้ายแก้ว การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 8 ส.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
  2. 634408144 นายพรชัย  แก้วหนูเกื้อ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 8 ส.ค. 66 ตอบรับ [18 ส.ค. 66]
  3. 634413069 นางสาวพราวนภา  เหล็นเรือง การจัดการ 9 พ.ค. 66 ปฏิเสธ [5 ก.ค. 66]
  4. 634413083 นางสาวโศจิรัตน์  เพชรจรูญ การจัดการ 9 พ.ค. 66 ปฏิเสธ [5 ก.ค. 66]
472. บริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้จัดจำหน่ายโตโยต้า จำกัด (สาขาหาดใหญ่ใน)  [1487 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634413024 นายอาทิตย์  เพชรรัตน์ การจัดการ 9 พ.ค. 66 ตอบรับ [23 พ.ค. 66]
473. สำนักงาน ยัสมีน แอนด์ อัสมา ทราเวล  [175/2 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่]
  1. 634414113 นางสาวอัสรีนา  อาแวกะจิ การจัดการท่องเที่ยว 19 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [27 ก.ย. 66]
  2. 634414115 นางสาวฮาฟีซาล  วาโดร์ การจัดการท่องเที่ยว 19 ส.ค. 66 รอพิจารณา... [27 ก.ย. 66]
  3. 634414125 นายรุสกี  เจ๊ะหลง การจัดการท่องเที่ยว 10 ก.ย. 66 รอพิจารณา... [27 ก.ย. 66]
  4. 6583404003 นายอัดนาน  สิวลักษณ์ การท่องเที่ยว 13 ก.พ. 66 ตอบรับ [3 เม.ย. 66]
  5. 6583404007 นางสาวธัญญชนก  จงเยือกกลาง การท่องเที่ยว 16 ก.พ. 66 ตอบรับ [3 เม.ย. 66]
  6. 6583404009 นางสาวรอซีด่ะห์  สะแม การท่องเที่ยว 13 ก.พ. 66 ตอบรับ [3 เม.ย. 66]
  7. 634414110 นางสาวมัลลิกา  หัดขะเจ การจัดการท่องเที่ยว 22 ส.ค. 66 ปฏิเสธ [10 ก.ย. 66]
474. ไทยเจริญ แทรเวล แอนด์ ทัวร์  [157/13 หมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่]
  1. 6583404001 นางสาวชลธิชา  ย่าแหม การท่องเที่ยว 20 ม.ค. 66 ตอบรับ [20 ก.พ. 66]
  2. 6583404010 นางสาวอุมมา  นิลสกุล การท่องเที่ยว 1 ก.พ. 66 ตอบรับ [20 ก.พ. 66]
  3. 6583404006 นายเกษม  เบญฮาริศ การท่องเที่ยว 14 ก.พ. 66 ตอบรับ [20 ก.พ. 66]
 
ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โทร. 0 7426 0276 (1784, 1780) email. coop@skru.ac.th