สหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ติดตามการส่งใบสมัครงานสหกิจศึกษา

ที่   รหัส ชื่อ-สกุล สาขาวิชา วันที่บันทึก สถานะการส่ง/วันที่
1. อ่าวนาง ฟีโอเร่ รีสอร์ท  [764 หมู่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่]
  1. 644296018 นางสาวศรัณย์พร  เดิมขุม คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 11 เม.ย. 67 รอพิจารณา... [13 เม.ย. 67]
  2. 644296031 นางสาวฟัยโรส  มะหลี คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 11 เม.ย. 67 รอพิจารณา... [13 เม.ย. 67]
  3. 644296045 นางสาวอภิรภัทร  ชนะสิทธิ์ คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 11 เม.ย. 67 รอพิจารณา... [13 เม.ย. 67]
2. โรงแรมชูการ์ ปาล์ม แกรนด์ ฮิลล์ไซด์  [1 ถนนโคกโตนด ซอย 3 หาดกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต]
  1. 644296004 นางสาวดวงสวรรค์  ตราทิพย์ คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 6 เม.ย. 67 ตอบรับ [11 เม.ย. 67]
  2. 644296017 นางสาวกิตติมา  แก้วประชุม คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 5 เม.ย. 67 ตอบรับ [11 เม.ย. 67]
3. อ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา  [164 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่]
  1. 644296015 นางสาวซูฮาดา  สำมือรอ คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 5 เม.ย. 67 รอพิจารณา... [10 เม.ย. 67]
  2. 644296016 นางสาวสีตีซารีฮา  มาหามะ คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 5 เม.ย. 67 รอพิจารณา... [10 เม.ย. 67]
  3. 644296024 นางสาวดาเวีย  กาเซะ คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 5 เม.ย. 67 รอพิจารณา... [10 เม.ย. 67]
4. โรงเเรม ลา ฟลอร่า เขาหลัก (บริษัท สตาร์โฮมบีช รีสอร์ท จำกัด)  [98/9 หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา]
  1. 644296002 นางสาวดุษฎี  สุขะปนะ คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 5 เม.ย. 67 รอพิจารณา... [10 เม.ย. 67]
  2. 644296027 นางสาวบุศรากร  ปุดจีน คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 5 เม.ย. 67 รอพิจารณา... [10 เม.ย. 67]
  3. 644296029 นางสาวปัณณนันท์  ไชยมนตรี คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 9 เม.ย. 67 รอพิจารณา... [11 เม.ย. 67]
5. โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา  [481/1 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 644296011 นางสาวนารีดา  หมูนี คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 3 เม.ย. 67 รอพิจารณา... [10 เม.ย. 67]
  2. 644296038 นางสาวฮาญัร  แวสะมาแอ คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 5 เม.ย. 67 รอพิจารณา... [10 เม.ย. 67]
6. โรงแรมลายาลีนา   [75-75/1 หมู่ที่ 3 ถนนเลียบหาด ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต]
  1. 644296013 นางสาวมารีนา  สมุด คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 5 เม.ย. 67 รอพิจารณา... [10 เม.ย. 67]
  2. 644296028 นางสาวบุษรอ  เต๊ะหมาน คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 5 เม.ย. 67 รอพิจารณา... [10 เม.ย. 67]
7. โรงแรมเดอะแซนด์เขาหลัก บาย กะตะธานี  [10/18 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา]
  1. 644296020 นางสาวกิฏิมาภรณ์  บุญทวี คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 5 เม.ย. 67 รอพิจารณา... [10 เม.ย. 67]
  2. 644296033 นางสาวศิขรินทร์ธาร  ศิริวรรณ์ คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 5 เม.ย. 67 รอพิจารณา... [10 เม.ย. 67]
8. บริษัท บีพีเอ็น ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด  [75/78 ซอยร่มเกล้า 1 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร]
  1. 644295007 นายสฟีร  เส็นบัตร เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 4 เม.ย. 67 ส่งใบสมัคร
9. บริษัท เอสซี เเมนเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  [159/6 หมู่ที่ 1 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา]
  1. 644906007 นางสาวศิริรัตน์  ศรีสมบัติ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 2 เม.ย. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
  2. 644906023 นางสาวธนัชพร  อะเหล๊าะ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 2 เม.ย. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
10. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล  [ศาลากลางจังหวัดสตูล(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล]
  1. 644305028 นางสาวฟารีดา  ฮะปาน การพัฒนาชุมชน 26 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
  2. 644305029 นางสาวศิรินภา  เล่ทองคำ การพัฒนาชุมชน 26 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
  3. 644305079 นางสาวกนกวรรณ  รุ่งสว่าง การพัฒนาชุมชน 26 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
  4. 644305118 นางสาวพาตอนะ  สาลัง การพัฒนาชุมชน 1 เม.ย. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
  5. 644305123 นางสาวมาริษา  สันหมาด การพัฒนาชุมชน 1 เม.ย. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
  6. 644305128 นายรุชดี  เปาะเล๊าะ การพัฒนาชุมชน 1 เม.ย. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
11. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา  [ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 644305078 นายฮาฟิต  เด็นมะโร๊ะ การพัฒนาชุมชน 1 เม.ย. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
  2. 644305082 นางสาวกัญญารัตน์  แก้วจันทร์ การพัฒนาชุมชน 1 เม.ย. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
  3. 644305093 นางสาวญาธิกานต์  สุดชู การพัฒนาชุมชน 1 เม.ย. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
  4. 644305113 นายบูรฮานูรดีน  หะยีเลาะ การพัฒนาชุมชน 1 เม.ย. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
12. บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด   [33/9 หมู่ 1 ชานชาลาที่ 4 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร]
  1. 644906032 นางสาวสุกัญญา  สือแม็ง วิศวกรรมโลจิสติกส์ 1 เม.ย. 67 ตอบรับ [3 เม.ย. 67]
13. โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  [ 1 ถนนปละท่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 6141304044 นายชญานัท  ชูหวาน ดุริยางคศิลป์ตะวันตก 31 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
14. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  [431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 6341304072 นายชัยวัฒน์  แก้วช่วย ดุริยางคศิลป์ตะวันตก 30 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
15. TUTA studio 22  [21/2 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา]
  1. 6341304044 นายอนุชา  สังข์ไทย ดุริยางคศิลป์ตะวันตก 29 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
16. Barozso Studio   [4/3 ซอยวินอุทิศ ถนนคลองเตย 19 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 6341304040 นายวัชระ  เซ่งอั้น ดุริยางคศิลป์ตะวันตก 27 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
17. บริษัท คราวน์ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  [129 ถนนกาญจนวนิช ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 644906038 นายซัรฮาน  มะยีแต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 26 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [4 เม.ย. 67]
  2. 644906039 นายซาฮาดา  เปาะดอเลาะ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 26 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [4 เม.ย. 67]
18. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา  [167 หมู่ที่ 4 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634408049 นางสาวกนกภรณ์  คงบัว การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 26 มี.ค. 67 อาจารย์ไม่อนุญาต
19. บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  [333 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634408102 นางสาววริศรา  อ่อนด้วง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 25 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
  2. 634408132 นางสาวสุไก่ยา  หลำชู การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 11 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
  3. 644906018 นางสาวสวรรยา  ดลหมาน วิศวกรรมโลจิสติกส์ 20 ธ.ค. 66 ปฏิเสธ [2 ม.ค. 67]
  4. 644906029 นางสาวปภัศรา  หัสหมัด วิศวกรรมโลจิสติกส์ 20 ธ.ค. 66 ปฏิเสธ [2 ม.ค. 67]
20. องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ  [หมู่ที่ 12 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส]
  1. 644305046 นายอามีรู  เจ๊ะแม การพัฒนาชุมชน 24 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
21. เทศบาลตำบลกำแพงเพชร  [999 หมู่ที่ 1 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา]
  1. 644305050 นายวีรภัทร  อ่อนรักษ์ การพัฒนาชุมชน 24 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
  2. 644305062 นางสาวณัฐชยา  รามเรือง การพัฒนาชุมชน 24 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
  3. 644305142 นางสาวสุวิชาดา  ชุมทอง การพัฒนาชุมชน 20 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
22. บริษัทยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สาขาป่าบอน  [659 หมู่ที่ 8 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง]
  1. 644906052 นางสาวอมลธีรา  เผือกติ้ม วิศวกรรมโลจิสติกส์ 18 มี.ค. 67 ตอบรับ [9 เม.ย. 67]
23. บริษัท อีเว้นท์ไทย จำกัด  [47/313 อาคารไคตัค ชั้นที่ 5 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี]
  1. 644295051 นางสาวธัญวรรณ  อินทิแสน เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 18 มี.ค. 67 ตอบรับ [9 เม.ย. 67]
24. บริษัท ไออีไทยซอฟต์แวร์ จำกัด  [199/36 หมู่ที่ 5 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา]
  1. 644906004 นายธรรมรัตน์  คล้ายน่วม วิศวกรรมโลจิสติกส์ 15 มี.ค. 67 ตอบรับ [24 มี.ค. 67]
25. บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)  [88/9 หมู่ที่ 4 ถนนกว้างไพศาล ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง]
  1. 644906002 นางสาวเพ็ญนภา  สุดชู วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [18 มี.ค. 67]
26. โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ แอนด์ รีสอร์ท  [99 ซอยเลื่อนอนุสรณ์ ถนนราษฎร์อุทิศ (เขต 8) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634408070 นางสาวฐิตาภา  อ็องลั่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 13 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
27. บริษัท เน็กซ์ สตูดิโอ จำกัด  [ซอยพัฒนาการ 31/1 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร]
  1. 644295040 นายปรเมศร์  ปทุมวัน เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 12 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
28. บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด  [88 หมู่ที่ 10 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา]
  1. 644906001 นางสาวทิตาวีร์  ศรีสุข วิศวกรรมโลจิสติกส์ 11 มี.ค. 67 ปฏิเสธ [29 มี.ค. 67]
  2. 644906006 นางสาวอรรัมภา  เมืองสง วิศวกรรมโลจิสติกส์ 11 มี.ค. 67 ปฏิเสธ [29 มี.ค. 67]
29. บริษัท บวรพาณิชย์ จำกัด  [2031 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช]
  1. 644906043 นายนราธิป  อาจกูล วิศวกรรมโลจิสติกส์ 7 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [4 เม.ย. 67]
30. บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จำกัด  [133 ม.8 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา]
  1. 644906014 นางสาววรรณา  เล่งกูล วิศวกรรมโลจิสติกส์ 5 มี.ค. 67 ตอบรับ [14 มี.ค. 67]
  2. 644906015 นางสาวสรินยา  หลับด้วง วิศวกรรมโลจิสติกส์ 5 มี.ค. 67 ตอบรับ [14 มี.ค. 67]
31. บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด   [27/4 หมู่ 7 ถนนเก้าเส้ง-จะนะ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 644906018 นางสาวสวรรยา  ดลหมาน วิศวกรรมโลจิสติกส์ 1 มี.ค. 67 ตอบรับ [23 มี.ค. 67]
  2. 644906029 นางสาวปภัศรา  หัสหมัด วิศวกรรมโลจิสติกส์ 1 มี.ค. 67 ตอบรับ [23 มี.ค. 67]
32. งานการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  [คณะครุศาสตร์ (อาคาร 68) 160 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 644305057 นายอัฟฟาน  แสงสกล การพัฒนาชุมชน 1 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
33. องค์การบริการส่วนตำบลห้วยลึก  [หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา]
  1. 644305048 นายอิมรอน  เล่งกูล การพัฒนาชุมชน 1 มี.ค. 67 ตอบรับ [4 เม.ย. 67]
  2. 644305056 นายจีรภัทร  สันหมาน การพัฒนาชุมชน 1 มี.ค. 67 ตอบรับ [4 เม.ย. 67]
34. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสะบ้าย้อย  [ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย หมู่ที่ 1 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา]
  1. 644305027 นางสาวปนัดดาพร  ธาตุไพบูลย์ การพัฒนาชุมชน 1 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
35. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช  [ศูนย์ราชการ หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช]
  1. 644338072 นายธนพัฒน์  นิยมเดชา สวัสดิการสังคม 1 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [13 มี.ค. 67]
36. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสะเดา  [ที่ว่าการอำเภอสะเดา ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา]
  1. 644305077 นายอภิสิทธิ์  สุวรรณจินดา การพัฒนาชุมชน 1 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
37. ด่านศุลกากรสงขลา  [ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา]
  1. 644906005 นางสาวกนกวรรณ  ชูรัตน์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 1 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [18 มี.ค. 67]
38. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง  [ที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง ถนนช่วยทุกขราษฎร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง]
  1. 644305007 นายนพรัตน์  เกิดแก้ว การพัฒนาชุมชน 1 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
  2. 644305024 นางสาวนภัสสร  มุสิกพงศ์ การพัฒนาชุมชน 1 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
39. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตภูมิ  [ถนนยนตรการกำธร หมู่ที่ 1 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา]
  1. 644305091 นายชินะภัทร  เพชรสุก การพัฒนาชุมชน 1 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
  2. 644305122 นางสาวภัทรวดี  บุญส่ง การพัฒนาชุมชน 1 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
40. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา  [ถนนราชดำนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 644305086 นางสาวจุฬาลักษณ์  คงเคว็จ การพัฒนาชุมชน 1 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
  2. 644305096 นางสาวณัฐตกาณ์  แก้วภักดี การพัฒนาชุมชน 1 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
  3. 644305104 นางสาวธิดารัตน์  บุตรเตะ การพัฒนาชุมชน 1 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
41. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสทิงพระ  [ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ หมู่ที่ 4 ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา]
  1. 644305019 นางสาวชฎาทิพย์  คงเขียว การพัฒนาชุมชน 1 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
  2. 644305022 นางสาวกฤตินี  อภิชาโต การพัฒนาชุมชน 1 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
42. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอช้างกลาง  [ ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช]
  1. 644305030 นางสาววราภรณ์  หนูอ่อน การพัฒนาชุมชน 1 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
43. โรงพยาบาลสงขลา  [666 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 644296022 นางสาวจุฬาลักษณ์  รามรินทร์ คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 29 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [3 เม.ย. 67]
  2. 644338037 นางสาวนิสรีน  อิดิ้ง สวัสดิการสังคม 21 ก.พ. 67 ตอบรับ [12 มี.ค. 67]
  3. 644338078 นางสาวปริยา  พลเที่ยง สวัสดิการสังคม 22 ก.พ. 67 ตอบรับ [12 มี.ค. 67]
  4. 644338081 นางสาวภัทรียา  หาบหา สวัสดิการสังคม 22 ก.พ. 67 ตอบรับ [12 มี.ค. 67]
44. บริษัท ไอแมรี่ เวดดิ้ง จำกัด  [222 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี]
  1. 644295023 นายศรีสุภัทรเดช  บุบผา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 29 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
45. มูลนิธิอาสาสร้างสุข  [1004 ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 644305010 นายนรวิชญ์  สังเมียน การพัฒนาชุมชน 29 ก.พ. 67 ตอบรับ [22 มี.ค. 67]
  2. 644305036 นายตัลฮา  หมัดอะดั้ม การพัฒนาชุมชน 29 ก.พ. 67 ตอบรับ [22 มี.ค. 67]
  3. 644305052 นายวชิรวิชญ์  เภาทอง การพัฒนาชุมชน 1 มี.ค. 67 ตอบรับ [22 มี.ค. 67]
  4. 644338085 นางสาวศิริฑาขวัญ  กองพรม สวัสดิการสังคม 29 ก.พ. 67 ตอบรับ [22 มี.ค. 67]
46. โรงแรม คาลิมา เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า  [3/88 หมู่ที่ 2 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา]
  1. 644296014 นางสาวกัลยา  กอลำ คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 28 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [3 เม.ย. 67]
  2. 644296019 นางสาวอาทิตยา  กูลเกื้อ คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 28 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [3 เม.ย. 67]
47. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้  [29 หมู่ที่ 10 ถนนดอนรุน-ชายคลอง ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง]
  1. 644338062 นางสาวกติกา  เปาะมะ สวัสดิการสังคม 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [28 มี.ค. 67]
  2. 644338064 นางสาวกัญญาพัชร  สะทุน สวัสดิการสังคม 19 ก.พ. 67 ตอบรับ [10 เม.ย. 67]
  3. 644338068 นางสาวณัฏฐา  ชัยด้วง สวัสดิการสังคม 19 ก.พ. 67 ตอบรับ [28 มี.ค. 67]
  4. 644338015 นายพงษ์ฐกานต์  คงไทย สวัสดิการสังคม 28 ก.พ. 67 ตอบรับ [28 มี.ค. 67]
48. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  [353 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต]
  1. 644296025 นางสาวนิพาตีเม๊าะ  ดาโอะ คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 28 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [3 เม.ย. 67]
  2. 644296042 นางสาวธัญญารัตน์  ไกรวงษ์ คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 28 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [3 เม.ย. 67]
49. โรงพยาบาลหาดใหญ่  [182 ถนนรัถการ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 644296005 นางสาวพัชนี  ศรีสวัสดิสรรค์ คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 28 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [3 เม.ย. 67]
  2. 644296044 นางสาวฟารีดา  บินหรีม คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 27 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [3 เม.ย. 67]
50. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา  [ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 644305106 นางสาวนฤมล  จันทร์แก้ว การพัฒนาชุมชน 27 ก.พ. 67 ตอบรับ [27 มี.ค. 67]
  2. 644305110 นางสาวนิกัซมา  หะยีนิเซ็ง การพัฒนาชุมชน 27 ก.พ. 67 ตอบรับ [27 มี.ค. 67]
  3. 644305141 นางสาวสุรัยนี  สุวรรณนิมิตร การพัฒนาชุมชน 27 ก.พ. 67 ตอบรับ [27 มี.ค. 67]
  4. 644338055 นางสาวสุนิตา  แซะอาหลี สวัสดิการสังคม 22 ก.พ. 67 ตอบรับ [27 มี.ค. 67]
  5. 644338059 นางสาวอรัญญา  เกื้อกูล สวัสดิการสังคม 22 ก.พ. 67 ตอบรับ [27 มี.ค. 67]
  6. 644338091 นางสาวอาทิตยา  ราตรีหอม สวัสดิการสังคม 22 ก.พ. 67 ตอบรับ [27 มี.ค. 67]
  7. 644338092 นางสาวอุลยา  เหล็มเจริญ สวัสดิการสังคม 22 ก.พ. 67 ตอบรับ [27 มี.ค. 67]
51. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจะนะ  [ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา]
  1. 644305005 นางสาวตวงรัตน์  พรมอ่อน การพัฒนาชุมชน 27 ก.พ. 67 ตอบรับ [2 เม.ย. 67]
52. โรงแรมปาหนัน กระบี่ รีสอร์ท  [945 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่]
  1. 644295019 นางสาวตัสนีม  ราชนิยม เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 27 ก.พ. 67 ตอบรับ [5 เม.ย. 67]
  2. 644295041 นางสาวปิยธิดา  แก้วทอง เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 27 ก.พ. 67 ตอบรับ [5 เม.ย. 67]
53. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวี  [1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง]
  1. 644305003 นายอติกันต์  ทองเอียบ การพัฒนาชุมชน 27 ก.พ. 67 ตอบรับ [29 มี.ค. 67]
54. เทศบาลเมืองตากใบ  [435 หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส]
  1. 644305149 นางสาวอัสมาวาตี  แวมามุ การพัฒนาชุมชน 27 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [24 มี.ค. 67]
55. เทศบาลตำบลพะวง  [เลขที่ 99/99 ถนนระโนด-สงขลา หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 644305001 นายศุภณัฐ  โสภา การพัฒนาชุมชน 23 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
  2. 644305035 นายอัมรินทร์  เพ็ชรรัตน์ การพัฒนาชุมชน 23 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
  3. 644305041 นายนนท์  ไชยสองแก้ว การพัฒนาชุมชน 23 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
  4. 644305100 นายธนรัชต์  หลีเผือด การพัฒนาชุมชน 27 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
  5. 644305147 นายอรรตพล  เพชรพงษ์ การพัฒนาชุมชน 26 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
56. บริษัท เน็ตสกาย เน็ตเวิร์ค จำกัด  [99/11 หมู่ที่ 10 ซอย 41 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 644234041 นายวรชาติ  สุวรรณโณ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 26 ก.พ. 67 ตอบรับ [16 มี.ค. 67]
57. เทศบาลเมืองสะเดา  [99 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา]
  1. 644305055 นางสาวสุดารัตน์  นุ้ยหมัน การพัฒนาชุมชน 26 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [24 มี.ค. 67]
58. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง  [หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 644305111 นายนิพนธ์  สาล่าห์ การพัฒนาชุมชน 25 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
  2. 644305114 นายปฏิพล  เพ็ชรรัตน์ การพัฒนาชุมชน 25 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
  3. 644305132 นายวริศ  ทวีรัตน์ การพัฒนาชุมชน 25 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
59. เทศบาลเมืองคลองแห  [60 หมู่ที่ 7 ถนนคลองแห-คูเต่า ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 644305085 นายจิตติพัฒน์  สุทธิพันธุ์ การพัฒนาชุมชน 25 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
  2. 644305098 นายณัฐวัฒน์  ชูแก้ว การพัฒนาชุมชน 25 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
60. เทศบาลตำบลเกาะเเต้ว  [229 หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 644305060 นางสาวกัญญารัตน์  อุระหิ้น การพัฒนาชุมชน 22 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [19 มี.ค. 67]
  2. 644305089 นางสาวชลธิชา  ทองคำ การพัฒนาชุมชน 27 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [19 มี.ค. 67]
  3. 644305099 นายทิชานนท์  สงค์แก้ว การพัฒนาชุมชน 1 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [19 มี.ค. 67]
  4. 644305112 นางสาวบัวทิพย์  สังข์ทอง การพัฒนาชุมชน 25 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [19 มี.ค. 67]
  5. 644305129 นายวงศธร  เที่ยงสายสกุล การพัฒนาชุมชน 1 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [19 มี.ค. 67]
  6. 644305151 นายอภิชิต  สุดหาร การพัฒนาชุมชน 1 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [19 มี.ค. 67]
61. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพัทลุง  [182 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง]
  1. 644305101 นายธนวัฒน์  ทองร่วง การพัฒนาชุมชน 25 ก.พ. 67 ตอบรับ [24 มี.ค. 67]
  2. 644338004 นางสาวสิริธร  ทิพย์รองพล สวัสดิการสังคม 22 ก.พ. 67 ตอบรับ [24 มี.ค. 67]
  3. 644338023 นางสาวนัจญมา  สง่าบุตร สวัสดิการสังคม 22 ก.พ. 67 ตอบรับ [24 มี.ค. 67]
  4. 644338027 นางสาวกัญจนพร  คชบริรักษ์ สวัสดิการสังคม 22 ก.พ. 67 ตอบรับ [24 มี.ค. 67]
62. องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู  [173 หมู่ที่ 4 ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา]
  1. 644305097 นางสาวณัฐพร  พุ่มประจักษ์ การพัฒนาชุมชน 25 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
  2. 644305133 นางสาววิลาวัลย์  ดำนิล การพัฒนาชุมชน 25 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
63. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา   [366 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-เกาะยอ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 644305013 นางสาวสุชาดา  พิระพงศ์ การพัฒนาชุมชน 25 ก.พ. 67 ตอบรับ [3 เม.ย. 67]
  2. 644338056 นางสาวสูไรดา  หนุ๊หลี สวัสดิการสังคม 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [3 เม.ย. 67]
  3. 644338058 นางสาวอรอุษา  เณสอิ สวัสดิการสังคม 21 ก.พ. 67 ตอบรับ [3 เม.ย. 67]
  4. 644338060 นางสาวอัสรีนา  หมัดอะดั้ม สวัสดิการสังคม 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [3 เม.ย. 67]
64. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง  [38/17 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง]
  1. 644305045 นายภูวเดช  แผ้วบริวาร การพัฒนาชุมชน 25 ก.พ. 67 ตอบรับ [3 เม.ย. 67]
65. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง  [ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง]
  1. 644305037 นางสาวนงรัตน์  เขียวอุ่น การพัฒนาชุมชน 25 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
  2. 644305064 นางสาวปวีณ์สุดา  ไชยสุริน การพัฒนาชุมชน 25 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
  3. 644305076 นางสาวสุวิมล  สังฆานาคินทร์ การพัฒนาชุมชน 25 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
66. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฉวาง  [ที่ว่าการอำเภอฉวาง ถนนภักดีราษฎร์ ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช]
  1. 644305088 นางสาวชนิสรา  บำรุงศรี การพัฒนาชุมชน 25 ก.พ. 67 ตอบรับ [3 เม.ย. 67]
67. เทศบาลตำบลระโนด  [229 ถนนชายวารี ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา]
  1. 644305116 นางสาวปวีณา  แก้วขาว การพัฒนาชุมชน 25 ก.พ. 67 ตอบรับ [29 มี.ค. 67]
68. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา  [331/25 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-เกาะยอ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 644305032 นายพลภัทร  เอียดประดิษฐ์ การพัฒนาชุมชน 24 ก.พ. 67 ตอบรับ [11 เม.ย. 67]
  2. 644305033 นายวรุตม์  นะโค การพัฒนาชุมชน 24 ก.พ. 67 ตอบรับ [11 เม.ย. 67]
  3. 644305063 นายธีรภัทร  สุทธิโพธิ์ การพัฒนาชุมชน 23 ก.พ. 67 ตอบรับ [11 เม.ย. 67]
  4. 644338006 นางสาวศิรินาถ  เเก้วบุญส่ง สวัสดิการสังคม 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [11 เม.ย. 67]
  5. 644338018 นางสาวปิยวรรณ  ทองนุ่ม สวัสดิการสังคม 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [11 เม.ย. 67]
  6. 644338028 นางสาวกัญญาณัฐ  พรมเพชร สวัสดิการสังคม 21 ก.พ. 67 ตอบรับ [11 เม.ย. 67]
69. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  [179 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 644305131 นายวรรณพงศ์  เพชรแท้ การพัฒนาชุมชน 24 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
  2. 644305139 นายศุภชัย  แก้วสะอาด การพัฒนาชุมชน 24 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
70. เทศบาลนครสงขลา  [ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 644305090 นายชาริฟ  หมินเต๊ะ การพัฒนาชุมชน 24 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
  2. 644305130 นางสาววรดา  ศรีจันทร์ การพัฒนาชุมชน 24 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
  3. 644305136 นางสาวแวยามีล๊ะ  เจ๊ะแว การพัฒนาชุมชน 24 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
71. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช  [69 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช]
  1. 644305008 นางสาวศิริวรรณ  บรรจงการ การพัฒนาชุมชน 24 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
  2. 644305015 นางสาวรัชฎาภรณ์  ไหมหมาด การพัฒนาชุมชน 24 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
  3. 644305054 นางสาววรรณวิษา  แสงประสิทธิ์ การพัฒนาชุมชน 24 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
  4. 644305067 นางสาวพิชามญชุ์  สุขประดิษฐ์ การพัฒนาชุมชน 24 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
  5. 644305072 นางสาววรรณวิราภรณ์  ชูเพ็ง การพัฒนาชุมชน 24 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
  6. 644305084 นางสาวจิตตมาส  หนูทอง การพัฒนาชุมชน 24 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
  7. 644305087 นางสาวชญานิน  ยมขรร การพัฒนาชุมชน 24 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
72. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา  [10/1 ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 644305042 นางสาวศิริวรรณ  คงปาน การพัฒนาชุมชน 24 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
  2. 644305058 นางสาวกฤติยา  บัวฝ้าย การพัฒนาชุมชน 24 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
  3. 644305061 นางสาวพิมรดาภรณ์  สูน่าหู การพัฒนาชุมชน 24 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
73. เทศบาลตำบลน้ำน้อย  [999 หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 644305094 นางสาวณัฏฐณิชา  พรหมแสง การพัฒนาชุมชน 24 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
  2. 644305115 นายปริวัฒน์  หลงหา การพัฒนาชุมชน 24 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
  3. 644305120 นางสาวเพชรไพรริน  บ่อแก้ว การพัฒนาชุมชน 24 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
74. องค์การบริหารส่วนตำบลควนขัน   [หมู่ที่ 3 ถนนสตูล - เจ๊ะบิลัง ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล]
  1. 644305121 นางสาวภัทรภร  เส็นติระ การพัฒนาชุมชน 24 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [24 มี.ค. 67]
75. เทศบาลตำบลควนโดน  [479 หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล]
  1. 644305150 นางสาวอาซร่า  บิลละเตะ การพัฒนาชุมชน 24 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [24 มี.ค. 67]
76. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต  [132 หมู่2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต]
  1. 644338053 นางสาวสิรินยา  สีเพ็ชร์ สวัสดิการสังคม 23 ก.พ. 67 ตอบรับ [5 เม.ย. 67]
  2. 644338066 นางสาวซูรัยยา  นิสะนิ สวัสดิการสังคม 23 ก.พ. 67 ตอบรับ [5 เม.ย. 67]
  3. 644338069 นางสาวณัฐชยา  แซ่คู่ สวัสดิการสังคม 23 ก.พ. 67 ตอบรับ [5 เม.ย. 67]
  4. 644338080 นางสาวฟาซีรา  อารง สวัสดิการสังคม 23 ก.พ. 67 ตอบรับ [5 เม.ย. 67]
77. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์   [59 ถนนป้อม 1 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา]
  1. 644305145 นายอภิรักษ์  บัวนาค การพัฒนาชุมชน 23 ก.พ. 67 ตอบรับ [29 มี.ค. 67]
78. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิงหนคร  [ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร ถนนสงขลา-ระโนด หมู่ที่ 5 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา]
  1. 644305095 นางสาวณัฐกาญจน์  ชัยเขียว การพัฒนาชุมชน 23 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
  2. 644305102 นางสาวธนัญญา  คงผอม การพัฒนาชุมชน 23 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
  3. 644305105 นายธีร์ธวัช  เพชรพันธุ์ การพัฒนาชุมชน 23 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
79. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  [900 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 644305023 นางสาวสุธาสินี  ชูมณี การพัฒนาชุมชน 25 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
  2. 644305103 นางสาวธัญจิรา  เจริญวัฒน์ การพัฒนาชุมชน 23 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
  3. 644305117 นางสาวพรรภษา  ร่มเเก้ว การพัฒนาชุมชน 23 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
  4. 644305135 นายวีรภัทร  พลสังข์ การพัฒนาชุมชน 23 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
  5. 644305140 นายสุทธิศักดิ์  พิทยานุกูล การพัฒนาชุมชน 29 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [5 เม.ย. 67]
80. เทศบาลตำบลแม่ขรี  [ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง]
  1. 644305039 นางสาววรัญญา  ช่วยพิชัย การพัฒนาชุมชน 23 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [24 มี.ค. 67]
81. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ  [หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 644305047 นายธันวา  อ่อนนวล การพัฒนาชุมชน 22 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
  2. 644305059 นายกฤษกร  เรืองจันทร์ การพัฒนาชุมชน 23 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
82. เทศบาลตำบลศรีสุนทร  [99 หมู่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต]
  1. 644305017 นางสาวธิดาขวัญ  ทองปัญญา การพัฒนาชุมชน 23 ก.พ. 67 ตอบรับ [3 เม.ย. 67]
83. เทศบาลตำบลนาทวีนอก  [32 หมู่ที่ 8 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา]
  1. 644305011 นางสาวอรเนตร  เลขานุกิจ การพัฒนาชุมชน 22 ก.พ. 67 ตอบรับ [5 เม.ย. 67]
  2. 644305012 นางสาววรรษชล  คงศรี การพัฒนาชุมชน 22 ก.พ. 67 ตอบรับ [5 เม.ย. 67]
  3. 644305014 นางสาวอภิสรา  เทพวิลัย การพัฒนาชุมชน 22 ก.พ. 67 ตอบรับ [5 เม.ย. 67]
84. เรือนจำจังหวัดสงขลา  [172 หมู่ที่ 4 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 644338071 นายธนพงษ์  ชัยรัตน์ สวัสดิการสังคม 22 ก.พ. 67 ตอบรับ [4 มี.ค. 67]
  2. 644338073 นายธัชภูมิ  แก้วศรีจันทร์ สวัสดิการสังคม 22 ก.พ. 67 ตอบรับ [4 มี.ค. 67]
  3. 644338086 นายสันติภาพ  ผุดคง สวัสดิการสังคม 22 ก.พ. 67 ตอบรับ [4 มี.ค. 67]
85. เทศบาลตำบลตะโหมด  [214 ถนนประชาร่วมใจ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง]
  1. 644305009 นางสาวเสาวลักษณ์  สอนทอง การพัฒนาชุมชน 22 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [24 มี.ค. 67]
86. เทศบาลตำบลปากพะยูน  [348 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง]
  1. 644305021 นางสาวศศิธร  รักพรหม การพัฒนาชุมชน 22 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [24 มี.ค. 67]
87. เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ  [216 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง]
  1. 644305071 นางสาวรุสซีลา  จิมาร การพัฒนาชุมชน 27 ก.พ. 67 ตอบรับ [11 เม.ย. 67]
  2. 644305073 นางสาวศศิมา  ฉิ้มเฉิดฉาย การพัฒนาชุมชน 22 ก.พ. 67 ตอบรับ [11 เม.ย. 67]
88. โรงแรมอาม่า รีสอร์ท แอนด์ สปา  [33 ซอยราษฎร์อุทิศ 200 ปี 1 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต]
  1. 644295014 นายพชร  กาญจนเพชร เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 22 ก.พ. 67 ตอบรับ [13 มี.ค. 67]
89. บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด  [51/597 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี]
  1. 644295001 นายณัฐธีรา  เย เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 22 ก.พ. 67 ตอบรับ [1 เม.ย. 67]
  2. 644295002 นายณัฐวัฒน์  บุญหวาน เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 22 ก.พ. 67 ตอบรับ [1 เม.ย. 67]
90. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา  [200 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 644338007 นายเซาว์ฟี  ตาเฮ สวัสดิการสังคม 22 ก.พ. 67 ตอบรับ [24 มี.ค. 67]
  2. 644338016 นายมูฮัมหมัดนาซอรี  เจ๊ะแม สวัสดิการสังคม 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [24 มี.ค. 67]
  3. 644338065 นายจักรกฤษ  โหดสุบ สวัสดิการสังคม 23 ก.พ. 67 ตอบรับ [24 มี.ค. 67]
91. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา  [430/78 ถนนสงขลา-ท่าสะอ้อน ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 644338067 นางสาวฐิติมา  พูลเกิด สวัสดิการสังคม 22 ก.พ. 67 ตอบรับ [6 มี.ค. 67]
  2. 644338070 นางสาวณิชาพัชร์  โขมพัฒน์ สวัสดิการสังคม 22 ก.พ. 67 ตอบรับ [6 มี.ค. 67]
92. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา   [45 หมู่ที่ 4 ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา]
  1. 644338087 นางสาวสาดีหน๊ะ  โต๊ะเส็น สวัสดิการสังคม 21 ก.พ. 67 ตอบรับ [13 มี.ค. 67]
  2. 644338088 นางสาวสุดา  แดงวังหมาก สวัสดิการสังคม 21 ก.พ. 67 ตอบรับ [13 มี.ค. 67]
  3. 644338089 นางสาวสุดา  สีทอง สวัสดิการสังคม 21 ก.พ. 67 ตอบรับ [13 มี.ค. 67]
93. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง  [ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง]
  1. 644338036 นางสาวนันท์นลิน  นวนเปียน สวัสดิการสังคม 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [7 มี.ค. 67]
  2. 644338052 นางสาวสิตานัน  ไหมคง สวัสดิการสังคม 21 ก.พ. 67 ตอบรับ [7 มี.ค. 67]
  3. 644338075 นางสาวนบชุลี  บุญปลอด สวัสดิการสังคม 22 ก.พ. 67 ตอบรับ [7 มี.ค. 67]
  4. 644338082 นางสาววรรณภา  จิตจำนงค์ สวัสดิการสังคม 21 ก.พ. 67 ตอบรับ [7 มี.ค. 67]
94. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  [15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 644338057 นายอภิชัย  ทองจันทร์ สวัสดิการสังคม 21 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [29 ก.พ. 67]
  2. 644338061 นายอานัส  มิง สวัสดิการสังคม 22 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [29 ก.พ. 67]
  3. 644338083 นายวราเทพ  สุมารสิงห์ สวัสดิการสังคม 21 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [29 ก.พ. 67]
  4. 644338097 นายนาวาดี้  มาสยูริ สวัสดิการสังคม 22 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [29 ก.พ. 67]
95. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา  [140 หมู่ที่ 5 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 644338034 นางสาวดาลียา  วัฒนะ สวัสดิการสังคม 21 ก.พ. 67 ตอบรับ [30 มี.ค. 67]
  2. 644338039 นางสาวพัณณิตา  สระทองย้อย สวัสดิการสังคม 21 ก.พ. 67 ตอบรับ [30 มี.ค. 67]
96. เทศบาลตำบลดอนประดู่  [186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง]
  1. 644305051 นายอภิพงศ์  คงผอม การพัฒนาชุมชน 21 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
  2. 644305069 นายระพีพัฒน์  จำปาชื่น การพัฒนาชุมชน 21 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [28 มี.ค. 67]
97. ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์)  [4/17 ถนนราษฎร์อุทิศ 2 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 644338077 นางสาวปภาวรินท์  สกุลวงค์ สวัสดิการสังคม 21 ก.พ. 67 ตอบรับ [1 มี.ค. 67]
  2. 644338079 นางสาวพัชรีวรรณ  สุวรรณวัฒน์ สวัสดิการสังคม 21 ก.พ. 67 ตอบรับ [1 มี.ค. 67]
98. เทศบาลตำบลปริก  [53 หมู่ที่ 3 ถนนรวมประชา ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา]
  1. 644338002 นางสาววรัญญา  สอหวัง สวัสดิการสังคม 21 ก.พ. 67 ตอบรับ [11 มี.ค. 67]
  2. 644338029 นางสาวกัลย์สุดา  คงแก้ว สวัสดิการสังคม 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [11 มี.ค. 67]
  3. 644338074 นางสาวธันยพร  ชายชูจีน สวัสดิการสังคม 19 ก.พ. 67 ตอบรับ [11 มี.ค. 67]
99. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล  [ศาลากลางจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล]
  1. 644338051 นางสาวสายสุดา  สุทธิสังข์ สวัสดิการสังคม 21 ก.พ. 67 ตอบรับ [29 ก.พ. 67]
  2. 644338076 นางสาวนัจมา  ม่องพร้า สวัสดิการสังคม 21 ก.พ. 67 ตอบรับ [29 ก.พ. 67]
  3. 644338094 นางสาวฮารีเราะห์  ใบมะหาด สวัสดิการสังคม 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [29 ก.พ. 67]
100. โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์  [472 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 644338031 นางสาวณัฐนันท์  หม่าหลี สวัสดิการสังคม 21 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [29 ก.พ. 67]
  2. 644338040 นางสาวฟาตีฮะห์  โตะแล สวัสดิการสังคม 21 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [29 ก.พ. 67]
  3. 644338042 นางสาวมาริสา  ตักวี สวัสดิการสังคม 21 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [29 ก.พ. 67]
101. องค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน  [ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน หมู่ที่ 1 ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา]
  1. 644305025 นางสาวอรสา  วันชูเสริฐ การพัฒนาชุมชน 21 ก.พ. 67 ตอบรับ [1 เม.ย. 67]
102. เทศบาลตำบลจะนะ  [1 หมู่ที่ 2 ถนนหาดใหญ่ - ปัตตานี ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา]
  1. 644305004 นางสาวธัญญารัตน์  ธรรมเนียม การพัฒนาชุมชน 21 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [24 มี.ค. 67]
103. โรงแรมไร่เลย์ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา  [147/1 หมู่ 5 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่]
  1. 644296008 นางสาวซาฟีหน๊ะ  ดอเล๊าะ คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 21 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [3 เม.ย. 67]
  2. 644296026 นางสาวนูรฮัยมี  ดอเลาะ คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 1 มี.ค. 67 รอพิจารณา... [3 เม.ย. 67]
104. เทศบาลตำบลควนเสาธง  [61 หมู่ที่ 8 ถนนแม่ขรี - โหล๊ะจังกระ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง]
  1. 644305016 นางสาวอริสรา  แสงสว่าง การพัฒนาชุมชน 20 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [24 มี.ค. 67]
105. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11  [354 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 644305002 นางสาวกัญญารัตน์  บิลอะหวัง การพัฒนาชุมชน 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [27 มี.ค. 67]
  2. 644305031 นายธนภัทร  เรืองเเก้ว การพัฒนาชุมชน 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [27 มี.ค. 67]
106. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต  [ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต]
  1. 644338014 นางสาวณัชชา  ทิพย์รักษ์ สวัสดิการสังคม 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [4 มี.ค. 67]
107. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง  [ศาลากลางจังหวัดตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง]
  1. 644338035 นางสาวธนัชพร  บุญยัง สวัสดิการสังคม 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [5 เม.ย. 67]
  2. 644338038 นางสาวพรรณภัทร  ปลัดกอง สวัสดิการสังคม 21 ก.พ. 67 ตอบรับ [5 เม.ย. 67]
  3. 644338041 นางสาวมณีนุช  เกื้อสกุล สวัสดิการสังคม 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [5 เม.ย. 67]
108. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา  [57/5 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 644305006 นางสาวศิรวดี  มีมาก การพัฒนาชุมชน 20 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [6 มี.ค. 67]
  2. 644305020 นางสาวมารีสา  วาเลาะ การพัฒนาชุมชน 24 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [6 มี.ค. 67]
  3. 644305040 นางสาววาณิตา  สาและ การพัฒนาชุมชน 21 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [6 มี.ค. 67]
  4. 644338008 นายคมสัน  บัวดำ สวัสดิการสังคม 21 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [6 มี.ค. 67]
  5. 644338010 นางสาวอดิศา  สว่างวงศ์ สวัสดิการสังคม 21 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [6 มี.ค. 67]
109. ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา  [99/9 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา]
  1. 644338001 นางสาวอภิญญา  เกิดชู สวัสดิการสังคม 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [16 มี.ค. 67]
  2. 644338003 นางสาวบันสิตา  ยีหรัน สวัสดิการสังคม 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [16 มี.ค. 67]
  3. 644338049 นางสาวศรินยา  ปุนยัง สวัสดิการสังคม 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [16 มี.ค. 67]
110. บริษัท สมศรีการ์เมนท์ จำกัด  [1044/61 ถนนเพชรเกษม 106 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร]
  1. 644295003 นายดนัยเทพ  ดำเกลี้ยง เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [21 มี.ค. 67]
  2. 644295026 นายพัทธพล  สุขสวัสดิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 21 ก.พ. 67 ตอบรับ [21 มี.ค. 67]
111. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่  [359 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่]
  1. 644338009 นางสาวพิมพ์นิภา  หิ้นทอง สวัสดิการสังคม 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [29 ก.พ. 67]
  2. 644338012 นายอิสระ  เทพรักษ์ สวัสดิการสังคม 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [29 ก.พ. 67]
  3. 644338033 นางสาวดาราวดี  จันทร์งาม สวัสดิการสังคม 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [29 ก.พ. 67]
  4. 644338044 นางสาวเมธิยา  คงเย็น สวัสดิการสังคม 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [29 ก.พ. 67]
112. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทพา  [ที่ว่าการอำเภอเทพา ถนนเกษตรขันธ์ ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา]
  1. 644305026 นายวัศพล  ยีสลำ การพัฒนาชุมชน 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [9 เม.ย. 67]
  2. 644305074 นางสาวศิริขวัญ  กาฬสงค์ การพัฒนาชุมชน 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [9 เม.ย. 67]
113. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช (บ้านสิชล)  [47 หมู่ที่ 7 ถนนนครศรีฯ-สุราษฎร์ ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช]
  1. 644338020 นางสาวญาณัจฉรา  เเสงเงิน สวัสดิการสังคม 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [6 มี.ค. 67]
  2. 644338022 นางสาวอิศริยาภรณ์  สมันเหมือน สวัสดิการสังคม 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [6 มี.ค. 67]
  3. 644338030 นายจิรายุ  แก้วหัสบงค์ สวัสดิการสังคม 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [6 มี.ค. 67]
114. บริษัท มายโฮสท์ จำกัด สาขาหาดใหญ่  [88 ถนนโชติวิทยะกุล 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 644295032 นายคณากร  บัวหัน เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [27 มี.ค. 67]
  2. 644295057 นายภานุวัฒน์  จันทร์ทอง เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [27 มี.ค. 67]
115. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช  [ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังใหม่) ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช]
  1. 644338019 นางสาววิภารัตน์  แสนชม สวัสดิการสังคม 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [16 มี.ค. 67]
  2. 644338021 นางสาวพลอยพรรณ  เลี่ยมสุวรรณ สวัสดิการสังคม 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [16 มี.ค. 67]
116. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่  [ศูนย์ราชการ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่]
  1. 644338011 นางสาวอารยา  จันทร์สุวรรณ สวัสดิการสังคม 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [28 ก.พ. 67]
  2. 644338013 นางสาวเหมวัลย์  มัควัลย์ สวัสดิการสังคม 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [28 ก.พ. 67]
  3. 644338024 นางสาวนพรัตน์  ชื่นแก้ว สวัสดิการสังคม 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [28 ก.พ. 67]
  4. 644338032 นายณัฐวัตร  บัวแก้ว สวัสดิการสังคม 21 ก.พ. 67 ตอบรับ [28 ก.พ. 67]
117. บริษัท คิงส์ฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด  [24, 26 ซอย 1 ถนนราษฎร์อุทิศ 1 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 624408015 นายเจริญชัย  เส้งอั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [25 ก.พ. 67]
118. เรือนจำจังหวัดสตูล  [23 ถนนยาตราสวัสดี ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล]
  1. 644338043 นางสาวมาลีน่า  ขุนดำ สวัสดิการสังคม 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [4 มี.ค. 67]
  2. 644338046 นางสาววรนุช  เหมรา สวัสดิการสังคม 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [4 มี.ค. 67]
119. บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด  [320/129 หมู่ที่ 4 ถนนสนามบิน-บ้านกลาง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 644906024 นายธวัชชัย  ดิ่นทอง วิศวกรรมโลจิสติกส์ 21 ก.พ. 67 ตอบรับ [26 มี.ค. 67]
  2. 644906026 นางสาวนิยดา  รอดบุญ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [26 มี.ค. 67]
120. บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร  [255 อาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว (ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ประตูฝั่งพระราม 6) ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร]
  1. 644338025 นางสาวนูรีฮัน  ทุ่งมาเละ สวัสดิการสังคม 19 ก.พ. 67 ตอบรับ [21 มี.ค. 67]
121. บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาอันวาร์  [88/8 หมู่ 3 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา]
  1. 644906023 นางสาวธนัชพร  อะเหล๊าะ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 13 ก.พ. 67 ปฏิเสธ [14 มี.ค. 67]
122. บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาสะเดา พี.เอส.  [207/1 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา]
  1. 644906007 นางสาวศิริรัตน์  ศรีสมบัติ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 9 ก.พ. 67 ปฏิเสธ [13 มี.ค. 67]
123. บริษัท ซีนิทคอมพ์ จำกัด  [ซอย.7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร]
  1. 644234010 นายกิตติภัฎ  ชูบัว วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8 ก.พ. 67 ตอบรับ [16 มี.ค. 67]
  2. 644234042 นายเสฏฐวุฒิ  พรหมทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8 ก.พ. 67 ตอบรับ [16 มี.ค. 67]
124. บริษัท เอไอ เทคโนเวชั่น จำกัด  [88/8 ซอยลาดพร้าว 18 แยก 12 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร]
  1. 644234013 นางสาวณัฐธิดา  สุขเขียว วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7 ก.พ. 67 ตอบรับ [14 ก.พ. 67]
  2. 644234019 นางสาวบุษราคัม  บุญสนอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7 ก.พ. 67 ตอบรับ [14 ก.พ. 67]
125. บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)  [349 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร]
  1. 644295009 นายซุลฟีฟี  มิง เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 6 ก.พ. 67 รอพิจารณา... [22 มี.ค. 67]
126. บริษัท เลม่อน คาร์โก้ แมเนจเมนท์ จำกัด  [288/34 เดอะเบสท์ กิ่งแก้ว-สุวรรณภูมิ ซอยกิ่งแก้ว 19 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ]
  1. 644906031 นางสาวรูซีตา  ยะผา วิศวกรรมโลจิสติกส์ 5 ก.พ. 67 ตอบรับ [26 มี.ค. 67]
  2. 644906056 นางสาวอูมมีกัลซุม  วารยัมคาน วิศวกรรมโลจิสติกส์ 5 ก.พ. 67 ตอบรับ [26 มี.ค. 67]
127. บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด  [9/7 หมู่ที่ 4 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 644906038 นายซัรฮาน  มะยีแต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 3 ก.พ. 67 ปฏิเสธ [23 มี.ค. 67]
  2. 644906039 นายซาฮาดา  เปาะดอเลาะ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 3 ก.พ. 67 ปฏิเสธ [23 มี.ค. 67]
128. บริษัท เคทเรียลเอสเตท จำกัด   [599/809 ชั้นที่ 31 ตลาดพลู ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระ-ตากสิน) อาคารศุภาลัยลอฟท์ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร]
  1. 644906030 นางสาวภัทรธิดา  สินธุการ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 3 ก.พ. 67 ตอบรับ [13 ก.พ. 67]
129. บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สาขาพัทลุง  [270 หมู่ 9 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง]
  1. 644906052 นางสาวอมลธีรา  เผือกติ้ม วิศวกรรมโลจิสติกส์ 1 ก.พ. 67 ปฏิเสธ [18 มี.ค. 67]
130. โรงแรมฟิชเชอร์แมน ฮาร์เบอร์ เออร์เบิร์น รีสอร์ท  [2/21 ถนนสิริราชย์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต]
  1. 644295005 นางสาวศุภาพิชญ์  บุญภักดี เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 29 ม.ค. 67 ตอบรับ [16 มี.ค. 67]
131. บริษัท มาย เฮลท์ กรุ๊ป จำกัด  [42 ถนนจันทร์นิเวศ 3 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 644295053 นางสาวนัสรีน  เจะมุ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 28 ม.ค. 67 ตอบรับ [3 เม.ย. 67]
  2. 644295055 นางสาวนูรนัยนา  เล็งนู เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 29 ม.ค. 67 ตอบรับ [3 เม.ย. 67]
132. บริษัท ไอบอทน้อย จำกัด (สำนักงานใหญ่)  [253 อาคาร 253 Asoke ชั้น 18 ถนนอโศกมนตรี (ซอยสุขุมวิท 21) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร]
  1. 644234004 นางสาวธัญชนก  ทองดำ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 14 ม.ค. 67 ตอบรับ [24 ม.ค. 67]
  2. 644295024 นายธนากร  นกเขียว เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 26 ม.ค. 67 ตอบรับ [13 มี.ค. 67]
  3. 644295042 นางสาวภัควดี  รัตนมานะ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 22 ก.พ. 67 ตอบรับ [13 มี.ค. 67]
133. บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอยีสติคส์ จำกัด  [15/9 หมู่ที่ 2 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา]
  1. 644906008 นายณัฐวุฒิ  นิลพันธ์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 25 ม.ค. 67 ตอบรับ [2 ก.พ. 67]
134. บริษัท ทรอปิคอล แคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  [1/1 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 644906002 นางสาวเพ็ญนภา  สุดชู วิศวกรรมโลจิสติกส์ 24 ม.ค. 67 ปฏิเสธ [13 มี.ค. 67]
135. บริษัท กรกฤต ทรานสปอร์ต จํากัด  [298/15 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี]
  1. 644906053 นางสาวอัสลีน่า  มะแดะ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 23 ม.ค. 67 รอพิจารณา... [9 ก.พ. 67]
136. บริษัท ซีอีเอส. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด  [237/4 หมู่ที่ 1 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา]
  1. 644906042 นายทัตพงศ์  วรรณพฤกษ์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 22 ม.ค. 67 ตอบรับ [5 ก.พ. 67]
  2. 644906048 นายศราวุธ  โพธิสาร วิศวกรรมโลจิสติกส์ 22 ม.ค. 67 ตอบรับ [5 ก.พ. 67]
137. บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)  [8/5 หมู่ที่ 14 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา]
  1. 644906038 นายซัรฮาน  มะยีแต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 22 ม.ค. 67 ปฏิเสธ [3 ก.พ. 67]
  2. 644906039 นายซาฮาดา  เปาะดอเลาะ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 22 ม.ค. 67 ปฏิเสธ [3 ก.พ. 67]
138. บริษัท มหาชัยขนส่งภาคใต้ จำกัด  [27 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง (สายเอเซีย) ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 644906012 นางสาวอูซานา  เหย็บหนุด วิศวกรรมโลจิสติกส์ 16 ม.ค. 67 ตอบรับ [31 ม.ค. 67]
139. บริษัท แอสเซนด์ มันนี่ จำกัด  [101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค อาคารฟีนิกซ์ ชั้น 7 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร]
  1. 644234037 นางสาวนุรอาซีกีน  ดอเล๊าะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 16 ม.ค. 67 ตอบรับ [5 เม.ย. 67]
140. บริษัท แชนเนล ไวด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด  [89/27 หมู่บ้านศุภาลัย วิลล์ ซอยพหลโยธิน52 แยก27 (ม.ทิมเรืองเวช) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร]
  1. 644234013 นางสาวณัฐธิดา  สุขเขียว วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15 ม.ค. 67 ปฏิเสธ [23 ม.ค. 67]
  2. 644234019 นางสาวบุษราคัม  บุญสนอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15 ม.ค. 67 ปฏิเสธ [23 ม.ค. 67]
141. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  [อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เลขที่ 111 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร]
  1. 644234002 นายฟากิฮ  ราแดง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 14 ม.ค. 67 ตอบรับ [8 ก.พ. 67]
  2. 644234006 นายนิเฟาวัส  นิยมเดชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 14 ม.ค. 67 ตอบรับ [8 ก.พ. 67]
142. บริษัท เอวีพี (ประเทศไทย) จำกัด  [172/6 หมู่ที่ 4 ถนนสงขลา-จะนะ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 644906033 นายอภิภัทร  วงศ์ทิพย์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 15 ม.ค. 67 ตอบรับ [8 ก.พ. 67]
  2. 644906045 นางสาวพรรพษา  เมฆตรง วิศวกรรมโลจิสติกส์ 13 ม.ค. 67 ตอบรับ [8 ก.พ. 67]
143. บริษัท ดีเอสวี แอร์ แอนด์ ซี จำกัด (สาขาร่มเกล้า)  [136 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร]
  1. 644906032 นางสาวสุกัญญา  สือแม็ง วิศวกรรมโลจิสติกส์ 12 ม.ค. 67 ปฏิเสธ [19 ม.ค. 67]
  2. 644906054 นางสาวอามีน๊ะ  สะอิ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 12 ม.ค. 67 ปฏิเสธ [19 ม.ค. 67]
144. บริษัท เอ็น.เจ. โลจิสติกส์ แอนด์ ฟรูทส์ จำกัด  [62/165 หมู่ 10 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี]
  1. 644906027 นายนิอานัส  นิแว วิศวกรรมโลจิสติกส์ 3 ม.ค. 67 ตอบรับ [13 ก.พ. 67]
  2. 644906034 นายอับดุลเราะห์มาน  อาลี วิศวกรรมโลจิสติกส์ 11 ม.ค. 67 ตอบรับ [13 ก.พ. 67]
145. บริษัท เทคเอ็กซ์ จำกัด  [429/89 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร]
  1. 644234011 นายจิรภัทร  ดินเตบ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9 ม.ค. 67 ตอบรับ [17 ม.ค. 67]
  2. 644234018 นางสาวนูรีดา  สาและ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9 ม.ค. 67 ตอบรับ [17 ม.ค. 67]
  3. 644295034 นายซอลาฮูดีน  มะรง เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 22 ก.พ. 67 ตอบรับ [9 เม.ย. 67]
  4. 644295035 นายโซฟี่ย์  เงาะ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 20 ก.พ. 67 ตอบรับ [9 เม.ย. 67]
146. บริษัท เอสเอฟเอส เอวิเอชั่น จำกัด (ฐานปฏิบัติการสงขลา)  [สนามบินทหารเรือสงขลา ถนนไทรบุรี ซอย 4 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 644906035 นางสาวณัชชา  จันทร์นก วิศวกรรมโลจิสติกส์ 5 ม.ค. 67 ตอบรับ [22 ม.ค. 67]
147. บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด  [37 หมู่ที่ 2 ถนนระโนด-สงขลา ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา]
  1. 644906019 นายกฤษดา  ใบระหมาน วิศวกรรมโลจิสติกส์ 29 พ.ย. 66 ตอบรับ [24 ก.พ. 67]
  2. 644906025 นางสาวนพมาศ  ทับพรหม วิศวกรรมโลจิสติกส์ 26 ธ.ค. 66 ตอบรับ [24 ก.พ. 67]
148. บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด   [3/2 หมู่ที่ 7 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 644906036 นายอินทรีย์  ทะเลลึก วิศวกรรมโลจิสติกส์ 25 ธ.ค. 66 ตอบรับ [1 มี.ค. 67]
  2. 644906041 นายทนภัทร  พลนุ้ย วิศวกรรมโลจิสติกส์ 25 ธ.ค. 66 ตอบรับ [1 มี.ค. 67]
149. บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด  [182 หมู่บ้านตะวันรุ่ง 7 ถนนลาดพร้าว 64 แยก 4 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร]
  1. 644234003 นายพรชัย  โอทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 17 ธ.ค. 66 ตอบรับ [24 ม.ค. 67]
  2. 644234016 นายธีรยุทธ  พุฒบัว วิทยาการคอมพิวเตอร์ 17 ธ.ค. 66 ตอบรับ [24 ม.ค. 67]
  3. 644234015 นายณัฐพล  ศรียานทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15 ม.ค. 67 ตอบรับ [24 ม.ค. 67]
150. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์กระจายสินค้า CP ALL หาดใหญ่)  [315 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา]
  1. 644906038 นายซัรฮาน  มะยีแต วิศวกรรมโลจิสติกส์ 15 ธ.ค. 66 ปฏิเสธ [9 ม.ค. 67]
  2. 644906039 นายซาฮาดา  เปาะดอเลาะ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 15 ธ.ค. 66 ปฏิเสธ [9 ม.ค. 67]
151. บริษัท ดีเอสวี แอร์ แอนด์ ซี จำกัด (สาขาสมุทรปราการ)  [999 หมู่ที่ 7 ห้อง 117-118 ตึก 303 คลังสินค้าเขตปลอดอากร (Free zone) สนามบินสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ]
  1. 644906032 นางสาวสุกัญญา  สือแม็ง วิศวกรรมโลจิสติกส์ 15 ธ.ค. 66 ปฏิเสธ [26 ธ.ค. 66]
  2. 644906054 นางสาวอามีน๊ะ  สะอิ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 15 ธ.ค. 66 ปฏิเสธ [26 ธ.ค. 66]
152. บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด สาขาครีเอชั่น (กระบี่)  [26/8 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่]
  1. 644906030 นางสาวภัทรธิดา  สินธุการ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 11 ธ.ค. 66 ปฏิเสธ [3 ก.พ. 67]
153. บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จํากัด (มหาชน)  [103/1 หมู่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา]
  1. 644906009 นายธนาธรณ์  จิระภิญโญ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 18 ธ.ค. 66 รอพิจารณา... [23 ธ.ค. 66]
  2. 644906010 นายศุภโชค  แสงแก้ว วิศวกรรมโลจิสติกส์ 4 ธ.ค. 66 รอพิจารณา... [23 ธ.ค. 66]
154. บริษัท เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด  [200 หมู่ที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา]
  1. 644906035 นางสาวณัชชา  จันทร์นก วิศวกรรมโลจิสติกส์ 2 ธ.ค. 66 ปฏิเสธ [3 ม.ค. 67]
155. บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)  [4/2 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา]
  1. 644906003 นางสาวอลิศรา  วัดพูล วิศวกรรมโลจิสติกส์ 28 พ.ย. 66 ตอบรับ [14 ก.พ. 67]
  2. 644906022 นายณัฐวุฒิ  หาบยุโซะ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 28 พ.ย. 66 ตอบรับ [14 ก.พ. 67]
 
ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โทร. 0 7426 0276 (1784, 1780) email. coop@skru.ac.th