สหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ติดตามการส่งใบสมัครงานสหกิจศึกษา

ที่   รหัส ชื่อ-สกุล สาขาวิชา วันที่บันทึก สถานะการส่ง/วันที่
1. บริษัท อันดา กระบี่ ซีทัวร์ จำกัด  [697 หมู่ที่ 1 ถนนนาไทย ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่]
  1. 6583404002 นางสาวสุนันญา  หาหลัง การท่องเที่ยว 25 มี.ค. 66 อาจารย์อนุญาต
2. บริษัท เอวีพี (ประเทศไทย) จำกัด  [172/6 ถนนสงขลา-จะนะ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634713031 นางสาวณัฐณิชา  แปะคำ เทคโนโลยีอุตสาหการ 20 มี.ค. 66 รอพิจารณา... [23 มี.ค. 66]
  2. 634713038 นางสาวจิดาภา  ดำแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหการ 20 มี.ค. 66 รอพิจารณา... [23 มี.ค. 66]
3. บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  [164/8 หมู่ 1 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา]
  1. 634713035 นางสาวศิริพร  สุวรรณ เทคโนโลยีอุตสาหการ 10 มี.ค. 66 ตอบรับ [16 มี.ค. 66]
  2. 634713036 นางสาวไอลดา  รัตน์แก้ว เทคโนโลยีอุตสาหการ 13 มี.ค. 66 ตอบรับ [16 มี.ค. 66]
4. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต  [49 ถนนถลาง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต]
  1. 6343044001 นางสาวกิตติกา  ไชยเทพ การท่องเที่ยว 9 มี.ค. 66 รอพิจารณา... [24 มี.ค. 66]
  2. 6343044002 นางสาวสิริพร  บุญรอด การท่องเที่ยว 9 มี.ค. 66 รอพิจารณา... [24 มี.ค. 66]
5. บริษัท จีที ทรานสปอร์ต 2012 จำกัด  [240/11 หมู่ที่ 2 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634906035 นางสาวนลพรรณ  ณ สกุล วิศวกรรมโลจิสติกส์ 8 มี.ค. 66 รอพิจารณา... [24 มี.ค. 66]
6. บริษัท คิงส์ฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด  [24, 26 ซอย 1 ถนนราษฎร์อุทิศ 1 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634713031 นางสาวณัฐณิชา  แปะคำ เทคโนโลยีอุตสาหการ 3 มี.ค. 66 ปฏิเสธ [15 มี.ค. 66]
  2. 634713038 นางสาวจิดาภา  ดำแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหการ 3 มี.ค. 66 ปฏิเสธ [15 มี.ค. 66]
7. บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด  [55/5 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร]
  1. 634906051 นายวรุตม์  หวันเเลหมัน วิศวกรรมโลจิสติกส์ 24 ก.พ. 66 รอพิจารณา... [2 มี.ค. 66]
8. บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด  [88 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา]
  1. 634906029 นายจักรพันธ์  กังแฮ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 21 ก.พ. 66 ตอบรับ [16 มี.ค. 66]
9. บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด  [9/7 หมู่ 4 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา]
  1. 634906008 นายอาหลี  วิเชียร วิศวกรรมโลจิสติกส์ 21 ก.พ. 66 ตอบรับ [16 มี.ค. 66]
10. บริษัท อดัมส์เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด  [153 หมู่ที่ 5 บ้านนาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น]
  1. 634240001 นางสาวน้ำทิพย์  ถีราวุฒิ เกษตรศาสตร์ 21 ก.พ. 66 รอพิจารณา... [25 ก.พ. 66]
  2. 634240005 นายญาณัฏฐ์  ปรีชาวาท เกษตรศาสตร์ 20 ก.พ. 66 รอพิจารณา... [25 ก.พ. 66]
  3. 634240012 นางสาวสุธาทิพย์  ไชยเอียด เกษตรศาสตร์ 20 ก.พ. 66 รอพิจารณา... [25 ก.พ. 66]
  4. 634240014 นายซุฟอัม  สาและ เกษตรศาสตร์ 20 ก.พ. 66 รอพิจารณา... [25 ก.พ. 66]
  5. 634240015 นายเพียว  ชัยยศ เกษตรศาสตร์ 20 ก.พ. 66 รอพิจารณา... [25 ก.พ. 66]
11. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านควน สตูล  [354 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล]
  1. 6583404008 นางสาวพิยดา  ฮะอุรา การท่องเที่ยว 19 ก.พ. 66 รอพิจารณา... [23 ก.พ. 66]
12. บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด  [169 หมู่ 16 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ]
  1. 634906004 นายพิริยะ  สรรพเพทยพิศาล วิศวกรรมโลจิสติกส์ 18 ก.พ. 66 รอพิจารณา... [23 ก.พ. 66]
13. บริษัท เลม่อน คาร์โก้ แมเนจเมนท์ จำกัด  [288/34 เดอะเบสท์ กิ่งแก้ว-สุวรรณภูมิ ซอยกิ่งแก้ว 19 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ]
  1. 634906028 นางสาวจณิสตา  ลูกจันทร์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 18 ก.พ. 66 ตอบรับ [13 มี.ค. 66]
  2. 634906032 นางสาวซูฮัยนี  ยูโซะ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 18 ก.พ. 66 ตอบรับ [13 มี.ค. 66]
14. บริษัท อมฤต แอนด์ เอสโซซิเอทส์ จำกัด  [15/9 หมู่ที่ 2 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา]
  1. 634713035 นางสาวศิริพร  สุวรรณ เทคโนโลยีอุตสาหการ 15 ก.พ. 66 ปฏิเสธ [3 มี.ค. 66]
  2. 634713036 นางสาวไอลดา  รัตน์แก้ว เทคโนโลยีอุตสาหการ 15 ก.พ. 66 ปฏิเสธ [3 มี.ค. 66]
15. สำนักงาน ยัสมีน แอนด์ อัสมา ทราเวล  [27 ถนนเจริญประเทศ ซอย 1 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่]
  1. 6583404003 นายอัดนาน  สิวลักษณ์ การท่องเที่ยว 13 ก.พ. 66 รอพิจารณา... [22 ก.พ. 66]
  2. 6583404007 นางสาวธัญญชนก  จงเยือกกลาง การท่องเที่ยว 16 ก.พ. 66 รอพิจารณา... [22 ก.พ. 66]
  3. 6583404009 นางสาวรอซีด่ะห์  สะแม การท่องเที่ยว 13 ก.พ. 66 รอพิจารณา... [22 ก.พ. 66]
16. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ศูนย์กระจายสินค้า CP ALL หาดใหญ่)  [315 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา]
  1. 634906030 นายชินวัตร์  สืบเหม วิศวกรรมโลจิสติกส์ 8 ก.พ. 66 รอพิจารณา... [23 ก.พ. 66]
17. บริษัท ซีอีเอส. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด  [237/4 หมู่ที่ 1 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา]
  1. 634713012 นางสาวทัสนิม  ยาลาพานี เทคโนโลยีอุตสาหการ 3 ก.พ. 66 ตอบรับ [20 ก.พ. 66]
  2. 634713015 นางสาวจุฑาทิพย์  หัสรังษี เทคโนโลยีอุตสาหการ 3 ก.พ. 66 ตอบรับ [20 ก.พ. 66]
18. ไทยเจริญ แทรเวล แอนด์ ทัวร์  [157/13 หมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่]
  1. 6583404001 นางสาวชลธิชา  ย่าแหม การท่องเที่ยว 20 ม.ค. 66 ตอบรับ [20 ก.พ. 66]
  2. 6583404010 นางสาวอุมมา  นิลสกุล การท่องเที่ยว 1 ก.พ. 66 ตอบรับ [20 ก.พ. 66]
  3. 6583404006 นายเกษม  เบญฮาริศ การท่องเที่ยว 14 ก.พ. 66 ตอบรับ [20 ก.พ. 66]
19. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา  [79/4 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634713019 นายนูรอามิน  มะสะ เทคโนโลยีอุตสาหการ 27 ม.ค. 66 รอพิจารณา... [2 ก.พ. 66]
  2. 634713029 นายอุสมาน  สารีเร๊ะ เทคโนโลยีอุตสาหการ 27 ม.ค. 66 รอพิจารณา... [2 ก.พ. 66]
20. บริษัท สยามมารีน ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  [120/15 ถนนติณสูลานนท์ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634713016 นายณัฐชนน  นวลมังสอ เทคโนโลยีอุตสาหการ 25 ม.ค. 66 ตอบรับ [13 ก.พ. 66]
  2. 634713042 นายกฤตนัย  วรรณอักษร เทคโนโลยีอุตสาหการ 25 ม.ค. 66 ตอบรับ [13 ก.พ. 66]
21. Expro Overseas Inc.  [530 หมู่ 3 ถนนควนหิน - ทุ่งหวัง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634713023 นายภูธเนศ  กันตังกุล เทคโนโลยีอุตสาหการ 23 ม.ค. 66 ตอบรับ [10 ก.พ. 66]
  2. 634713026 นายวิศรุต  แกนุ้ย เทคโนโลยีอุตสาหการ 20 ม.ค. 66 ตอบรับ [10 ก.พ. 66]
22. บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด   [27/4 หมู่ 7 ถนนเก้าเส้ง-จะนะ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634713008 นางสาวสุกัญญา  วัชรจิรโสภณ เทคโนโลยีอุตสาหการ 23 ม.ค. 66 ตอบรับ [9 ก.พ. 66]
  2. 634713022 นางสาวพิยดา  จันจุฬา เทคโนโลยีอุตสาหการ 23 ม.ค. 66 ตอบรับ [9 ก.พ. 66]
23. บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)  [4/2 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา]
  1. 634906018 นางสาวนิรามัย  ร่าเริง วิศวกรรมโลจิสติกส์ 19 ม.ค. 66 ตอบรับ [9 ก.พ. 66]
  2. 634906022 นางสาวเสาวลักษณ์  ผ่าพลู วิศวกรรมโลจิสติกส์ 19 ม.ค. 66 ตอบรับ [9 ก.พ. 66]
24. ผู้จัดการ บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด สาขาครีเอชั่น (กระบี่)  [26/8 หมู่ 1 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่]
  1. 634906003 นางสาวนันท์นภัส  ใจตรง วิศวกรรมโลจิสติกส์ 18 ม.ค. 66 ตอบรับ [9 ก.พ. 66]
25. บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด  [34/3 หมู่ที่ 7 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา]
  1. 634906008 นายอาหลี  วิเชียร วิศวกรรมโลจิสติกส์ 17 ม.ค. 66 ปฏิเสธ [21 ก.พ. 66]
26. บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด   [3/2 หมู่ 7 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634906039 นายสหรัฐ  ไชยรัตน์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 12 ม.ค. 66 ตอบรับ [26 ก.พ. 66]
  2. 634906041 นางสาวจณิสตา  แก้วหนูนวล วิศวกรรมโลจิสติกส์ 12 ม.ค. 66 ตอบรับ [26 ก.พ. 66]
  3. 634713031 นางสาวณัฐณิชา  แปะคำ เทคโนโลยีอุตสาหการ 25 ม.ค. 66 ปฏิเสธ [23 ก.พ. 66]
  4. 634713038 นางสาวจิดาภา  ดำแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหการ 25 ม.ค. 66 ปฏิเสธ [23 ก.พ. 66]
27. บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด  [150/2 หมู่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา]
  1. 634906029 นายจักรพันธ์  กังแฮ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 12 ม.ค. 66 ปฏิเสธ [21 ก.พ. 66]
28. บริษัท ลักกี้สตาร์ห้องเย็น จำกัด  [888/8 หมู่ที่ 2 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ]
  1. 634906028 นางสาวจณิสตา  ลูกจันทร์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 11 ม.ค. 66 ปฏิเสธ [13 ก.พ. 66]
  2. 634906032 นางสาวซูฮัยนี  ยูโซะ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 11 ม.ค. 66 ปฏิเสธ [13 ก.พ. 66]
 
ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โทร. 0 7426 0276 (1784, 1780) email. coop@skru.ac.th